Nowy nabór w schemacie Edukacja filmowa otwarty – wezwanie EACEA/14/2017

Zapraszamy do składania wniosków w ramach schematu Edukacja filmowa – wezwanie EACEA/14/2017.

W ramach schematu Edukacja filmowa dofinansowywane są działania wspierające współpracę pomiędzy inicjatywami edukacyjnymi w Europie mające na celu zwiększenie efektywności i europejskiego wymiaru tych działań oraz realizację innowacyjnych projektów.

Schemat stawia na różnorodność kulturową, wymianę doświadczeń, wykorzystanie europejskiego dziedzictwa audiowizualnego, ale też współpracę instytucji i organizacji – często potrzebujących wsparcia merytorycznego i finansowego w prowadzonych na poziomie lokalnym działaniach.

Projekty powinny być realizowane przez co najmniej trzech partnerów z trzech różnych krajów należących do MEDIA, o trzech różnych językach i z udziałem co najmniej dwóch szeroko rozumianych instytucji edukacyjnych (szkół, instytucji i organizacji filmowych prowadzących działalność edukacyjną itp.)

Od 2018 r. projekty edukacji filmowej będą miały dwuletni okres finansowania, co pozwoli na realizację bardziej długofalowych działań skierowanych do młodej widowni. Działania muszą być skierowane do uczestników do 19 roku życia.

 

Projekt musi spełniać następujące wytyczne:

-jego realizacja musi zacząć się między 01/09/2018 a 01/01/2019 i trwać  24 miesiące

-projekty powinny zakładać znaczący udział filmów europejskich, w tym już wyprodukowanych (w ramach promocji europejskiego dziedzictwa audiowizualnego)

-spośród partnerów co najmniej 2 musi reprezentować sektor edukacji filmowej

-partnerzy muszą pochodzić z przynajmniej 3 różnych krajów uczestniczących w komponencie MEDIA i reprezentować co najmniej 3 różne języki

-osoba fizyczna nie może aplikować o grant

 

Całkowity budżet wynosi 2 mln €.

Maksymalne dofinansowanie to 60% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa  01 marca 2018 o godzinie 12:00 czasu brukselskiego.

Przy tej okazji zachęcamy do wzięcia udziału w europejskiej konferencji o edukacji filmowej pt. ‚Images That Move’ organizowanej przez Creative Europe Desk Polska we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, 21 listopada w siedzibie FINA w Warszawie.

Udział w konferencji to okazja do bliższego zapoznania się z obszarem dofinansowania Edukacja filmowa komponentu MEDIA, a także do nawiązania nowych kontaktów, zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i europejskim. Podczas warsztatów prowadzonych przez realizatorów dofinansowanych projektów z Włoch (Cineteca di Bologna) oraz Litwy (Meno Avilys) będzie można poznać praktyczne aspekty realizacji projektów edukacji filmowej w ramach komponentu MEDIA. Panele dyskusyjne z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów pozwolą bliżej poznać specyfikę krajowych i europejskich partnerstw ukierunkowanych na rozwijanie wśród młodych widzów wrażliwości na język filmu i video i zainteresowania europejskimi utworami audiowizualnymi.

Więcej informacji o konferencji IMAGES THAT MOVE i formularz zapisów znajdą Państwo tutaj.

 

Na zdjęciu: ‚Wrap! Project’ koordynowany przez Cinekid z Amsterdamu (partner: Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty)

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close