33. MFF Młodego Widza Ale Kino!

Beneficjent Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Kwota dofinansowania € 25 250 Rok dofinansowania 2015 Schemat dofinansowania Festiwale filmowe Nr wezwania EAC/S32/2013 Czas realizacji 29 listopada – 6 grudnia 2015, Poznań Strona internetowa www.alekino.com

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale kino! organizowany jest w Poznaniu od ponad 50 lat. Pełni istotną misję przedstawiając polskiej publiczności i krytyce, a także środowiskom twórczym, współczesną, niekomercyjną, polską i światową kinematografię dla dzieci i młodzieży. Festiwal prezentuje kino rozwijające wyobraźnię i zdolność kreatywnego myślenia, a zarazem przybliżające różne społeczności i kultury. Są to filmy stanowiące dla młodych widzów swoiste zwierciadło, w którym mogą się przeglądać, aby w oparciu o ujrzany wizerunek kształtować swoją tożsamość, dostrzegać swoje problemy i sposobności ich rozwiązania. Festiwal tworzy szeroką platformę dyskusji o mediach audiowizualnych młodego widza w Polsce i na świecie, angażującą środowiska filmowe, pedagogiczne, jak również samych odbiorców. Festiwal jest jednym tej rangi przedsięwzięciem filmowym dla dzieci i młodzieży w Polsce, nagrodzonym m.in. nagrodą PISF w kategorii Edukacja młodego widza oraz Międzynarodowe wydarzenie filmowe, a także Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! przedstawia filmy dla dzieci, młodzieży oraz mówiące o dzieciństwie i poruszające problemy dotyczące ludzi młodych. Jest jedynym wydarzeniem filmowym przeznaczonym wyłącznie dla młodej widowni w Polsce o standardzie profesjonalnego festiwalu międzynarodowego. Jest także dobrze znany i ceniony za granicą, między innymi ze względu na swoją aktywność w organizacjach międzynarodowych (Europejskie Stowarzyszenie Filmu dla Dzieci i Młodzieży ECFA) a także dzięki dwustronnym umowom o współpracy z podobnymi festiwalami w Europie.

Festiwal działa również na rzecz popularyzacji polskiego kina za granicą, w tym ostatnio poprzez organizację pokazów polskiej animacji dla dzieci na licznych festiwalach zagranicznych, a także prezentacje polskich filmów w Bukareszcie i Pekinie (projekt „European Youth Cinema Festival. Made in EU, Powered by Poland” organizowany pod auspicjami Polskiej Prezydencji w EU) oraz we Lwowie.

Program Festiwalu tworzą filmy aktorskie i animowane, pełnometrażowe i krótkometrażowe. Przedstawiane są obrazy nieznane dotąd polskiej widowni, o wybitnych walorach merytorycznych, artystycznych i edukacyjnych – wśród nich produkcje rodzime, europejskie, a także pochodzące z innych krajów świata, również i tych rzadko prezentowanych na polskich ekranach. Filmy opowiadające o świecie z perspektywy różnych kultur, postaw i konwencji artystycznych. Festiwalowy repertuar składa się z filmów reprezentujących szerokie spektrum gatunków, obrazów traktujących młodego widza, niezależnie od tego czy ma zaledwie kilka lub kilkanaście lat, czy też jest dorosły, jako partnera w prowadzonym za pośrednictwem ekranu dialogu, nie zaś wyłącznie jako nabywcę biletu i bezrefleksyjnego konsumenta. Filmy te nastawione są na tematykę bliską odbiorcom, ukazują radości i problemy młodych ludzi w różnych krajach i społecznościach, wskazując zarówno na różnorodność społeczną i kulturową współczesnego świata, jak i na to, co wspólne – katalog zasadniczych wartości, ludzkich problemów, uczuć i emocji, takich samych pod każdą szerokością geograficzną. Uruchamiają wyobraźnię i kreatywność młodych ludzi, sprzyjają rozwojowi postaw otwartych, nakierowanych na współpracę, szacunek i tolerancję.

29 listopada – 6 grudnia 2015, Poznań