Dofinansowane projekty

Jesteśmy dumni z polskich projektów realizowanych przy unijnym wsparciu. Mamy nadzieję, że sukcesy innych zainspirują Cię do składania aplikacji. Informacje o dofinansowanych projektach z całej Europy, znajdują się w zakładce rezultaty, przy opisie każdego z obszarów dofinansowania.

0 na polskie projekty
od 2014 roku
0 dofinansowane projekty
z Polski od 2014 roku
0 na dystrybucję polskich
filmów za granicą od 2014 roku