Projekty Współpracy Europejskiej

 

Obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości.

Zgodnie z założeniami projekt musi w pełni realizować przynajmniej jeden z pięciu poniższych priorytetów:

Mobilność transnarodowa

czyli mobilność artystów i osób zawodowo związanych z kulturą oraz obieg dzieł kultury i pracy twórczej, którego celem jest promowanie wymiany kulturowej, dialogu międzykulturowego, integracji społecznej i zrozumienia dla różnorodności

Rozwój publiczności

oznacza przybliżenie ludzi do kultury. Celem jest bezpośrednie zaangażowanie odbiorców w działania projektowe i praca z publicznością, a nie praca dla publiczności.

Budowanie potencjału

to pomoc osobom związanym zawodowo z kulturą w rozwoju ich umiejętności i umiędzynarodowianie ich kariery, co ma pozwolić na stworzenie nowych perspektyw zawodowych oraz sprzyjać współpracy międzynarodowej. Działania te mogą być realizowane m.in. przez jedną z trzech poniższych form, które stanowią odrębne priorytety:

  • cyfryzacja – wykorzystanie w projektach nowych technologii cyfrowych od etapu produkcji do dystrybucji i produkcji.
  • nowe modele biznesowe – wykorzystanie w sektorze kultury nowych technologii związanych m.in. z zarządzaniem i marketingiem, co ma pozwolić na osiąganie lepszych wyników rynkowych i dostosowywania się do zmieniającego się kontekstu finansowego.
  • szkolenie i kształcenie – zdobywanie nowych umiejętności artystycznych oraz „miękkich” umiejętności związanych z sektorem kultury i kreatywnym przez uczestników projektu.

 

Rodzaje grantów:

W zależności od potrzeb, charakteru, celów i priorytetów projektu wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o grant w ramach jednej z poniższych kategorii:

KATEGORIA 1
projekty współpracy na mniejszą skalę
KATEGORIA 2
projekty współpracy na większą skalę
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ
lidera i minimum 2 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie lidera i minimum 5 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
200 tys. euro, co może stanowić maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu 2 mln euro, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu
MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU
48 miesięcy

Dodatkowo, w naborze wniosków w 2017 roku będzie możliwość otrzymania dofinansowania na projekty związane z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018, których głównymi celami będzie:

  • wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej,
  • promocja dziedzictwa kulturowego jako źródła inspiracji dla współczesnej twórczości i innowacji oraz wzmocnienie współdziałania między sektorem dziedzictwa kulturowego i innymi sektorami kultury i kreatywnymi.
KATEGORIA 3
projekty współpracy
związane z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018
Termin składania wniosków upłynął 22.11.2017
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ
lidera i minimum 2 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
200 tys. euro, co może stanowić maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu
MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU
24 miesiące

Więcej informacji dotyczących kategorii 3, czyli projektów współpracy związanych z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018 TUTAJ.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

O granty mogą ubiegać się prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym. Lider projektu musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE:

mapa_kultura_v2

 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Gruzja, Mołdawia i Ukraina**.

Uczestnictwo innych krajów spoza Unii Europejskiej:

Tunezja – udział Tunezji w programie rozpocznie się oficjalnie z dniem 1 stycznia 2018 r. Tunezyjscy przedstawiciele sektorów kulturalnego i audiowizualnego będą mogli w pełni korzystać z komponentu Kultura oraz częściowo z komponentu MEDIA (udział w szkoleniach, festiwalach filmowych, wydarzeniach związanych z edukacją filmową i dostępem do rynku).

Armenia – prawdopodobnie dołączy do listy krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa w 2018 r. Uczestnictwo uzależnione jest od terminu podpisania umowy z Komisją Europejską. Oznacza to, że Armenia będzie krajem uprawnionym do uczestnictwa, pod warunkiem, że umowa pomiędzy KE a Armenią będzie podpisana do dnia wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Izrael – odroczył swój udział w programie Kreatywna Europa. Oznacza to, że Izrael nie jest krajem kwalifikowanym do udziału w najbliższych naborach komponentów MEDIA i Kultura. Udział Izraela w Programie może odbywać się na zasadach obejmujących tzw. państwa trzecie.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Projekty współpracy europejskiej kat. 3 – 22 listopada (środa) 2017 roku o 12.00 czasu brukselskiego

Projekty współpracy europejskiej kat. 1 i 2 – 18 stycznia (czwartek) 2018 roku o 12.00 czasu brukselskiego

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close