przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Projekty współpracy europejskiej

Projekty współpracy europejskiej

KONKURS 32/2019

Harmonogram konkursu:

DZIAŁANIE OKRES REALIZACJI
otwarcie konkursu na Projekty współpracy europejskiej 2 października 2019
termin składania wniosków o dofinansowanie 27 listopada 2019 do godz. 17.00 czasu obowiązującego w Brukseli
ocena złożonych wniosków 6 miesięcy
powiadomienie wnioskodawców o ocenie maj 2020
zawieranie umów dla dofinansowanych projektów czerwiec-sierpień 2020
data rozpoczęcia realizacji projektów 1 września-15 grudnia 2020


Projekty współpracy europejskiej to obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości, łączyć poprzez kulturę i sztukę, a także upowszechniać europejskie dziedzictwo kulturowe.

PRIORYTETY TEMATYCZNE

W obszarze Projekty współpracy europejskiej obowiązuje pięć priorytetów – zgodnie z założeniami składany projekt musi w pełni realizować przynajmniej jeden z pięciu poniższych priorytetów:

 1. MOBILNOŚĆ TRANSNARODOWA: mobilność artystów i osób zawodowo związanych z kulturą oraz obieg dzieł kultury i pracy twórczej, których celem jest promowanie wymiany kulturowej, dialogu międzykulturowego, integracji społecznej i zrozumienia dla różnorodności.
 2. ROZWÓJ PUBLICZNOŚCI: budowanie trwałej relacji z odbiorcami, bezpośrednie angażowanie odbiorców w działania projektowe i współpraca z publicznością.
 3. BUDOWANIE POTENCJAŁU:
  cyfryzacja – wykorzystanie w projektach nowych technologii cyfrowych od etapu produkcji do dystrybucji i produkcji;
  nowe modele biznesowe – wykorzystanie w sektorze kultury nowych technologii związanych m.in. z zarządzaniem i marketingiem w celu osiągnięcia lepszych wyników rynkowych i dostosowania się do zmieniającego się kontekstu finansowego;
  szkolenie i kształcenie – profesjonalizacja i rozwój umiejętności pracowników sektora kultury i kreatywnego, zdobywanie przez uczestników działań nowych umiejętności artystycznych oraz „miękkich” umiejętności związanych z sektorami kultury oraz kreatywnym.
 4. DIALOG MIĘDZYKULTUROWY ORAZ INTEGRACJA SPOŁECZNA MIGRANTÓW I UCHODŹCÓW: ułatwienie integracji uchodźców w środowisku europejskim, wzmacnianie wzajemnego zrozumienia kulturowego oraz sprzyjanie dialogowi prowadzonemu na płaszczyźnie międzyreligijnej i międzykulturowej, a także tolerancji i szacunku dla innych kultur.
 5. SPUŚCIZNA EUROPEJSKIEGO ROKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2018: promocja dziedzictwa kulturowego jako źródła inspiracji dla współczesnej twórczości i innowacyjności, a także wzmacnianie związków między sektorem dziedzictwa kulturowego a innymi sektorami kultury i kreatywnymi.

DWIE KATEGORIE PROJEKTÓW

W zależności od potrzeb, charakteru, celów i priorytetów projektu wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o grant w ramach jednej z poniższych kategorii:

KATEGORIA 1
Projekty współpracy europejskiej
na mniejszą skalę
KATEGORIA 2
Projekty współpracy europejskiej
na większą skalę
PARTNERSTWO PROJEKTOWE
lider i minimum 2 partnerów – wszystkie podmioty aktywnie działające w sektorach kultury i kreatywnym
(łącznie minimum 3 różne kraje uprawnione do udziału w programie Kreatywna Europa komponent Kultura)
lider i minimum 5 partnerów – wszystkie podmioty aktywnie działające w sektorach kultury i kreatywnym
(łącznie minimum 6 różnych krajów uprawnionych do udziału w programie Kreatywna Europa komponent Kultura)
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PROGRAMU
200 tysięcy euro

– może stanowić maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu;

– pozostała kwota to wkład własny finansowy partnerstwa projektowego

2 miliony euro

– może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu;

– pozostała kwota to wkład własny finansowy partnerstwa projektowego

MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU
48 miesięcy

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

Partnerstwo projektowe mogą tworzyć publiczne i prywatne organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa sektora kultury i kreatywnego, aktywnie działające w sektorach kultury i/lub kreatywnym, mające siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa komponent Kultura.

Lider (wnioskodawca) międzynarodowego partnerstwa projektowego, składający wniosek o dofinansowanie w imieniu wszystkich partnerów, musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat na dzień, w którym upływa termin składania wniosków.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.

KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE

 • państwa członkowskie Unii Europejskiej,
 • Islandia, Norwegia,
 • Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia,
 • Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Tunezja, Armenia i Kosowo.

Aktualizowana przez Agencję Wykonawczą EACEA lista krajów spoza Unii Europejskiej, uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura, znajduje się pod linkiem: kraje uprawnione do udziału w programie Kreatywna Europa

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close