Zorganizowany dialog w dziedzinie kultury: przetarg w ramach ERDK2018

Nowa Europejska Agenda Kultury, przyjęta przez Komisję Europejską  22 maja 2018 r., dała nowe ramy dla współpracy kulturalnej krajów Unii Europejskiej, uzupełniając postanowienia Europejskiej Agendy z 2007 r. Komisja postuluje „poszerzenie obecnego zorganizowanego dialogu […] wykorzystując metody współpracy zdalnej (cyfrowej) oraz otwartość na właściwe organizacje spoza sektorów kultury i kreatywnych na zasadzie indywidualnego podejścia do każdej ze spraw. Przewiduje również bardziej aktywną rolę dla [instytucji] społeczeństwa obywatelskiego w organizacji przypadającego co dwa lata Forum Kultury Europejskiej”.

Założenia te mają na celu:

– zwiększenie potencjału negocjacyjnego tych sektorów w odbywającej się na szczeblu europejskim debacie dotyczącej polityki kulturalnej;

– umożliwienie regularnej wymiany poglądów i zorganizowanego dialogu między Komisją a przedstawicielami organizacji społeczeństwa obywatelskiego, aktywnymi na polu kultury;

– wywarcie wpływu oraz wkład w rozwój europejskiej polityki kulturalnej.

Komisja Europejska wyodrębniła również następujące tematy, które wpisują się w zorganizowany dialog:

– dziedzictwo kulturowe – zarządzanie, jakość, umiejętności (w nawiązaniu do ERDK2018 oraz prac jego Komitetu Interesariuszy);

– kultura dla społecznej inkluzyjności;

– zróżnicowanie kulturowe;

– kultura i sztuka – edukacja i szkolenia;

– kultura i przemysł kreatywny – umiejętności, finanse, potencjał innowacji;

– profesjonaliści kultury – warunki mobilności, pracy i zatrudnienia;

– obieg dzieł sztuki;

– międzynarodowe stosunki kulturalne;

– pomiar wartości kultury.

Głównymi zadaniami, które ma podjąć oferent, są konsultacja powyższych wątków, wytypowanie ekspertów, organizacja spotkań wymiany koncepcyjnej, sporządzenie dokumentacji wszystkich zebrań, stworzenie i dystrybucja „policy papers” oraz zarządzanie internetowym forum interesariuszy.

Numer referencyjny: EAC/26/2018

Termin składania ofert: 19 września 2018 r., 13:00.

Szacunkowa wartość zamówienia: 400 000 euro bez VAT.

Okres obowiązywania zamówienia: 26 miesięcy.

Adres kontaktowy: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu

Szczegółowe informacje o przetargu oraz niezbędna dokumentacja dostępna jest na stronie eTendering.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zachęcamy do odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie!

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close