Znak Dziedzictwa Europejskiego: tworzenie sieci i budowanie potencjału – nowe wezwanie do składania wniosków

Zaprojektowanie i zarządzanie działaniami związanymi z tworzeniem sieci i budowaniem potencjału dla lokalizacji wyróżnionych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (EHL)

Działania związane z tym wezwaniem powinny wspierać cele zorganizowanej pod szyldem Znaku Dziedzictwa Europejskiego akcji „wzmacniania poczucia przynależności obywateli Europy (w szczególności tych młodych) do Unii Europejskiej, opierającego się na wspólnie podzielanych wartościach oraz historii i dziedzictwie kulturowym, ale także na uznaniu różnorodności przy budowaniu dialogu międzykulturowego”.

Celem wezwania jest wytypowanie koordynatora (pojedynczej osoby prawnej lub konsorcjum organizacji), który uruchomi działania networkingowe, związane z budowaniem potencjału oraz wymianą doświadczeń pomiędzy miejscami wyróżnionymi Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, a także zajmie się komunikacją i promocją wspomnianej wyżej akcji. Poprzez powyższe zabiegi te przyczynić się mają do:

– wspierania kontaktów pomiędzy lokalizacjami, które otrzymały Znak Dziedzictwa Europejskiego,

– zachęcania ich do tworzenia wspólnych projektów w dziedzinach takich jak np. wymiany młodzieży i wolontariat, mobilność pracowników, praca kuratorska i in.,

– wzmocnienia zdolności lokalizacji oznaczonych EHL do działania na płaszczyźnie międzynarodowej poprzez szkolenia managerskie oraz wzajemne wymiany kadr,

– rozwoju tworzonych wspólnie programów edukacyjnych, a także produktów marketingowych i turystycznych,

– poprawy rozpoznawalności akcji Unii Europejskiej oraz miejsc wyróżnionych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Dokumenty dotyczące tego wezwania oraz przewodnik w języku angielskim dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Budżet założony dla wsparcia projektu (wybrana zostanie jedna propozycja) wynosi 500 tys. euro. Komisja zastrzega sobie prawo do nierozdzielenia całości tej sumy.

Nr referencyjny: EAC/S39/2018

Termin składania wniosków: 3 stycznia 2019 r.

Termin udzielania odpowiedzi odnośnie wezwania: 18 grudnia 2018 r.

Termin podpisania umowy grantowej: marzec 2019 r.

Dane kontaktowe:

Barbara Gessler

J-70 – 2/019

B-1049 Bruksela

Belgia

e-mail: EAC-CALL-D2@ec.europa.eu

 

Zachęcamy do odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie!

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close