Menu Treść Kontakt
Zaproszenie do składania wniosków na działania „Mobility Scheme for Artists and/or Cultural Professionals”

Zaproszenie do składania wniosków na działania „Mobility Scheme for Artists and/or Cultural Professionals”

Komisja Europejska ogłosiła nabór projektów na realizację działań „Mobility Scheme for Artists and/or Cultural Professionals” (Program mobilności dla artystów i/lub profesjonalistów z sektora kultury).

Mobilność artystów i przedstawicieli sektora kultury zyskuje coraz większą uwagę zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym. Mobilność zawsze była priorytetem w ramach europejskiej agendy kultury i kluczowym elementem programu Kreatywna Europa. Wśród programów wsparcia mobilności realizowanych na poziomach krajowych, żaden nie koncentruje się na potrzebach artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, bardziej na edukacji formalnej, przedsiębiorczości lub wolontariacie. Program Kreatywna Europa wspiera mobilność artystów i/lub osób zawodowo zajmujących się kulturą, ale tylko w ramach obszarów grantowych projekty współpracy europejskiej oraz platformy europejskie.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest drugą inicjatywą podjętą przez Komisję Europejską w zakresie organizacji mobilności dla artystów, próbującą zaradzić tym niedociągnięciom, zgodnie z rocznym planem prac na rok 2019 dotyczącym realizacji programu Kreatywna Europa.

Pierwszą inicjatywą w tym zakresie jest pilotażowy program i-Portunus, obecnie realizowany przez konsorcjum kierowane przez Instytut Goethego. Beneficjenci wybrani w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków proszeni będą o przeanalizowanie bieżącego programu i-Portunus i zaproponowanie działań na jego podstawie. Ponadto beneficjenci będą mieli dostęp do zaleceń, portalu elektronicznego, formularzy elektronicznych i innych narzędzi opracowanych w ramach programu i-Portunus, w tym nazwy i logotypu.

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest opracowanie i wdrożenie działań na rzecz krótkoterminowych indywidualnych mobilności poprzez zapewnienie wsparcia finansowego artystom i/lub profesjonalistom z sektora kultury oraz opracowanie zaleceń dla Komisji Europejskiej w tym zakresie. Wyniki wszystkich działań na tym polu zostaną uwzględnione przez Komisję Europejską przy opracowywaniu stałego działania w ramach programu Kreatywna Europa na lata 2021-2027 poświęconego wspieraniu mobilności artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą.

Budżet w ramach tego wezwania wynosi 1,5 mln euro. W ramach konkursu zostaną wybrane dwa projekty, a czas ich realizacji przewidziany jest na 16 miesięcy.

Termin składania aplikacji upływa 27 września 2019 r.

Szczegółowe informacje – przewodnik po naborze, wytyczne, wymagania i zasady, obowiązkowe załączniki – znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Wszelkie pytania dotyczące naboru w tym konkursie należy kierować pod adres e-mail: [email protected]

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close