Zamknięcie naboru wniosków do obszaru Projekty współpracy europejskiej

Dziś (18 stycznia 2018 r.) o godzinie 12:00 czasu brukselskiego został zamknięty nabór wniosków do obszaru grantowego Projekty współpracy europejskiej.

W ramach programu Kreatywna Europa – komponent Kultura wnioski składa się drogą elektroniczną poprzez specjalny formularz, do którego należy dołączyć wskazane dokumenty. Złożone wnioski w pierwszej kolejności zostaną poddane ocenie formalnej, podczas której zostaną zweryfikowane informacje dotyczące m.in. statutu organizacji biorących udział w projekcie i liczby partnerów. Eksperci sprawdzą czy aplikacja jest pełna i czy zawiera wszystkie wymagane załączniki. Tylko wnioski, które spełniają kryteria kwalifikowalności będą rozważane przy przyznawaniu dofinansowania. Jeśli wniosek zostanie uznany za niekwalifikujący się, wnioskodawca otrzyma pismo z wyjaśnieniem przyczyn. Po przejściu oceny formalnej wniosek sprawdzany jest pod względem kryteriów merytorycznych.

Po zakończeniu procedury opisanej powyżej proces selekcji zostaje sfinalizowany i Agencja podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania. Wszyscy wnioskujący zostaną poinformowani w formie pisemnej o wynikach procesu selekcji, najpierw drogą mailową, następnie drogą pocztową.

Poniżej przedstawiamy orientacyjny harmonogram działań:
Otwarcie naboru wniosków Zamknięcie naboru wniosków Okres oceny wniosków Przekazanie informacji wnioskodawcom Podpisanie umowy o dofinansowanie Okres rozpoczęcia projektu
Kategoria 1 Wrzesień 2017 8 stycznia 2018,
godz. 12:00
6 miesięcy Czerwiec 2018 Lipiec – wrzesień 2018 Od maja do grudnia 2018
Kategoria 2 Wrzesień 2017 8 stycznia 2018,
godz. 12:00
6 miesięcy Czerwiec 2018 Lipiec – wrzesień 2018 Od czerwca do grudnia 2018

 

Wspomniany obszar jest największym pod względem budżetowym obszarem grantowym komponentu Kultura i cieszy się największym zainteresowaniem wśród organizacji i instytucji starających się o zdobycie dofinansowania na realizację międzynarodowych projektów kulturalnych. Całkowity budżet przeznaczony na projekty w ramach zakończonego naboru wniosków wynosi 40 mln euro. W celu zapewnienia odpowiedniej reprezentacji projektów współpracy na małą skalę (kategoria 1), zabezpieczono na ich realizację konkretną kwotę, tzw. „kopertę finansowania” w wysokości 15,2 mln euro (38% całkowitego budżetu).

Do tej pory ponad 50 polskich organizacji pozyskało dofinansowanie w ramach obszaru grantowego Projekty współpracy europejskiej, występując w roli liderów oraz partnerów projektu. Lista wszystkich projektów realizowanych z udziałem polskich organizacji i instytucji znajduje się w zakładce DOFINANSOWANE PROJEKTY.

 

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close