Warsztaty rozwoju publiczności: Elbląg: 19.06., Białystok: 21.06

Już 19 czerwca 2018 r. w Elblągu i 21 czerwca 2018 r. w Białymstoku odbędą się warsztaty rozwoju publiczności dla sektora kultury.

Zajęciom, prowadzonym przez Bartka Lisa*, przyświecać będzie hasło „Nie „DLA”, a „Z”. Co to znaczy „rozwój publiczności”?” (więcej – słowami Bartka).

 

Czym jest rozwój publiczności?

Rozwój publiczności (ang. audience development) to metoda pracy i planowania działań, które jako swój punkt centralny obierają odbiorców: publiczność, widownię, słuchaczy. Bierze pod uwagę charakter planowanych działań, grupę, do której mają one dotrzeć, jest „dopasowany” do każdego projektu, stanowiąc jednocześnie spójną, długofalową strategię. Rozwój publiczności zakłada odpowiedzialność każdego pracownika instytucji / organizacji za tworzenie relacji z odbiorcą: istotna jest tu dobra komunikacja zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz oraz właściwe rozpoznanie potrzeb odbiorców: stałych, nowych i potencjalnych.

Rozwój publiczności stanowi jednocześnie jeden z zasadniczych priorytetów komponentu Kultura programu Kreatywna Europa jako działanie, które poprzez włączanie odbiorców w proces kształtowania oferty kulturalnej, trwale ich w nią angażuje.

 

Jakie są założenia warsztatów?

Warsztat poświęcony będzie temu, jak budować stałą relację z odbiorcami realizowanych przez nas działań, włączać ich do naszych aktywności i tworzyć trwałą wspólnotę. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, czym jest jakościowy rozwój publiczności (audience development), jak pracować z otoczeniem i jak się zabrać za budowanie strategii „włączania publiczności” w życie naszych instytucji.

Spróbujemy naszkicować możliwe formy aktywizowania osób, do których skierowane są nasze działania i projekty. Audience development, czyli „rozwój publiczności”, to nie tylko prosty marketing czy PR: to całościowy program, w którego współtworzenie włączeni powinni być wszyscy pracownicy i pracownice naszych instytucji. Jak rozpocząć ten proces? Dowiedzą się Państwo na organizowanym szkoleniu.

 

Dla kogo jest organizowany?

W warsztacie powinni wziąć udział m.in. przedstawiciele/lki instytucji kultury, niezależni animatorzy kultury, działaczki organizacji pozarządowych, bez względu na zajmowane stanowisko (kierownicy i dyrektorzy są tak samo mile widziani, jak pracownicy i pracownice niższego szczebla), zainteresowani jakościowym rozwojem publiczności/uczestników wydarzeń kulturalnych.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapisy na warsztaty
Miasto Data Termin zapisów Potwierdzenie uczestnictwa przez organizatora
Elbląg 19.06.2018 r. 15.06.2018 r., godz. 12:00 15.06.2018 r., do godz. 17:00
Białystok 21.06.2018 r. 18.06.2018 r., godz. 12:00 18.06.2018 r., do godz. 17:00

 

Harmonogram warsztatów w Elblągu:
9:30 – 10:00 Powitalna kawa
10:00 – 10:45 Wprowadzenie do programu Kreatywna Europa
10:45 – 10:55 Przerwa
10:55 – 12:30 Warsztaty cz. I

Po co rozwój publiczności? Publiczność, czyli kto? Czym jest “audience development”?

12:30 – 13:00 Lunch
13:00 – 15:00 Warsztaty cz. II

Jakie są sposoby budowania wiedzy o publiczności? Cele, strategie budowania długofalowych relacji i plany rozwoju publiczności. Formułowanie zalążków planu rozwoju publiczności.

15:00 – 15:10 Przerwa
15:10 – 16:00 Podsumowanie

 

Harmonogram warsztatów w Białymstoku:
9:00 – 9:30 Powitalna kawa
9:30 – 10:15 Wprowadzenie do programu Kreatywna Europa
10:15 – 10:25 Przerwa
10:25 – 12:00 Warsztaty cz. I.

Po co rozwój publiczności? Publiczność, czyli kto? Czym jest “audience development”?

12:00 – 12:30 Lunch
12:30 – 14:30 Warsztaty cz. II

Jakie są sposoby budowania wiedzy o publiczności? Cele, strategie budowania długofalowych relacji i plany rozwoju publiczności. Formułowanie zalążków planu rozwoju publiczności.

14:30 – 14:40 Przerwa
14:40 – 15:30 Podsumowanie

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach!

O lokalizacji warsztatów Zainteresowani zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w emailu potwierdzającym rejestrację do udziału w warsztatach.

 

*Bartek Lis – socjolog, doktor nauk społecznych, animator kultury, badacz, od 2015 roku trener audience development współpracujący z Fundacją Impact, nauczyciel metod i technik animacji społeczno-kulturowej we wrocławskiej SKIBIE (szkoła animatorów kultury). Od 2012 roku współpracownik Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” (jako prowadzący warsztaty, badacz i ewaluator projektów). Kurator projektów społecznych w Muzeum Współczesnym Wrocław (2012-2017). Od 2017 roku koordynator projektów społecznych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (m.in. III NieKongresu Animatorów Kultury).

 

Czym jest Akademia Doskonałego Projektu?

Warsztat odbywa się w ramach Akademii Doskonałego Projektu 2018: serii organizowanych przez Creative Europe Desk Polska wydarzeń szkoleniowych, poświęconych podnoszeniu kompetencji i poszerzeniu wiedzy osób związanych z sektorem kultury i kreatywnym. Celem inicjatywy jest udoskonalenie praktyk, związanych z realizacją projektów współpracy międzynarodowej, a przez to z podniesieniem poziomu europejskiej wymiany kulturalnej. Tematyka warsztatów dostosowywana jest corocznie do potrzeb potencjalnych beneficjentów programu Kreatywna Europa.

 

Zachęcamy do odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie!

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close