Seminarium „Budowanie relacji z odbiorcami działań kulturalnych i społecznych”: relacja

Seminarium „Budowanie relacji z odbiorcami działań kulturalnych i społecznych”: relacja

Seminarium, poświęcone budowaniu relacji z odbiorcami działań kulturalnych i społecznych było już drugim w tym roku wydarzeniem, po spotkaniu poświęconemu crowdfundingowi i społecznej odpowiedzialności biznesu w projektach kulturalnych i społecznych, które Creative Europe Desk Polska zorganizował wraz Punktem Kontaktowym programu „Europa dla obywateli” wspólnie dla odbiorców obu programów: Kreatywna Europa oraz „Europa dla obywateli”.

Przyczyna była prosta: wierzymy, że grono odbiorców obu inicjatyw w dużej mierze pokrywa się, lub może się pokrywać, zaś podjęcie wspólnego, istotnego dla sektorów kultury, kreatywnego i społeczeństwa obywatelskiego tematów może zaowocować współpracą instytucji i organizacji z tych obszarów oraz wspólnej refleksji.

Działania w ramach obu programów opierają się przede wszystkim na współpracy i budowaniu relacji: w ramach lokalnej społeczności, na poziomie regionalnym i międzynarodowym; pomiędzy różnymi podmiotami i sektorami; osób i podmiotów bardziej doświadczonych w pracy kulturalnej czy prospołecznej oraz nowych, dopiero zaczynających swoją działalność prospołeczną i kulturalną. Nadto, oba programy mają za cel włączenie w działania osób nowych, nieaktywnych w życiu społecznym i kulturalnym, osób narażonych na wykluczenie, osób z grup marginalizowanych. Celem jest ich aktywne zaangażowanie w działania, w życie kulturalne, w życie społeczności lokalnej.

Budowanie relacji ze społecznością lokalną i odbiorcami kultury, musi być oparte na znajomości potrzeb odbiorców, włączaniu ich we współtworzenie wspólnoty i współtworzenie kultury, musi być oparte na nieustającym dialogu ze społecznością i publicznością. Ogromną rolę do odegrania w tej pracy na rzecz budowania wspólnot mają organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe, instytucje kultury, edukacyjne – czy to podejmując samodzielne działania, czy też –  poprzez wspólną pracę na rzecz społeczności.

Podczas wydarzenia mieliśmy okazję gościć:

  • pana Piotra Wołkowińskiego – eksperta i doradcy w dziedzinie zmiany i innowacji społecznej, zrównoważonego rozwoju i polityki miejskiej; tworzenia partnerstw i animacji społecznej oraz procesów partycypacyjnych, który wprowadził publiczność w zagadnienia związane z budowaniem relacji ze społecznością lokalną.
  • pana Bartłomieja Lisa – socjologa, animatora i badacza kultury, specjalistę w dziedzinie koordynacji projektów społecznych, trenera metod i technik animacji społeczno-kulturowej, który zajął się zagadnieniami związanymi z budowaniem relacji z publicznością. Przypominamy, że Bartłomiej Lis współpracował z Creative Europe Desk Polska przy realizacji warsztatów rozwoju publiczności w ramach Akademii Doskonałego Projektu 2018, które zaowocowały wydaną przez nas broszurą poświęconą tej strategii.

Nasze zaproszenie przyjęła również pani Dagmara Domagała – ekspert z zakresu sztuki mediów, mediacji sztuki, badaczka kultury, a także upowszechniania dzieł kultury i mobilności artystów. Opowiedziała ona o realizowanym w ramach programu Kreatywna Europa projekcie autorskiego programu mediacji sztuki w Centrum Sztuki WRO oraz o platformie EMAP (European Media Art Platform) – projekcie dofinansowanym w ramach programu Kreatywna Europa.

Liczymy, że dzięki naszemu seminarium zainspirowaliśmy Państwa do działań aktywnie włączających społeczności, w których działacie, a także – do wymiany doświadczeń i kontaktów, które mogą zaowocować podjęciem długofalowej współpracy międzysektorowej.

Autorem zdjęć jest Andrzej Szypulski.

 

Zachęcamy do odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie!

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close