przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Rozwój widowni i edukacji filmowej (EACEA/22/2015)

Rozwój widowni i edukacji filmowej (EACEA/22/2015)

Zostało opublikowane nowe wezwanie w ramach schematu dofinansowania Rozwój widowni (EACEA/22/2015), na które termin aplikacji upływa 3 marca 2016 o godz. 12:00 w południe. Obszar ten wspiera inicjatywy prezentujące i promujące różnorodność kina europejskiego oraz edukujące publiczność – głównie młodą.  Jego celem jest zwiększanie zainteresowania i poprawa dostępu do europejskich dzieł audiowizualnych, głównie poprzez promocję, organizację wydarzeń i festiwali filmowych oraz tworzenie programów edukacji filmowej.

Wnioskodawcy mogą składać aplikacje o dofinansowanie dwóch rodzajów inicjatyw:

  • Projekty edukacji filmowej

Dofinansowane mogą zostać inicjatywy służące rozwoju edukacji filmowej (poprawa rozumienia filmów, umiejętności świadomego wyboru filmów i krytycznego ich oglądania wraz z analizą ich treści).

Wnioskodawcami mogą zostać organizacje aktywnie działające na polu edukacji filmowej – m.in. festiwale, kluby i instytuty filmowe. Muszą one zawrzeć partnerstwo z przynajmniej dwiema innymi organizacjami. Każda z organizacji musi pochodzić z innego kraju uczestniczącego w komponencie MEDIA, w których obowiązują różne języki urzędowe. Wsparcie zostanie udzielone na podstawie umowy z wieloma beneficjentami. Aktualna lista państw spoza UE uczestniczących w Programie Kreatywna Europa znajduje się tutaj.

  • Wydarzenia sprzyjające rozwojowi widowni

Dofinansowane mogą zostać wydarzenia koncentrujące się na rozpropagowaniu ważnych, dobrze przyjętych zagranicznych filmów europejskich za pośrednictwem różnych platform dystrybucyjnych oraz bezpośrednio wśród publiczności poprzez działania promocyjne.

O dofinansowanie mogą aplikować m.in. dystrybutorzy, agenci sprzedaży, nadawcy, organizatorzy festiwali filmowych, kina i platformy online oraz organizacje zajmujące się promocją filmową.

Zainspiruj się! Sprawdź jakie projekty otrzymały dofinansowanie w poprzednim wezwaniu – lista.

Szczegóły na temat warunków i sposobu aplikacji znajdują się tutaj. Ostateczny termin aplikacji upływa 3 marca 2016 o godz. 12:00 w południe.

W przypadku szczegółowych pytań, bądź wątpliwości przy wypełnianiu wniosków prosimy o kontakt. Natomiast w sprawach związanych z problemami technicznymi podczas generowania eForm lub w trakcie wysyłania aplikacji, prosimy o kontakt z HELP DESKiem:

tel.: +32 229 90705
e-mail: [email protected]

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close