Menu Treść Kontakt
Raport: Illicit trade in cultural goods in Europe

Raport: Illicit trade in cultural goods in Europe

Podczas Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego zostały zintensyfikowane działania na rzecz zwalczania nielegalnego obrotu dobrami kultury. W związku z tym na zlecenie Komisji Europejskiej został przygotowany raport na ten temat, obejmujący charakterystykę i analizę zastosowania technologii w walce z handlem dziełami sztuki.

Badanie to przyczynia się do lepszego zrozumienia nielegalnego obrotu dobrami kultury w Europie, dostarczając wglądu w jego różne aspekty, takie jak źródła, tranzyt i miejsce przeznaczenia nielegalnie sprzedawanych towarów; szlaki przemytu; trendy dotyczące nielegalnego handlu oraz informacje o zaangażowanych w nie podmiotach. Przygotowana publikacja omawia również próby zweryfikowania wielkości nielegalnego handlu oraz bada reakcje krajowych i międzynarodowych wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych dotyczących handlu dobrami kultury.

Głównym celem raportu jest określenia wyzwań, przed którymi stoją właściwe organy ścigania we wdrażaniu skutecznych reakcji. W tym kontekście w niniejszym raporcie przeanalizowano możliwe korzyści i wady istniejących już oraz nowych technologii, które mogą być wykorzystywane przez właściwe organy do identyfikacji nielegalnie sprzedawanych towarów, usprawnienia wymiany informacji i innych form współpracy między agencjami. W oparciu o analizę danych i informacji zebranych w drodze wywiadów z ekspertami i praktykami, badania ankietowe zainteresowanych stron i badania oparte na dokumentacji, niniejsze opracowanie formułuje szereg zaleceń i konkretnych kroków, które Unia Europejska i kraje członkowskie powinny podjąć, aby zwiększyć swoją skuteczność w zwalczaniu nielegalnego handlu dobrami kultury.

Cały raport znajdą Państwo tutaj: Illicit trade in cultural goods in Europe

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close