przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Program mobilności: rezydencje Culture Moves Europe | nowa odsłona programu już otwarta!

Program mobilności: rezydencje Culture Moves Europe | nowa odsłona programu już otwarta!

 

Program Culture Moves Europe jest teraz dostępny również dla gospodarzy rezydencji. Zgłaszać się mogą podmioty regularnie organizujące działalność artystyczną i twórczą lub/i posiadające zdolność do realizacji międzynarodowego projektu rezydencji artystycznej i kulturalnej.

Odsłona rezydencyjna Culture Moves Europe zapewnia wsparcie finansowe organizacjom i artystom zarejestrowanym jako osoby prawne w jednym z 40 krajów kwalifikujących się do programu Kreatywna Europa.

Celem grantu jest umożliwienie goszczenia międzynarodowych artystów i osób zawodowo związanych z kulturą w celu realizacji projektu rezydencyjnego w organizacjach przyjmujących. Uczestniczący artyści i osoby zawodowo zajmujące się kulturą muszą być legalnymi rezydentami kraju Kreatywnej Europy, który jest inny niż kraj gospodarza rezydencji.

Edycja rezydencyjna jest skierowana do podmiotów prawnych (np. organizacji non-profit, podmiotów prywatnych, publicznych, fundacji itp.), które działają w obszarze:

 • architektury
 • dziedzictwa kulturowego
 • projektowania, w tym mody
 • tłumaczeń literackich
 • muzyki
 • sztuk scenicznych
 • sztuk wizualnych

Culture Moves Europe w odsłonie rezydencyjnej chce wspierać działalność służącą rozwojowi międzynarodowego profilu organizacji, niezależnie od tego, czy jest już instytucją o ugruntowanej pozycji, czy funkcjonuje od niedawna.

Proces aplikacji podzielony jest na dwa etapy:

 1. wybór gospodarzy
 2. potwierdzenie wybranych przez gospodarzy zaproszonych artystów, twórców i osób związanych z kulturą

Aby móc złożyć wniosek, należy:

 • być przedstawicielem organizacji lub posiadać osobowość prawną,
 • organizować działania związane z co najmniej z jedną z wymienionych powyżej dziedzin,
 • regularnie organizować działania artystyczne i kulturalne lub/i posiadać odpowiednie warunki i zasoby (tj. obiekt, usługi, personel, mentoring) do realizacji projektu rezydencji artystycznej i kulturalnej,
 • zaprosić do udziału w projekcie rezydencyjnym od co najmniej 1 do maksymalnie 5 artystów lub osób zawodowo związanych z kulturą, które legalnie przebywają w co najmniej jednym innym kraju Kreatywnej Europy,
 • zaplanować projekt na minimum 22 dni i maksymalnie 300 dni.

Ponadto:

 • Osoby goszczące powinny być częścią projektu rezydencyjnego w tym samym czasie i przez ten sam czas.
 • Projekt rezydencyjny i pobyt osób muszą być nieprzerwane.
 • Każda osoba goszcząca musi być obecna w miejscu rezydencji gospodarza i musi pracować nad swoim projektem rezydencyjnym przez co najmniej 70% swojego czasu.

Pełną listę kryteriów kwalifikowalności można znaleźć w przewodniku konkursowym

Można ubiegać się o dofinansowanie projektu rezydencyjnego poprzez propozycję odzwierciedlającą cele programu, jego oczekiwany wpływ oraz realizowaną w narzuconych ramach czasowych. Organizacje powinny zapewnić mentoring dla artystów i osób związanych z kulturą oraz odpowiednie warunki, wsparcie i sprzęt dostosowany do ich specjalizacji, tak aby rezydenci mogli skupić się na swoich indywidualnych lub zbiorowych projektach.

Projekt rezydencyjny powinien realizować jeden lub dwa z poniższych celów:

 • Odkrywania

Prowadzenie badań i praca nad określonym tematem lub nową koncepcją.

 • Tworzenia

Zaangażowanie się w zbiorowy proces twórczy mający na celu stworzenie nowego dzieła artystycznego/kulturalnego.

 • Uczenia się

Podniesienie kompetencji uczestników poprzez naukę pozaformalną lub współpracę ze specjalistą.

 • Łączenia

Rozwijanie sieci współpracy, wzmacnianie rozwoju zawodowego uczestników.

 • Przeprowadzania zmiany

Wpływanie na zmianę społeczną zgodnie z wartościami i zasadami Nowego Europejskiego Bauhausu.


Składając wniosek, należy wskazać wymiar rezydencji:

 • projekt rezydencji krótkoterminowej: od 22 do 60 dni
 • średnioterminowy projekt rezydencyjny: od 61 do 120 dni
 • projekt rezydencji długoterminowej: od 121 do 300 dni

Dotacja pokrywa koszty związane z goszczeniem międzynarodowych artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą oraz koszty związane z ich mobilnością i pobytem.

Koszty goszczenia:
To wsparcie finansowe pokrywa wydatki organizacji/podmiotu na realizację projektu rezydencyjnego. Jest to stała kwota w wysokości 35 euro dziennie na uczestniczącego artystę lub osobę zawodowo zajmującą się kulturą (na pokrycie kosztów zakwaterowania, sprzętu, opłat związanych z mentoringiem itp.).

Kwoty mobilności/pobytu:
Grant na mobilność obejmuje zwrot kosztów podróży oraz dietę dzienną (25 euro) dla uczestniczących artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą. Jest to część grantu pobytowego, które uczestnik otrzyma od Culture Moves Europe po potwierdzeniu pobytu i podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Te kwoty, jak i możliwe dopłaty (np. związane z niepełnosprawnością uczestnika; wsparcie dla rodziców małych dzieci; czy dopłata za podróż proekologiczną) powinny być przydzielane i przekazywane każdemu uczestnikowi przez organizację goszczącą. Kwota przypadająca na jednego uczestnika jest obliczana w zależności od indywidualnego planu podróży i potrzeb.

Wniosek zostanie oceniony na podstawie następujących kryteriów:

Czy projekt rezydencyjny zapewnia odpowiednie wsparcie uczestnikom? 

Czy proces selekcji uczestniczących artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą jest wystarczająco szczegółowy i uzasadniony?

Czy gospodarz będzie mentorem i współpracownikiem uczestniczących artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą?

Czy projekt rezydencyjny jest adekwatny w odniesieniu do pracy i działań wnioskodawców, a także do celów Culture Moves Europe?

Czy projekt rezydencyjny ma długoterminowy wpływ i przynosi takie korzyści? Na przykład zarówno dla gospodarza, jak i uczestników, w lokalnym i/lub krajowym ekosystemie/sektorze artystycznym i kulturalnym.

Czy projekt uwzględnia zrównoważony rozwój?

Harmonogram 
Pierwszy nabór dla gospodarzy rezydencji trwa od 15 marca 2023 r. do 15 czerwca 2023 r., godz. 23.59 CET

Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy online, kandydaci muszą najpierw utworzyć konto w portalu aplikacji Goethe.

Wnioskodawcy, których projekt rezydencyjny został wybrany, zostaną poinformowani pod koniec lipca 2023 roku przez Goethe-Institute, organizację odpowiedzialną za realizację programu Culture Moves Europe i zaproszeni do procedowania wyboru artystów/profesjonalistów biorących udział w ich projektach.

Wybrani gospodarze będą mieli rok, licząc od daty podpisania umowy o dofinansowanie, na ukończenie projektu.

W ciągu dwóch tygodni po zakończeniu rezydencji należy wypełnić raport z rezydencji podsumowujący efekty projektu. Należy również przedstawić dokumenty potwierdzające pobyt, takie jak bilety na transport, wnioski wizowe, zdjęcia itp.

W ramach odsłony rezydencyjnej Culture Moves Europe odbędą się 4 nabory między wiosną 2023 a jesienią 2024. 

Proces aplikowania i dokumentacja Culture Moves Europe, w tym wniosek, umowa o dofinansowanie i raport z rezydencji, prowadzone są w języku angielskim. Umiejętności językowe nie są jednak oceniane podczas oceny projektu – można również skorzystać z internetowego narzędzia do tłumaczenia.

Należy pamiętać, że wniosek można złożyć tylko raz w danym okresie naboru. Grant na pobyt rezydencyjny można otrzymać kilka razy, pod warunkiem, że dotyczy innego projektu, z różnymi uczestniczącymi artystami i osobami zawodowo zajmującymi się kulturą.

Integracja i zrównoważony rozwój
Culture Moves Europe zapewni specjalne wsparcie osobom niepełnosprawnym i opiekującym się dziećmi. Zapewni również specjalne wsparcie osobom podróżującym do i z krajów i terytoriów zamorskich, a także z najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej. Nabór na gospodarzy rezydencji ma na celu zachowanie równowagi płciowej i geograficznej odnośnie wyboru beneficjentów. Program Culture Moves Europe jest również zaangażowany w prowadzenie działalności w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska.

Więcej informacji:
Culture Moves Europe – call for residency hosts | Culture and Creativity (europa.eu)

Apply now: new Culture Moves Europe call for residency hosts | Culture and Creativity (europa.eu)

Culture Moves Europe jest realizowany przez Goethe-Institut w imieniu Komisji Europejskiej.

Strona programu, kontakt i kanały komunikacji:
Culture Moves Europe | Culture and Creativity (europa.eu)

Regularne webinary informacyjne „Culture Moves Europe”: formularz zapisów  

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close