przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Program Kreatywna Europa i ekologia | najnowszy raport Komisji Europejskiej

Program Kreatywna Europa i ekologia | najnowszy raport Komisji Europejskiej

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem Komisji Europejskiej na temat proekologicznych działań realizowanych w ramach programu Kreatywna Europa: „Greening the Creative Europe Programme”.

Publikacja zawiera przegląd dla sektora kreatywnego i kultury, odnoszący się do tego, w jaki sposób mogą się one przyczynić do strategii Komisji Europejskiej na rzecz włączania proekologicznych inicjatyw do głównego nurtu działań w ramach programu Kreatywna Europa.

Komisja Europejska nieustannie bada, w jaki sposób realizowane w Europie programy mogą być bardziej zrównoważone. W 2021 r. zleciła wykonanie badania „Zazielenianie programu Kreatywna Europa”, aby pomóc w realizacji celów związanych z walką ze zmianami klimatycznymi i wesprzeć działania na rzecz uczynienia programu bardziej przyjaznym dla środowiska.

Działania kulturalne i kreatywne mogą wspierać przejście na zieloną gospodarkę, m.in., poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i świadomości ekologicznej. Jednocześnie sam program będzie dążył do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla poprzez promowanie zrównoważonych środków transportu i odpowiedzialnych zachowań w kontekście dbania o środowisko.

Autorzy opracowania pracowali nad:

  • szczegółowymi wytycznymi dla wnioskodawców i beneficjentów,
  • zaleceniami dotyczącymi monitorowania i oceny ekologicznych aspektów propozycji projektowych,
  • gromadzeniem dobrych praktyk, które wspierają podnoszenie świadomości na temat potrzeby zielonej transformacji w sektorze kultury i sektorze kreatywnym,
  • dokumentacją postępów w ramach poprzedniego programu „Kreatywna Europa” (2014-2020) w zakresie projektów, które realizowały cele zrównoważonego rozwoju.

    Komisja będzie pracować nad rozwijaniem zdolności i wiedzy w obszarze zazieleniania na wszystkich poziomach zaangażowania w kontekście wdrażania programu.

Rekomendacje zostały opublikowane w 3 dokumentach:

Przewodnik dobrych praktyk środowiskowych
Zapewnia kompleksowy przegląd istniejących dobrych praktyk, które są zalecane obecnym i potencjalnym beneficjentom programu Kreatywna Europa przy składaniu wniosków o dofinansowanie i/lub wdrażaniu wspieranych projektów.

Strategia ekologizacji programu „Kreatywna Europa”
Strategia określa obszary, w których potrzebne są działania, i przedstawia zalecenia dotyczące tego, co można praktycznie wdrożyć, aby program „Kreatywna Europa” był ekologiczny w przyszłości.

Przewodnik monitorowania „Kreatywna Europa” dotyczący ekologizacji programu
W przewodniku dotyczącym monitorowania zaproponowano wskaźniki zrównoważonego rozwoju („zielone wskaźniki”) do pomiaru postępów programu i jego wkładu w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu w okresie po 2027 roku.

Raport w języku angielskim, wraz z powiązanymi publikacjami, można pobrać tutaj.

_____________________________________________________________________________________________________
Europejski Zielony Ład ma na celu uczynienie Unii Europejskiej neutralną klimatycznie do 2050 r., pobudzenie gospodarki dzięki „zielonym technologiom”, stworzenie warunków dla zrównoważonego przemysłu i transportu oraz ograniczenie zanieczyszczeń. Sektor kultury i sektor kreatywny nie mogą pozostać w tyle na drodze ku zielonej transformacji. Badania określające działania proekologiczne zostały założone w programie prac dotyczącym wdrażania programu „Kreatywna Europa”.

 

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close