Menu Treść Kontakt
Pilotażowy program mobilności i-Portunus uruchomiony!

Pilotażowy program mobilności i-Portunus uruchomiony!

Pilotażowy program mobilności artystów i profesjonalistów sektora kultury i-Portunus został otwarty!

Program realizowany jest na zlecenie Komisji Europejskiej i dzięki wsparciu programu Kreatywna Europa przez konsorcjum złożone z Instytutu Goethego w Brukseli, Instytutu Francuskiego w Paryżu, fundacji – centrum sztuki Izolyatsia z Kijowa oraz Nida Art Colony przy Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych.

W ramach programu i-Portunus, od kwietnia do września 2019 roku, artyści i profesjonaliści sektora kultury z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na krótkoterminowe wyjazdy służące ich rozwojowi zawodowemu poprzez pracę artystyczną za granicą. Program przewiduje ogłoszenie trzech konkursów wniosków o wsparcie wyjazdów zagranicznych do krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa w ramach dwóch obszarów: sztuki performatywne oraz sztuki wizualne. Istotne jest, aby mobilności realizowały jasno postawione cele, służyły budowaniu partnerstw ponadnarodowych i rozwojowi współpracy międzynarodowej, stworzeniu konkretnych rezultatów czy rozwojowi zawodowemu, zaprezentowaniu prac w innym kraju czy działaniom artystycznym angażującym społeczności lokalne w kraju pobytu.

Pierwszy nabór z terminem 15 maja 2019 r. został już zamknięty, a kolejny powinien zostać ogłoszony 2 czerwca 2019 r.

Program jest adresowany do artystów i pracowników sektora kultury, mających ukończone 18 lat, aktywnie działających na polu sztuk performatywnych lub wizualnych, będących legalnymi rezydentami krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Kompletnie wypełnione formularze wniosków należy składać w języku angielskim.
Szczegółowe informacje o programie, zasady udziału oraz wytyczne dotyczące ubiegania się o wyjazd, dostępne są na stronie www.i-Portunus.eu.

 

Pilotażowy program i-Portunus jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz zwiększania mobilności i współpracy międzynarodowej różnych grup zawodowych, w tym artystów i pracowników sektora kultury i kreatywnego. Inwestowanie w program mobilności europejskich artystów i profesjonalistów sektora kultury ma zwiększyć szanse rozwoju ich kariery i konkurencyjność na rynku pracy poprzez aktywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie i wypracowanie nowych kontaktów, realizację innowacyjnych projektów międzynarodowych oraz dotarcie do międzynarodowych odbiorców z ich przedsięwzięciami. Program ma uzupełniać ofertę krajowego wsparcia dla tego rodzaju inicjatyw, a także wykraczać poza standardowe projekty rezydencji artystycznych czy wymiany talentów, właśnie poprzez skoncentrowanie na zwiększeniu kreatywności artystów i pracowników sektora kultury, ich rozwoju zawodowym oraz zwiększeniu możliwości konkurowania na rynku pracy, dostępu do nowych rynków i odbiorców. W szerszej perspektywie program ma sprzyjać niwelowaniu różnic w dostępie do mobilności oraz tworzeniu nowych miejsc pracy w sektorze kultury i kreatywnym.

Program został zainicjowany w 2018 roku i ma być wstępem do uruchomienia od 2021 roku regularnego programu wsparcia mobilności artystów i pracowników europejskiego sektora kultury, realizowanego w ramach kolejnej edycji programu Kreatywna Europa, w latach 2021–2027.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close