przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Pierwsze NABORY W ramach komponentu Kultura JUŻ OGŁOSZONE!

Pierwsze NABORY W ramach komponentu Kultura JUŻ OGŁOSZONE!

Na portalu Funding & Tender Opportunities zostały opublikowane wszystkie zaplanowane na początek nowej edycji programu Kreatywna Europa 2021-2027 nabory wniosków w ramach komponentu Kultura.

Na portalu dostępne są dokumenty dotyczące poniższych schematów dofinansowania:

  • Projekty współpracy europejskiej: schemat przeznaczony dla publicznych i prywatnych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw sektorów kultury i kreatywnego. Celem działań jest wsparcie międzynarodowej współpracy w zakresie tworzenia i innowacji w sektorze kultury. Projekty powinny przyczyniać się do międzyna­rodowego obiegu dzieł i twórców oraz budowania publiczności, a także do włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę, zmniejszania śladu węglowego sektorów, cyfryzacji i wdrażania tech­nologii w kulturze, budowania potencja­łu sektorów i rozwoju poszczególnych dziedzin sektora.

Nabór wniosków otwarty do 7 września 2021 r.


  • Sieci europejskie: schemat przeznaczony dla międzynarodowych sieci współpracy kulturalnej działających na rzecz budowania potencjału europejskich sektorów kultury i kreatywnego. Celem działań jest wsparcie profesjonalizacji, budowania potencjału i pozycji sektora kultury m.in. w kontekście wspierania młodych talentów, stawiania czoła wyzwaniom, wdrażania innowacji. Istotnym aspektem działań powinno być aktywne działanie na rzecz sprawiedliwego i równego dla wszystkich, włączeniowego i różnorodnego sektora kultury, a także wkład w osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Nabór wniosków otwarty do 26 sierpnia 2021 r.


  • Paneuropejskie organizacje kultury: schemat przeznaczony dla orkiestr zrzeszających młodych muzyków (jak Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej) z co najmniej 20 krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa, działających na rzecz na kształcenia, profesjonalizacji i rozwoju umiejętności występowania na żywo – młodych, początkujących muzyków. Celem działań ma być budowanie potencjału, rozwój zawodowy młodych utalentowanych muzyków i stwarzanie im wysokiej jakości standardów rozwoju kariery w kontekście rekrutacji, kształcenia i możliwości występowania.

Nabór wniosków otwarty do 26 sierpnia 2021 r.


  • Wsparcie obiegu literatury europejskiej: obszar grantowy przeznaczony dla podmiotów rynku książki wydających fikcję literacką, wspierający działania związane z tłumaczeniem, publikacją, dystrybucją i promocją utworów literackich. Celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej, wzmocnienie międzynarodowego obiegu i różnorodności europejskich dzieł literackich, w szczególności poprzez tłumaczenia z rzadziej używanych języków na angielski, niemiecki, francuski, hiszpański (kastylijski) i włoski, dotarcie do nowych odbiorców europejskiej literatury w Unii Europejskiej i poza nią oraz wzmocnienie konkurencyjności sektora książki m.in. poprzez podjęcie współpracy w ramach sektora.

Nabór wniosków otwarty do 30 września 2021 r.


  • Platformy europejskie: schemat przeznaczony dla publicznych i prywatnych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw sektorów kultury i kreatywnego. Celem jest wsparcie międzynarodowych działań przyczyniających się do rozwoju różnorodnych wschodzących talentów, wzmacniających rozpoznawalność i widoczność artystów oraz twórców sektora kultury i kreatywnego na arenie europejskiej. Istotnym aspektem jest wsparcie międzynarodowego obiegu twórców i dzieł, budowanie i rozwój publiczności oraz wkład w osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Nabór wniosków otwarty do 29 września 2021 r.

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close