przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Perform Europe | nabór wniosków

Perform Europe | nabór wniosków


Opublikowano zaproszenie do składania wniosków, którego celem jest wyłonienie jednej propozycji, złożonej przez organizację lub konsorcjum, która będzie na dalszym etapie wspierać minimum 35 projektów przez maksymalnie 36 miesięcy. Wsparcie będzie skierowane do wszystkich sektorów i dyscyplin sztuk performatywnych (z wyłączeniem występów muzycznych na żywo). W ramach propozycji co najmniej 70% kwoty dotacji należy zaplanować na realizację wsparcia dla projektów wybranych w ramach otwartego naboru(-ów).

Wnioski muszą dotyczyć następującego celu:

  • wspieranie transgranicznego obiegu i cyfrowej dystrybucji dzieł sztuki w sposób zrównoważony, integracyjny, sprawiedliwy i innowacyjny.

    Aby to osiągnąć, wnioski muszą wykazywać, że opierają się na projekcie pilotażowym „Perform Europe” realizowanym między grudniem 2020 a czerwcem 2021 r., zapewniając artystom i podmiotom, festiwalom czy scenom, możliwość organizowania obiegu prac w celu dywersyfikacji i internacjonalizacji ich programów.

Aplikacje będą również musiały odpowiadać na wyzwania i potrzeby w sektorze sztuk widowiskowych oraz dążyć do zmniejszenia dysproporcji w transgranicznym obiegu i cyfrowej dystrybucji dzieł. Muszą przedstawiać program działań, które opracują, wdrożą i utrzymają zrównoważone modele dystrybucji.

Wnioski muszą obejmować 5 następujących rodzajów działań:
1. Opracowanie, wdrożenie i zarządzanie otwartymi zaproszeniami do naboru i przyznawania środków (kaskadowe dotacje) dla co najmniej 35 projektów w celu wsparcia transgranicznych tras i cyfrowej dystrybucji dzieł sztuki.
2. Opracowanie programu wsparcia i pomocy dla odbiorców dotacji, obejmującego szkolenia, mentoring i programy profesjonalizacji.
3. Utrzymanie i rozwój platformy cyfrowej Perform Europe
w celu:
– zbierania danych, eksplorowania, mapowania i analizy, jak dzieła sztuki są prezentowane ponad granicami,
– nawiązywania kontaktów, networkingu i pozyskiwania partnerów projektowych oraz zapewniania widoczności dla możliwości występów i dystrybucji.
4. Opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji, rozpowszechniania i kreowania marki.
5. Zarządzanie i koordynacja.

Kontekst działań „Perform Europe”:
Inwestowanie w dedykowany i elastyczny system dystrybucji na poziomie Unii Europejskiej, aby pomóc w transgranicznym obiegu dzieł sztuki (fizycznie i cyfrowo), będzie użytecznym uzupełnieniem innych istniejących systemów dystrybucji i wsparcia. W ten sposób podtrzyma odporność i odbudowę sektora w następstwie kryzysu spowodowanego pandemią, a także wzmocni jego potencjał wnoszenia wkładu do europejskich wartości.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej. Aplikacje przyjmowane są za pomocą portalu Funding&Tender opportunities.

Termin składania wniosków: 8 listopada 2022 godz. 17.00.

Więcej o inicjatywie: Perform Europe

 

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close