przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Organizacja i realizacja dorocznej Nagrody Literackiej Unii Europejskiej – wezwanie do składania ofert

Organizacja i realizacja dorocznej Nagrody Literackiej Unii Europejskiej – wezwanie do składania ofert

Celem wezwania, opublikowanego przez Komisję Europejską, jest wsparcie organizacji / konsorcjum w organizacji Nagrody Literackiej Unii Europejskiej w latach 2019-2021.

Przyznawana corocznie nagroda wręczana jest nowym i wschodzącym talentom literackim i stanowi jedną ze specjalnych inicjatyw, włączonych w komponent Kultura programu Kreatywna Europa.

Nagroda Literacka Unii Europejskiej ma za zadanie:

– prezentację europejskiej współczesnej beletrystyki w całym jej bogactwie,

– przyczynienie się do zwiększenia popularności wyróżnionych nią autorów poza krajem ich pochodzenia oraz pomoc w dotarciu do szerszej, międzynarodowej publiczności,

– zwiększenie świadomości oraz wzmożenie zainteresowania sektora wydawniczego różnorodnością literatury europejskiej,

– aktywną promocję działalności wydawniczej, translatorskiej, sprzedaży oraz czytelnictwa książek powstałych w Europie,

– wspomożenie międzynarodowego obiegu literatury: zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

Niniejsze wezwanie do składania ofert ma na celu wyłonienie organizacji / konsorcjum, które:

– sformułuje propozycję oraz zrealizuje trzy edycje Nagrody (2019-2021) po zawarciu ramowej umowy o partnerstwie oraz kolejnych, corocznych umów grantowych na każdą z powyższych edycji;

– zaproponuje i wdroży stabilne i wiarygodne mechanizmy i systemy jurorskie, które umożliwią wybór nowych i wschodzących europejskich talentów z dziedziny współczesnej literatury jako laureatów Nagrody i które będą w stanie objąć potencjalnie do 40 krajów;

– sformułuje i wdroży i nagłośni doroczne ceremonie, towarzyszące wręczeniu Nagrody począwszy od jej edycji w 2019. Uroczystości te powinny prezentować współczesną europejską beletrystykę, kłaść nacisk na zróżnicowanie literatury europejskiej pod względem stylistycznym i językowym oraz promować nowe talenty. Sposób organizacji ceremonii winien być atrakcyjny i przyciągać szeroką gamę reprezentantów sektorów literatury, kultury i polityki, a także uwagę mediów krajowych i europejskich;

– zaplanuje, wykreuje zainteresowanie i nada rozmach działaniom, które zapewnią rozpoznawalność Nagrodzie, jej laureatom i ich dziełom, a także wartościom, promowanym przez to wyróżnienie: pomiędzy poszczególnymi ceremoniami oraz w trakcie całego trzyletniego okresu, który obejmuje wezwanie. Powyższe zakłada propozycję konkretnych planów, metod i środków na rzecz promocji i komunikacji działań odnośnie Nagrody oraz jej obecnych i przeszłych laureatów i ich dzieł na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym w możliwie największym zakresie;

– rozwinie i wdroży działania na rzecz budowy sieci kontaktów i partnerstwa, które zaangażują odpowiednie grupy docelowe, promotorów, interesariuszy i ambasadorów, celem zapewnienia wysokiej rangi oraz długotrwałego wpływu, jaki wywierać będzie Nagroda;

– powyższe propozycje winny bazować na obecnym modelu organizacyjnym, mechanizmach, sposobie organizacji ceremonii Nagrody, jej promocji i komunikacji, a także budowaniu sieci kontaktów i partnerstw, mając na celu ich modernizację, wzmocnienie oraz udoskonalenie. Wszelkie udoskonalenia i nowe funkcjonalności, dotyczące wyżej wymienionych punktów, powinny zostać wyjaśnione i uzasadnione.

Komplet dokumentów dotyczących tego wezwania, jego pełna treść oraz streszczenie są dostępne na stronie Komisji Europejskiej.

Numer referencyjny: EAC/S12/2018

Termin składania ofert to 14 września 2018, godzina 19:00 CET.

Podpisanie umowy na organizację wydarzenia w 2019 roku przewidziane jest na październik / listopad 2018.

Poziom współfinansowania w przypadku tego wezwania wynosi 80%, zaś budżet założony do realizacji zadania w 2019 to 500000 euro.

Wysokość dofinansowania w edycjach Nagrody, planowanych na lata 2020 i 2021, zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Wszelkie informacje uzyskać można pod adresem [email protected]

 

Zachęcamy do odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie!

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close