przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Nowy Europejski Bauhaus: nowe działania i finansowanie, aby zrównoważony rozwój miał swój styl i zapewniał włączenie społeczne | komunikaty Komisji Europejskiej

Nowy Europejski Bauhaus: nowe działania i finansowanie, aby zrównoważony rozwój miał swój styl i zapewniał włączenie społeczne | komunikaty Komisji Europejskiej

15 września 2021 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat określający koncepcję Nowego Europejskiego Bauhausu. Projekt ten obejmuje szereg działań politycznych i możliwości finansowania. Jego celem jest przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki, takich jak budownictwo i przemysł włókienniczy, aby zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do towarów, które opierają się na obiegu zamkniętym i są mniej emisyjne.

Nowy Europejski Bauhaus wnosi kulturowy i kreatywny wymiar do Europejskiego Zielonego Ładu, aby pokazać wymierny i pozytywny wpływ zrównoważonych innowacji na nasze życie codzienne.

Na finansowanie projektów w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu w latach 2021-2022 przeznaczono 85 mln euro z różnych programów UE. NEB zostanie także włączony do wielu programów UE jako element kontekstu lub jeden z priorytetów, bez wcześniej określonego budżetu.

Komisja ustanowi także laboratorium Nowego Europejskiego Bauhausu: ośrodek analityczno-projektowy, którego zadaniem będzie wspólne opracowywanie, tworzenie prototypów i testowanie nowych narzędzi, rozwiązań i zaleceń w dziedzinie polityki. Laboratorium to będzie działać w duchu współpracy, będącym od początku cechą charakterystyczną ruchu, który uwzględnia różne sfery życia i jest ukierunkowany na społeczeństwo, przemysł i politykę, aby łączyć ludzi i znaleźć nowe sposoby wspólnego twórczego działania.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała:

Nowy europejski Bauhaus łączy wielką wizję Europejskiego Zielonego Ładu z namacalnymi zmianami w naszym otoczeniu. Chodzi o konkretne, odczuwalne zmiany, które mają korzystny wpływ na nasze życie codzienne – w budownictwie i przestrzeniach publicznych, ale także w takich dziedzinach jak moda czy projektowanie mebli. Nowy europejski Bauhaus ma na celu stworzenie nowego stylu życia, zakładającego zgodność wzornictwa z zasadami zrównoważonego rozwoju, wymagającego mniejszych emisji dwutlenku węgla, sprzyjającego włączeniu społecznemu i przystępnego cenowo dla wszystkich.

Jak zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel: Łącząc naukę i innowacje ze sztuką i kulturą oraz przyjmując całościowe podejście, nowy europejski Bauhaus stworzy rozwiązania, które będą nie tylko zrównoważone i innowacyjne, ale również dostępne i przystępne cenowo, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Poprzez swoje interdyscyplinarne i partycypacyjne podejście nowy europejski Bauhaus wzmacnia rolę społeczności lokalnych i regionalnych, przemysłu, innowatorów i kreatywnych umysłów, które współpracują na rzecz poprawy jakości naszego życia. Polityka spójności przekształci nowe pomysły w działania na szczeblu lokalnym.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4626


Nowy europejski Bauhaus to nowa europejska inicjatywa na rzecz zrównoważonego projektowania, uwzględniającego wiedzę naukową, technologie, kulturę i sztukę, przyjaznego dla środowiska, dostosowanego do lokalnych potrzeb i dostępnego dla każdego. Nowe projektowanie ma realizować cele Europejskiego Zielonego Ładu, przyczyniać się do osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej maksymalnie do 2050 roku oraz opierać się na gospodarce o obiegu zamkniętym, produkującej minimum odpadów, przeciwdziałającej degradacji różnorodności biologicznej.

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close