Menu Treść Kontakt
Nabór wniosków w ramach programu „Platform(s) for cultural content innovation”

Nabór wniosków w ramach programu „Platform(s) for cultural content innovation”

Komisja Europejska ogłosiła ogłosiła wezwanie w ramach pilotażowego programu „Platform(s) for cultural content innovation”. Zadanie ma zachęcić europejskich dostawców kontentu do proponowania innowacyjnych działań i korzystania z nowych technologii oraz do wspierania ich w utrzymaniu pozycji pionierów w erze cyfrowej.

Znaczna część europejskiej gospodarki opiera się na jej zdolności do tworzenia i produkcji treści kultury. Sektory kultury i kreatywny są motorem wzrostu, tworzenia miejsc pracy i innowacji. W branżach tych w 2016 roku zatrudnionych było ponad 7 milionów pracowników, a 2,5 miliona firm działających w tych branżach generuje łączną wartość dodaną w wysokości 290 miliardów euro

Pilotażowe działanie „Platform(s) for cultural content innovation” ma zachęcić do testowania i rozwijania nowych modeli biznesowych, produkcji i dystrybucji treści oraz ich promocji, wykorzystując technologie cyfrowe i biorąc pod uwagę nowe wzorce i zachowania odbiorców. Projekt ma na celu promowanie platformy (platform) dotyczących innowacji w sferze treści kultury. Projekt powinien skupiać podmioty z różnych sektorów dotyczących dostarczania kontentu  i zaszczepiać myślenie o innowacjach i współpracy poprzez dzielenie się doświadczeniami, informacjami i wiedzą, co doprowadzi do rozwój nowych modeli biznesowych w tym sektorze.

Koncepcja platformy jest tu rozumiana szeroko, jako interaktywne medium współpracy, z włączeniem działań internetowych. Proponowany projekt powinien opierać się na analizie rynku, która  zidentyfikuje główne wyzwania dla sektorów związanych z dostarczaniem treści we współpracy z podmiotami z sektorów technologicznych. Projekt powinien także wnieść wartość dodaną w porównaniu z istniejącymi inicjatywami i pomagać sektorom dotyczącym dostarczania treści w promowaniu nowych usług, produktów, innowacyjnych modeli biznesowych odpowiadających na zidentyfikowane wyzwania.

W ramach pilotażowego projektu planowany jest rozwój platformy (platform) dotyczących innowacji w sferze treści kultury, która będzie:

  • przynosić europejską wartość dodaną poprzez wzmocnienie współpracy między podmiotami z sektora dostawców treści i zachęcać ich do stosowania nowych metod, usług, produktów i modeli biznesowych,
  • działać w roli katalizatora kreatywności i akceleratora innowacji dla dostawców kontentu i promować innowacyjne nastawienia wśród użytkowników,
  • wysokiej jakości, dobrze prowadzona, promowana i wysoce interaktywna,
  • dzielić się doświadczeniem, informacjami i wiedzą na temat innowacji i poprawy wzrostu oraz konkurencyjności europejskiego sektora dostawców treści,
  • ułatwiać i wzmacniać współpracę międzysektorową w kwestiach takich jak tworzenie, dystrybucja, promocja i dostęp do treści,
  • docierać do szerokiej społeczności,
  • docierać do sektorów technologicznych i współpracować z nimi.

W ramach konkursu zostaną wybrane trzy projekty, a wysokość dofinansowanie nie przekroczy 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Termin składania aplikacji upływa 2o września 2019 r.

Szczegółowe informacje – przewodnik po naborze, wytyczne, wymagania i zasady, obowiązkowe załączniki – znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Wszelkie pytania dotyczące naboru w tym konkursie należy kierować pod adres e-mail: [email protected] with

 

 

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close