Menu Treść Kontakt
Nabór wniosków w ramach działania przygotowawczego Music Moves Europe

Nabór wniosków w ramach działania przygotowawczego Music Moves Europe

Komisja Europejska ogłosiła nabór projektów w obszarze Profesjonalizacja i szkolenie w ramach działania przygotowawczego Music Moves Europe. Projekty mają przyczynić się do profesjonalizacji, wzrostu wiedzy i umiejętności młodych zawodowych muzyków z zakresu biznesu i zarządzania – w kontekście rozumienia mechanizmów rynku i łańcucha wartości na rynku muzycznym, zarządzania karierą, pracy w różnorodnych środowiskach muzycznych.

 

Komisja Europejska planuje w ramach konkursu wesprzeć co najmniej 10 innowacyjnych i zrównoważonych pilotażowych programów szkolenia młodych muzyków i profesjonalistów sektora muzycznego, o silnym wymiarze europejskim, mających na celu profesjonalizację i rozwój umiejętności biznesowych niezbędnych do odniesienia sukcesu na rynku (m.in. kompetencje cyfrowe, zarządcze, finansowe).
Konkurs nie jest przeznaczony do podnoszenia umiejętności artystycznych
młodych muzyków.

Konkurs jest adresowany do podmiotów posiadających osobowość prawną (organizacje/instytucje działające dla zysku i nienastawione na zysk; krajowe, regionalne lub lokalne władze publiczne; uniwersytety; małe średnie przedsiębiorstwa), prowadzących działalność szkoleniową/edukacyjną i posiadających wiedzę ekspercką oraz znajomość sektora muzycznego, mających siedzibę w krajach uprawnionych do udziału w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura. Wnioskodawcy mogą opracować i złożyć projekt jako samodzielnie działający operatorzy lub w ramach konsorcjów organizacji.
Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dofinansowania na projekt wynosi 90 000 € i może stanowić maksymalnie 80% całości budżetu projektu.

Termin składania propozycji upływa 31 października 2019 roku.

 

Szczegółowe wytyczne oraz dokumenty konkursowe, w tym formularz wniosku o dofinansowanie oraz obowiązkowe załączniki, które należy wraz z nim złożyć, znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en

Pytania związane z konkursem i jego wymogami należy kierować pod adres e-mail [email protected]; ponadto Komisja Europejska ma sukcesywnie publikować odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania potencjalnych wnioskodawców na stronie internetowej www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en

 

Ogłoszony konkurs jest jednym z elementów zapowiadanych na ten rok przez Komisję Europejską działań w ramach Music Moves Europe – w 2019 roku mają zostać otwarte, oprócz obszaru „Professionalisation and training”, konkursy projektów lub przetargi na projekty w następujących dziedzinach:

  • „Export of European music”
  • „Co-operation of small music venues”
  • „Co-creation”
  • „Health and wellbeing of music creators”
  • „Music education and learning”.

Szczegóły wezwań do przygotowania i składania projektów w kolejnych obszarach powinny zostać ogłoszone w najbliższych miesiącach.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close