przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Nabór projektów w ramach pilotażu Music Moves Europe „Innovative support scheme for a sustainable music ecosystem”

Nabór projektów w ramach pilotażu Music Moves Europe „Innovative support scheme for a sustainable music ecosystem”

W celu wsparcia europejskiego sektora muzyki silnie dotkniętego pandemią Covid-19 Komisja Europejska ogłosiła nabór projektów na innowacyjny schemat wsparcia zrównoważonego ekosystemu muzycznego.

„Innovative support scheme for a sustainable music ecosystem” to konkurs o wartości 2,5 miliona € realizowany w ramach pilotażowej inicjatywy Music Moves Europe. Jego założeniem jest wsparcie odbudowy i rozwój zrównoważonego sektora muzyki po pandemii Covid-19 w trzech aspektach: „zielony”/przyjazny dla środowiska, cyfrowy, sprawiedliwy/równy.

Pandemia Covid-19 silnie dotknęła sektor muzyki: zamknięte obiekty muzyczne, odwołane koncerty, odwołane programy rezydencyjne, niemożliwe lub utrudnione próby i nagrania – wszystko to sprawiło, że sektor i jego otoczenie na wiele miesięcy utracił możliwość wykonywania zawodu i osiągania przychodów. Jednocześnie, kryzys wzmocnił kierunki i możliwości, które pojawiły się jeszcze przed pandemią jak transformacja cyfrowa oraz „zielona transformacja” przemysłu muzycznego.  

Otwarty konkurs ma wyłonić jedno konsorcjum, które opracuje i zrealizuje innowacyjny i efektywny schemat grantowy dla europejskiego sektora muzycznego, przygotowany na podstawie analizy jego potrzeb. Konsorcjum miałoby zostać wyłonione do listopada 2020 roku tak, aby środki z programu mogły być redystrybuowane do sektora od 2021 roku.
Schemat grantowy miałby wesprzeć transformację europejskiego sektora muzycznego w trzech obszarach:

  • „Zielona” odbudowa – zwiększanie przyjazności dla środowiska oraz odpowiedzialności za środowisko przemysłu muzycznego, „zielona transformacja” przemysłu muzycznego m.in. koncertów, festiwali, tras koncertowych, wsparcie start-up’ów działających na rzecz zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko baz przechowywania danych online czy dystrybucji;
  • Cyfrowa odbudowa – adaptacja sektora do nowych trendów jak cyfrowa konsumpcja, dystrybucja i promocja muzyki (łącznie z koncertami online etc.), rozwój i promocja zrównoważonych modeli biznesowych, rozwój opartych na technologii produktów i usług w produkcji, promocji i dystrybucji muzycznej, budowanie potencjału artystów w celu wsparcia ich konkurencyjności na rynku cyfrowym;
  • Sprawiedliwa/równa odbudowa – lepsze wykorzystanie potencjału muzyki do zwiększania solidarności społecznej, aktywnego obywatelstwa, spójności społecznej, m.in. poprzez zwiększania roli społeczności obiektów muzycznych, zwiększania dostępu do muzyki zarówno pod kątem edukacji, jak i konsumpcji ze szczególnym uwzględnieniem dostępu dla osób z grup nieuprzywilejowanych, sprawiedliwego wynagrodzenia dla artystów oraz równowagi płci.

Do konkursu mogą stanąć publiczne i prywatne organizacje posiadające osobowość prawną, tworzące konsorcjum co najmniej dwóch podmiotów, z których co najmniej jeden jest europejską organizacją reprezentującą sektor muzyczny, zrzeszającą podmioty z co najmniej 20 państw członkowskich Unii Europejskiej. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą być zarejestrowane w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa.

Szczegółowe informacje, dokumentacja konkursowa, wytyczne dla konsorcjum ubiegającego się o dofinansowanie, wytyczne dotyczące złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: Music Moves Europe Preparatory action 2020: Innovative support scheme for a sustainable music ecosystem.

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować bezpośrednio do Komisji Europejskiej pod adres e-mail: [email protected].

Termin nadsyłania wniosków upływa 19 listopada 2020 r.

 

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close