przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Nabór wniosków do Projektów Współpracy Europejskiej otwarty!

Nabór wniosków do Projektów Współpracy Europejskiej otwarty!

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) ogłosiła otwarcie naborów w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura do obszaru grantowego Projekty Współpracy Europejskiej. Termin składania wniosków upływa w środę 23 listopada 2016 roku o 12.00 czasu brukselskiego.

Dokumenty aplikacyjne dostępne są już na stronie EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en

W zaproszeniu do składania wniosków zwrócono uwagę na:

 • wspieranie transnarodowej mobilności artystów i osób zawodowo związanych z kulturą w celu umożliwienia im międzynarodowej współpracy oraz umiędzynarodowienia kariery i działalności w Unii i poza nią, na ile to możliwe na zasadzie długofalowych strategii;
 • wspieranie działań na rzecz pozyskiwania odbiorców jako środka stymulującego zainteresowanie europejskimi dziełami kultury i pracy twórczej oraz materialnego i niematerialnego europejskiego dziedzictwa kulturowego, a także poprawienia dostępu do nich. Pozyskiwanie odbiorców ma pomóc
  europejskim artystom i osobom zawodowo związanym z kulturą oraz ich dziełom w dotarciu do jak największej liczby osób w całej Europie i poszerzyć dostęp do dzieł kultury w odniesieniu do grup niedoreprezentowanych. Ma także pomóc organizacjom sektora kultury w dostosowaniu się do
  potrzeby nawiązywania nowych i innowacyjnych kontaktów z odbiorcami w celu ich zatrzymania, zdobywania nowych odbiorców, różnicowania odbiorców, w tym dotarcia do osób niebędących obecnie odbiorcami, oraz poszerzenia doświadczenia zarówno odbiorców istniejących, jak i przyszłych, a także nawiązania z nimi ściślejszych kontaktów;
 • promowanie kreatywności, innowacyjnych podejść do twórczości i nowych sposobów zapewniania efektów rozprzestrzeniania na inne sektory. Opracowywanie i badanie nowych i innowacyjnych modeli dochodu, zarządzania i marketingu dla sektorów kultury, w szczególności jeżeli chodzi o
  transformację cyfrową. Należy zwrócić szczególną uwagę na działania wspierające umożliwiające osobom zawodowo związanym z kulturą zdobywanie nowych umiejętności, na działania mające wymiar edukacyjny oraz na działania mające na celu promowanie międzykulturowego dialogu i
  wzajemnego zrozumienia wśród ludzi związanych z różnymi kulturami lub środowiskami, a także bazowanie na kulturze, aby lepiej przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji;
 • pomoc w integracji uchodźców w UE poprzez promowanie i współtworzenie działań kulturalnych i audiowizualnych w Europie istotnych dla tej konkretnej grupy docelowej. Wspieranie wzajemnego zrozumienia w kwestiach kulturowych i rozwijanie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz działanie na rzecz poszanowania innych kultur. Nacisk zostanie położony na wymianę transgraniczną najlepszych praktyk, cennej wiedzy i doświadczeń oraz na działania praktyczne, w które uchodźcy będą zaangażowani jako docelowi odbiorcy lub uczestnicy. W bardziej ogólnym ujęciu pozwoli to dalej bazować na znaczeniu wartości demokratycznych i politycznych oraz na korzyściach, jakie obywatele odniosą z ożywionej i merytorycznej debaty politycznej będącej aspektem działalności kulturalnej.

Najważniejsze zmiany względem poprzedniego naboru wniosków to:

 1. zmiana listy krajów uprawnionych do uczestnictwa w komponencie Kultura:
  – Turcja zdecydowała o opuszczeniu programu Kreatywna Europa z dniem 1 stycznia 2017, dlatego tureckie organizacje i instytucje nie są uprawnione do składania wniosków w tym naborze,
  – Izrael będzie krajem uprawnionym do składania wniosków, pod warunkiem, że umowa pomiędzy UE a Izraelem będzie podpisana do dnia wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania,
 2. włączenie w zakres przedmiotu projektów działań związanych z integracją uchodźców,
 3. ograniczenie liczby załączników wymaganych do złożenia w aplikacji – od bieżącego naboru nie ma obowiązku wysyłania pakietu załączników pocztą (szczegóły: http://kreatywna-europa.eu/kultura/obszary-grantowe/projekty-wspolpracy-europejskiej/wymagane-zalaczniki/).

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close