przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
MusicAIRE – drugi nabór wniosków dla sektora muzyki

MusicAIRE – drugi nabór wniosków dla sektora muzyki

Ogłoszony został drugi w tym roku nabór wniosków w ramach inicjatywy MusicAIRE.

Celem MusicAIRE jest pomoc w odbudowie sektora muzycznego w Europie poprzez zaprojektowanie i przetestowanie programu wsparcia, który może sprostać wyzwaniom związanym z pandemią COVID-19, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój ekosystemu muzycznego. Projekty finansowane w ramach MusicAIRE przyczynią się również do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i uhonorowania Pięciu Praw Muzycznych określonych przez Międzynarodową Radę Muzyczną (IMC):

Dla dzieci i dorosłych:

– prawo do  wyrażania się muzycznie z całą swobodą
– uczenie się języków i umiejętności muzycznych
– dostęp do muzyki poprzez uczestnictwo, słuchanie, tworzenie i informacje.

Dla artystów:

– rozwijanie swojego talentu,
– uzyskiwanie sprawiedliwego i godziwego wynagrodzenia za swoją pracę.

Projekty, które będą finansowane w ramach MusicAIRE, będą musiały zapewnić strategie, metodologie i działania dla sektora muzycznego w jednym z następujących obszarów tematycznych:

Greening: zwiększenie zrównoważenia środowiskowego sektora i świadomości ekologicznej w celu zazieleniania przemysłu muzycznego, w szczególności podczas występów na żywo, festiwali i tras koncertowych, a także wspieranie innowacyjnych start-upów mających na celu zmniejszenie cyfrowego śladu węglowego (np. przechowywanie danych).

Cyfryzacja: dostosowanie się do nowych trendów w konsumpcji, dystrybucji i promocji muzyki cyfrowej (np. występów muzycznych na żywo w Internecie) oraz rozwijanie i promowanie zrównoważonych modeli biznesowych, które umożliwiają monetyzację i gwarantują godziwe wynagrodzenie artystów.

Sprawiedliwość i odpowiedzialność: lepsze wykorzystanie potencjału muzyki jako wyraźnej, spójnej siły przyczyniającej się do większej solidarności, aktywnego obywatelstwa i spójności społecznej. Obejmuje to silniejszą rolę społeczności dla miejsc muzycznych, lepszy dostęp do muzyki zarówno pod względem edukacji, jak i konsumpcji, ze szczególnym uwzględnieniem grup w niekorzystnej sytuacji oraz sprawiedliwsze wynagrodzenie artystów i równowagę płci.

 

Do konkursu zaproszone są instytucje i organizacje aktywnie działające w sektorze muzyki, które posiadają osobowość prawną i są zarejestrowane w kraju uczestniczącym w programie Kreatywna Europa.

Aplikować można w ramach jednej z trzech kategorii:

1 – MusicAIRE (mikro) maksymalny grant to 15 000 EUR (wkład własny na poziomie min. 10%)

2 – MusicAIRE (mały) maksymalny grant  to 30 000 EUR (wkład własny na poziomie min. 10%)

3 – MusicAIRE (średni) maksymalny grant to  55 000 EUR (wkład własny na poziomie min. 10%)

 

Terminarz naboru:

Otwarcie naboru: 15 września 2022

Termin składania wniosków: 26 października  2022 – godz. 13:00  

Ocena:  31 października –  25 listopada 2022

Informacja o wynikach ewaluacji: koniec listopada 2022

Podpisanie umowy: 1 stycznia 2023

Data rozpoczęcia projektu: 1 stycznia 2023

Szczegółowe informacje o naborzehttps://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-2ndcallproposals/

 

Do 26 października trwa również nabór ekspertów oceniających nadesłane aplikacje w ramach MusicAIRE. Więcej informacji: https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-2ndcalljury/

 


MusicAIRE jest współfinansowane w ramach inicjatywy Music Moves Europe.

Music Moves Europe (MME) to inicjatywa Komisji Europejskiej, która wspiera europejski sektor muzyczny. Jest to jeden z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 i prawdopodobnie jako ostatni wyjdzie z tej trudnej sytuacji. Kryzys pokazał i przyspieszył wiele wyzwań, z którymi ten sektor już się zmagał. Jednocześnie trudna sytuacja uwydatniła znaczenie muzyki dla jednostek i społeczeństwa jako całości, pokazała jej moc jednoczenia i łączenia ludzi. Istnieje potrzeba łączenia zasobów i wspierania projektów, które zachęcają do poprawy  i wsparcia operatorów muzycznych, artystów i profesjonalistów muzycznych, którzy zostali poszkodowani przez ograniczenia.

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close