Music Moves Europe – ogłoszenie naborów wniosków oraz zaproszeń do składania ofert

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury otworzyła nabory wniosków oraz opublikowała zaproszenia do składania ofert na realizację działań związanych z nową inicjatywą Komisji Europejskiej o nazwie Music Moves Europe. Przedsięwzięcie ma pomóc przetestować pomysły i projekty, które będzie można wdrożyć na większą skalę w następnej generacji programów unijnych, czyli w latach 2021-2027.

Muzyka jest istotnym elementem kultury europejskiej, w której przejawia się bogactwo europejskiej różnorodności. Zatrudniając więcej osób niż branża filmowa i audiowizualna, generuje ponad 25 miliardów euro dochodów rocznie, co sprawia, że stała się również ważną częścią gospodarki.

W ciągu ostatniej dekady europejski sektor muzyczny był pod silnym wpływem cyfrowej zmiany i zwiększonej konkurencji ze strony globalnych graczy. Stawiał czoła wyzwaniom, które doprowadziły do ​​fundamentalnych zmian w sposobie tworzenia, produkcji, dystrybucji, konsumpcji i monetyzacji muzyki.

Komisja Europejska, po serii spotkań i dialogu z kluczowymi przedstawicielami sektora muzycznego, których celem były zidentyfikowanie głównych wyzwań stojących przed wspomnianą branżą, rozpoczęła wdrażanie tzw. specjalnych działań przygotowawczych, ujętych w ramy inicjatywy Music Moves Europe. Przedsięwzięcia te skupią się na wsparciu sektora muzyki poprzez opracowanie i przetestowanie różnorodnych inicjatyw dostosowanych do konkretnych potrzeb sektora muzycznego.

 

Music Moves Europe – strategiczne wsparcie dla sektora muzyki

W ramach Music Moves Europe Komisja Europejska zachęca do składnia projektów oraz ofert na następujące działania:

  1. Online and offline distributions (Przewodnik – polska wersja językowa),
  2. Training Scheme For Young Music Professionals (Przewodnik – polska wersja językowa),
  3. The feasibility study for the establishment of a European Music Observatory and a gap analysis of funding needs for the music sector,
  4. Study on a European Music Export Strategy.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków i zaproszeń do składania ofert, harmonogramu działań, kryteriów oceny aplikacji oraz dokumentacja konkursowa są dostępne w linkach powyżej.

 

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z:

European Commission — Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture
Directorate D — Culture and creativity
Unit D2 — Creative Europe
J-70 – 2/019
B-1049 Brussels
Belgium

Tel.: +32 229-91111

E-mail: EAC-MUSIC-MOVES-EUROPE@ec.europa.eu

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close