przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Przydatne linki

Przydatne linki

PORTAL FUNDING&TENDER OPPORTUNITIES

Jest to portal stworzony przez Komisję Europejską, poprzez który składane są wnioski o dofinansowanie i który pomaga w elektronicznej administracji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach programów: Kreatywna Europa, Europa dla obywateli, EU Aid Volunteers i innych. Jeśli planujesz złożyć wniosek do jednego z powyższych programów, jesteś zobowiązany do rejestracji swojej instytucji/organizacji w Portalu Funding&Tender Opportunities.

ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

KURS EURO

Pod poniższy adresem odnaleźć można średni kurs euro względem krajowej waluty obowiązujący w danym miesiącu i roku.

InforEuro

DYREKCJA GENERALNA EDUKACJI I KULTURY KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Dyrekcja Generalna Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej (DG EAC) jest podmiotem wykonawczym Unii Europejskiej odpowiedzialnym za politykę edukacyjną, kulturalną, młodzieżową, językową i sportową. DG EAC wspiera powyższe dziedziny również poprzez różnorodne projekty i programy, w szczególności poprzez Program Kreatywna Europa i Erasmus+.

ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

KOMISJA EUROPEJSKA

Komisja Europejska reprezentuje wspólne interesy Unii Europejskiej. Przedstawia ona wnioski dotyczące nowych przepisów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej oraz czuwa nad właściwym przestrzeganiem prawa Unii Europejskiej przez państwa członkowskie.

ec.europa.eu/index_pl.htm

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) odpowiedzialna jest za zarządzanie pewnymi częściami unijnych programów finansowych na polu edukacji, kultury, sektora audiowizualnego, sportu, obywatelstwa i wolontariatu.

Misja

 1. Agencja odpowiedzialna jest za większość kwestii związanych z zarządzaniem programami, w tym za:
  • określenie warunków i wytycznych dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania
  • ocenę wniosków, wybór projektów i podpisanie umowy
  • zarządzanie finansami
  • kontakt z beneficjentami
  • monitorowanie projektów (sprawozdania częściowe i końcowe, kontrole)
 2. Informowanie i zapewnienie wsparcia wnioskodawcom i beneficjentom
 3. Rozpowszechnianie rezultatów projektów
eacea.ec.europa.eu/index_en.php

EUROPA NOSTRA – Europejska Nagroda w dziedzinie dziedzictwa kulturowego

Nagroda wyróżnia i promuje najlepsze dokonania związane z konserwacją dziedzictwa, jego zarządzaniem, badaniami, edukacją i komunikowaniem. W ten sposób wnosi istotny wkład w podnoszenie znaczenia dziedzictwa kulturowego jako strategicznego zasobu europejskiej społeczności i ekonomii.
Każdego roku nagroda przyznawana jest 30 niezwykłym osiągnięciom z dziedziny dziedzictwa ze wszystkich części Europy. Maksymalnie 7 z nich otrzymuje Grand Prix, a jedno Nagrodę Publiczności.

www.europanostra.org

MIES VAN DER ROHE AWARD – Europejska Nagroda w dziedzinie architektury współczesnej

Celem przyznawania nagrody jest promocja i zrozumienie znaczenia jakości, a także zastanowienie się nad złożonością doniosłości samej architektury pod względem jej technicznych, konstrukcyjnych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych i estetycznych osiągnięć.

www.miesarch.com/portal/site/miesarch

MUSIC MOVES EUROPE TALENT AWARD – Europejska Nagroda w dziedzinie muzyki

Nagrody muzyczne Music Moves Europe Talent Awards (d. EBBA) nagroda przyznawana wschodzącym europejskim artystom tworzącym muzykę popularną i współczesną. Wyróżnienie ma wesprzeć ich kariery, rozpoznawalność i dotarcie do szerszej publiczności.

www.musicmoveseuropetalentawards.eu

EUROPEAN PRIZE FOR LITERATURE – Nagroda Literacka Unii Europejskiej

Celem Nagrody Literackiej Unii Europejskiej jest zwrócenie uwagi na kreatywność i bogactwo europejskiej literatury współczesnej, promocja i obieg literatury na terenie Europy oraz zwiększanie zainteresowania zagranicznymi utworami literackimi.

www.euprizeliterature.eu

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close