Przydatne linki

Przydatne linki

PORTAL UCZESTNIKA (PARTICIPANT PORTAL)

Jest to portal stworzony przez Komisję Europejską, który pomaga w elektronicznej administracji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach programów:

Kreatywna Europa, Erasmus +, Europa dla obywateli oraz EU Aid Volunteers.

Jeśli planujesz złożyć wniosek do jednego z powyższych programów, jesteś zobowiązany do rejestracji swojej instytucji/organizacji w Portalu Uczestnika.

ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

GENERATOR E-FORMULARZA

eacea.ec.europa.eu/PPMT

FORMULARZE I SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE

Pod poniższy adresem odnaleźć można istotne informacje dotyczące możliwości dofinansowań oraz procedur aplikowania w ramach obszarów grantowych Programu Kreatywna Europa.

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

 

KURS EURO

Pod poniższy adresem odnaleźć można średni kurs euro względem krajowej waluty obowiązujący w danym miesiący i roku.

InforEuro

DYREKCJA GENERALNA EDUKACJI I KULTURY KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Dyrekcja Generalna Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej (DG EAC) jest podmiotem wykonawczym Unii Europejskiej odpowiedzialnym za politykę edukacyjną, kulturalną, młodzieżową, językową i sportową. DG EAC wspiera powyższe dziedziny również poprzez różnorodne projekty i programy, w szczególności poprzez Program Kreatywna Europa i Erasmus+. Kierowana jest przez Komisarza Tibora Navracsicsa i Dyrektor Generalną Martine Reicherts, która odpowiedzialna jest za sprawozdawczość przed Parlamentem Europejskim.

ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

KOMISJA EUROPEJSKA

Komisja Europejska reprezentuje wspólne interesy Unii Europejskiej. Przedstawia ona wnioski dotyczące nowych przepisów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej oraz czuwa nad właściwym przestrzeganiem prawa Unii Europejskiej przez państwa członkowskie.

ec.europa.eu/index_pl.htm

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO i KULTURY

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego i Kultury (EACEA) odpowiedzialna jest za zarządzanie pewnymi częściami unijnych programów finansowych na polu edukacji, kultury, sektora audiowizualnego, sportu, obywatelstwa i wolontariatu.

Misja

 1. Agencja odpowiedzialna jest za większość kwestii związanych z zarządzaniem programami, w tym za:
  • określenie warunków i wytycznych dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania
  • ocenę wniosków, wybór projektów i podpisanie umowy
  • zarządzanie finansami
  • kontakt z beneficjentami
  • monitorowanie projektów (sprawozdania częściowe i końcowe, kontrole)
 2. Informowanie i zapewnienie wsparcia wnioskodawcom i beneficjentom
 3. Rozpowszechnianie rezultatów projektów
eacea.ec.europa.eu/index_en.php

EUROPA NOSTRA – Europejska Nagroda w dziedzinie dziedzictwa kulturowego

Nagroda wyróżnia i promuje najlepsze dokonania związane z konserwacją dziedzictwa, jego zarządzaniem, badaniami, edukacją i komunikowaniem. W ten sposób wnosi istotny wkład w podnoszenie znaczenia dziedzictwa kulturowego jako strategicznego zasobu europejskiej społeczności i ekonomii.
Każdego roku nagroda przyznawana jest 30 niezwykłym osiągnięciom z dziedziny dziedzictwa ze wszystkich części Europy. Maksymalnie 7 z nich otrzymuje Grand Prix, a jedno Nagrodę Publiczności.

www.europanostra.org

MIES VAN DER ROHE AWARD – Europejska Nagroda w dziedzinie architektury współczesnej

Celem przyznawania nagrody jest promocja i zrozumienie znaczenia jakości, a także zastanowienie się nad złożonością doniosłości samej architektury pod względem jej technicznych, konstrukcyjnych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych i estetycznych osiągnięć.

www.miesarch.com/portal/site/miesarch

EBBA – Europejska Nagroda w dziedzinie muzyki

Nagrody muzyczne EBBA mają na celu podkreślenie  europejskiej różnorodności kulturowej i lingwistycznej w dziedzinie muzyki popularnej. EBBA daje odbiorcom możliwość odkrycia wschodzących europejskich artystów oraz przyczynia się do  rozpowszechnienia ich muzyki na całym kontynencie.

www.europeanborderbreakersawards.eu/en

EUROPEAN PRIZE FOR LITERATURE – Europejska Nagroda Literacka

Celem Europejskiej Nagrody Literackiej jest zwrócenie uwagi na kreatywność i bogactwo europejskiej literatury współczesnej, promocja i obieg literatury na terenie Europy oraz zwiększanie zainteresowania zagranicznymi utworami literackimi.

www.euprizeliterature.eu

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close