przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Kreatywne debaty | porozmawiajmy o… zrównoważonej turystyce kulturalnej,                   25 kwietnia online: zapisy

Kreatywne debaty | porozmawiajmy o… zrównoważonej turystyce kulturalnej, 25 kwietnia online: zapisy

Zapraszamy do udziału w czwartym spotkaniu dla przedstawicieli sektora kultury:
Kreatywne debaty | porozmawiajmy o…

Celem debat jest zwrócenie uwagi na istotne i aktualne tematy związane z sektorem kultury i kreatywnym. Zaproszeni goście będą dzielić się swoim doświadczeniem, ale także zwrócą uwagę na wyzwania i problemy, z którymi obecnie mierzy się obszar kultury. Wspólnie postarają się poszukać najlepszych rozwiązań i działań, które w znaczący sposób mogą wzmocnić sektor kultury i dostosować go do potrzeb współczesnego odbiorcy. Spotkania mają także być inspiracją dla potencjalnych wnioskodawców programu Kreatywna Europa, do wykorzystania dobrych praktyk podczas planowania i realizacji projektów, odnosząc się do wyznaczonych przez program priorytetów i zagadnień.
Kwietniowa debata poświęcona będzie zrównoważonej turystyce kulturalnej.

Czy turystyka kulturowa i zrównoważony rozwój to zawsze doskonałe połączenie? Jak sprawić, aby przemysł turystyczny był zarówno odpowiedzialny jak i przynosił zysk i korzyści, wspierając przy tym wszystkim sektor kulturalny? Kwietniowa kreatywna debata to propozycja wiosennego tematu. Grupa ekspertów i ekspertek reprezentujących instytucje kultury i samorządowe, sztukę i naukę pochyli się nad kwestią zrównoważonej turystyki kulturalnej oraz jej roli we wszystkich obszarach, które reprezentują. Porozmawiamy o interdyscyplinarnych projektach, turystyce wspierającej kulturę i kulturze wspierającej turystykę, oraz o tym jak upewnić się, że nasze projekty i organizacje pozytywnie i w długotrwały sposób wpływają na swoje otoczenie.   

Spotkanie w formacie online odbędzie się 25 kwietnia 2023 roku w godz. 11.00 – 13.00

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dziękujemy za zainteresowanie wydarzeniem, zapisy zostały zamknięte.


Do debaty  zaproszeni zostali:

Aleksandra Ćwik-Mohanty, moderatorka spotkania – antropolożka; łączy swoje wykształcenie akademickie z umiejętnościami zdobytymi podczas wieloletniego praktycznego doświadczenia w branżach kreatywnych, też jako trenerka. Konsultantka w międzynarodowym centrum badań KEA European Affairs. Koncentruje się na doradztwie strategicznym, studiach wykonalności, ewaluacji oraz kompleksowym wsparciu przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej; jej ekspertyza obejmuje metody jakościowe i ilościowe. Absolwentka Studiów nad Dziedzictwem Kulturowym: Zarządzanie, Badania i Polityka na Central European University (Węgry). Była pracowniczką naukową w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG na UW. Jej zainteresowania badawcze obejmują rozwój lokalny i regionalny oparty na dziedzictwie kulturowym. Autorka i współautorka artykułów, raportów i studiów przypadku. 

Marta Derek – dr hab. geografii, absolwentka UŁ i UW. Pracuje na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. W swoich badaniach koncentruje się na miejskiej gastronomii, dziedzictwie kulinarnym, oraz relacjach między turystyką a przyrodą, m.in., zielenią miejską w ramach koncepcji kulturowych usług ekosystemowych. Uzyskała stopień naukowy doktora Nauk o Ziemi jako autorka rozprawy doktorskiej nt. funkcji turystycznej jako czynnika rozwoju lokalnego w Polsce. Kierowniczka projektu badawczego NCN „Miejski recycling. Wykorzystanie obszarów poprzemysłowych na funkcje czasu wolnego w polskich miastach” (2014), autorka i współautorka artykułów naukowych i opracowań, w tym pierwszej od lat na rynku polskim publikacji całościowo omawiającej problematykę zagospodarowania turystycznego (PWN, 2015).

 

Zuzanna Łacny – badaczka i wykładowczyni na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół rewitalizacji terenów zdegradowanych, aspektów społecznych w górnictwie oraz ochrony dziedzictwa przemysłowego. Od kilku lat aktywnie realizuje się w licznych międzynarodowych projektach europejskich, skupionych na tematyce gospodarki surowcami i rewitalizacji. Beneficjentka kilku programów stypendialnych, w tym we wpisanym na listę UNESCO regionie pogórniczym Nord-Pas-de-Calais we Francji. Obecnie jest koordynatorką projektu RESTART – zwycięskiego projektu w ramach naboru Projekty Współpracy Europejskiej programu Kreatywna Europa (2022), którego celem jest wspieranie rozwoju oraz wdrażanie działań i narzędzi związanych z dziedzictwem kulturowym i zrównoważoną turystyką, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału trzech europejskich obszarów pogórniczych (w Hiszpanii, Polsce i Grecji) na ich drodze do rewitalizacji. 

 

Piotr Michałowski – kulturoznawca, muzykolog, menadżer kultury, muzyk jazzowy, absolwent dyplomacji kulturalnej. Uczestnik stypendiów muzycznych m.in. i-Portunus 2021 (obecnie Culture Moves Europe), ukończył kursy kreatywności muzycznej na Uniwersytecie Stanforda oraz mistrzowskie, które prowadzili m.in. Kurt Rosenwinkel, Adam Nussbaum, Jeanfrançois Prins. Od 20 lat komponuje muzykę teatralną i filmową, publikując autorskie nagrania m.in. na własnym kanale. Lider zespołów muzycznych, w tym działającego od 2008 r. kwartetu współczesnego ethno jazzu Ansambl Peregrinus. Zrealizował ponad 100 projektów kulturalnych. Właściciel firmy i wytwórni Micro Art Center. Zajmuje się pracą ekspercką dla sektora kultury i kreatywnego oraz badawczą – publikując teksty o kulturze. Członek Kapituły Wrocławskiej Nagrody Muzycznej. Wiceprezes Europejskiej Sieci Centrów Kultury ENCC w Brukseli. Ekspert oceny wniosków do programów dotacyjnych Unii Europejskiej oraz niezależny ekspert Rady Europy ds. Szlaków kulturowych (2022-26).

 

Robert Piaskowski – menadżer i animator kultury, pedagog, muzyk. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych sektorach kultury, początkowo jako działacz organizacji pozarządowych, następnie był związany z biurem Kraków 2000, które zostało przekształcone w Krakowskie Biuro Festiwalowe. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury. Odpowiedzialny za najważniejsze międzynarodowe festiwale w Krakowie, m.in.: Misteria Paschalia, Opera Rara, Sacrum Profanum, Festiwal Conrada i Festiwal Miłosza. Odpowiadał również za politykę filmową Krakowa. Jest dyrektorem artystycznym i współzałożycielem FMF – krakowskiego Festiwalu Muzyki Filmowej. Jako członek Konwentu Strategii Rozwoju Kultury dla Krakowa brał udział w przygotowaniu Programu Rozwoju Kultury Krakowa do 2030 roku. W obszarze zarządzania dziedzictwem był przedstawicielem Krakowa w międzyresortowym zespole Ministra Kultury przygotowującej 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO; był też zaangażowany w projekt „Krakowice. Creative Crossroads”, kongres miast kreatywnych, a także XV Światowy Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC).

 

 

 

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close