przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Kreatywne debaty | porozmawiajmy o… ekologii w kulturze, 20 września 2022 online

Kreatywne debaty | porozmawiajmy o… ekologii w kulturze, 20 września 2022 online

Zapraszamy do udziału w drugim spotkaniu dedykowanym przedstawicielom sektora kultury: Kreatywne debaty | porozmawiajmy o…

Celem debat jest zwrócenie uwagi na istotne i aktualne tematy związane z sektorem kultury i kreatywnym. Zaproszeni goście będą dzielić się swoim doświadczeniem, ale także zwrócą uwagę na wyzwania i problemy, z którymi obecnie mierzy się obszar kultury. Wspólnie postarają się poszukać najlepszych rozwiązań i działań, które w znaczący sposób mogą wzmocnić sektor kultury i dostosować go do potrzeb współczesnego odbiorcy. Spotkania mają także być inspiracją dla potencjalnych wnioskodawców programu Kreatywna Europa, do wykorzystania dobrych praktyk podczas planowania i realizacji projektów.

Wrześniowa debata będzie poświęcona: ekologii w kulturze. Jednym z priorytetów programu Kreatywna Europa jest zrównoważony rozwój i działania proekologiczne. Mają być one realizowane m.in. poprzez przyczynianie się do Zielonego Ładu Europejskiego i Nowego Europejskiego Bauhausu, poprzez zachęcanie sektora kultury i kreatywnego do współtworzenia i rozpowszechniania praktyk przyjaznych dla środowiska, a także do podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez podejmowane działania.

Zaproszeni do debaty goście podzielą się swoimi doświadczeniem z tego obszaru, podejmą także rozmowę o nowych rozwiązaniach i pomysłach sprzyjających wykorzystaniu działań proekologicznych w obszarze kultury i realizacji  projektów międzynarodowych.

 
Spotkanie w formacie online odbędzie się 20 września 2022 roku w godz. 11.00 – 13.00

U dział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja została zamknięta.

 

Do debaty porozmawiajmy o… ekologii w kulturze zaproszeni zostali:

Joanna Tabakatrenerka i mentorka, blogerka i podcasterka, ekspertka ds. komunikacji oraz budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury. Od 2009 związana jest zawodowo z warszawskimi instytucjami kultury. Pracowała w charakterze specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. rozwoju publiczności, koordynatora wolontariatu i facylitatora działań skierowanych do seniorów. Od kilku lat przygląda się działaniom proekologicznym i szuka sposobów na dzielenie się wiedzą i praktyką w tymże zakresie, a szczególnie rolą, jaką mogą odegrać w tym procesie instytucje kultury. Tworzy bloga pt. „Zielona Instytucja Kultury” – www.facebook.com/zielonainstytucjakultury oraz jest autorką dwóch publikacji pt. „Kultura naturze, z Syrenką w tle. Dobre praktyki proekologiczne w warszawskich instytucjach kultury” oraz „Zielona Instytucja Kultury. O stawaniu się miejscem kultury przyjaznym naturze”.

 

Iwona Woźniak – dyrektorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu, menadżerka kultury, teatrolożka, animatorka kultury, reżyserka. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Należy do Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. Jest także stypendystką Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Inicjatorka i pomysłodawczyni wielu działań społeczno–artystycznych i edukacyjnych. Naukowo zajmuje się badaniem kultur lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem teatrów obrzędowych i etnoteatrów.

 

Ewa Chomicka – antropolożka kultury, polonistka, muzealniczka i kuratorka sztuki współczesnej. Kieruje Laboratorium Praktyk Muzealnych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, komórką̨ zajmującą się rozwojem współpracy między muzeum a artystami i artystkami współczesnymi, a także interdyscyplinarnych inicjatyw, łączących ze sobą sztukę współczesną, badania i aktywizm. Rozwija długofalowe projekty partycypacyjne, poszerza pole sztuki ze społecznością. Członkini Kolektywu Klimatycznego wypracowującego w 2019 roku manifest klimatyczny we współpracy z organizacją We Are Museums, członkini grup: Muzea dla Klimatu i Kultura dla Klimatu. Współautorka strony i przewodnika ekologicznego dla środowiska kultury: www.kulturadlaklimatu.pl

 

Małgorzata Ćwikła – Jej zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania projektami w obszarze kultury, przyszłości pracy w organizacjach i zawodach związanych z twórczością, zrównoważonego i cyrkularnego podejścia do zarządzania kulturą, posthumanizmu oraz nowatorskich rozwiązań metodologicznych w naukach o zarządzaniu. W 2016 roku otrzymała nagrodę Emerald Literati Network Awards for Excellence za współautorski artykuł dotyczący praktyk projektowych w kulturze. W 2017 roku nominowana wraz z Romanem Batko do nagrody „That’s Interesting! Award” przyznawanej przez European Group for Organizational Studies. Od 2018 roku redaktorka naczelna czasopisma naukowego „Zarządzanie w Kulturze”.

 

Michał Pałasz –  badacz zarządzania w antropocenie, które rozumie jako poszukiwanie i wdrażanie sposobów organizowania wystarczająco dobrego wspólnego świata w dobie katastrofy klimatyczno-ekologicznej. Do jego zainteresowań należą również (i w powyższym kontekście) teoria aktora-sieci, posthumanizm, humanistyka ekologiczna, zarządzanie humanistyczne, nurt krytyczny w zarządzaniu, zarządzanie kulturą i mediami, zarządzanie mediami społecznościowymi, street art, kultura – w najszerszym znaczeniu.

 

Krzysztof Bielaszka –  menedżer i aktywista, który kulturę i edukację uważa za ważne narzędzia zmiany społecznej. Przez ostatnie lata zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z ekologią i kryzysem klimatycznym. Ma doświadczenie w realizacji projektów proekologicznych realizowanych w sektorze kultury.

 

 

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close