Menu Treść Kontakt
Konkurs w obszarze grantowym Projekty współpracy europejskiej otwarty!

Konkurs w obszarze grantowym Projekty współpracy europejskiej otwarty!

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA ogłosiła konkurs na najlepsze projekty w obszarze Projekty współpracy europejskiej!

Działania kulturalne realizowane w ramach Projektów współpracy europejskiej powinny być oparte na ścisłej międzynarodowej współpracy partnerskiej organizacji i instytucji aktywnie działających w sektorach kultury i kreatywnym. Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości, łączyć poprzez kulturę i sztukę, a także upowszechniać europejskie dziedzictwo kulturowe.

Dla Projektów współpracy europejskiej wyznaczono pięć priorytetów tematycznych i składane projekty powinny w pełni realizować przynajmniej jeden z nich – są to:

  • mobilność transnarodowa;
  • rozwój publiczności;
  • budowanie potencjału (cyfryzacja, nowe modele biznesowe, szkolenie i kształcenie);
  • dialog międzykulturowa i integracja społeczna migrantów i uchodźców;
  • spuścizna Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Na dofinansowanie projektów składanych w tym konkursie przez partnerstwa międzynarodowe ze wszystkich krajów biorących udział w programie Kreatywna Europa zaplanowano budżet w wysokości blisko 48,5 miliona euro na obie kategorie realizowanych działań:

  • Projekty współpracy europejskiej na mniejszą skalę – projekty realizowane przez partnerstwo minimum trzech różnych krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa;
  • Projekty współpracy europejskiej na większą skalę – projekty realizowane przez partnerstwo minimum sześciu różnych krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa.

Termin konkursu upływa 27 listopada 2019 roku o godz. 17.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Szczegółowe informacje o konkursie, priorytetach, wymogach partnerstwa międzynarodowego, kategoriach Projektów współpracy europejskiej – wraz z przekierowaniem do dokumentacji konkursowej:
Projekty współpracy europejskiej konkurs EACEA 32/2019

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close