Menu Treść Kontakt
Konkurs na projekt w obszarze  „Protecting the Jewish cemeteries of Europe”

Konkurs na projekt w obszarze „Protecting the Jewish cemeteries of Europe”

28 czerwca 2019 roku Komisja Europejska ogłosiła drugi nabór wniosków na realizację pilotażowego projektu „Protecting the Jewish cemeteries of Europe: Continuation of the mapping process, stakeholders’ involvement and awareness raising”. Projekt ma uzupełniać działania podjęte w ramach projektu pilotażowego wybranego na podstawie zaproszenia EAC/S10/2018.

Celem projektu pilotażowego jest przeprowadzenie mapowania co najmniej 1500 cmentarzy żydowskich w Europie. Działanie ma rozszerzyć prace prowadzone w ramach projektu pilotażowego wybranego na podstawie zaproszenia EAC/S10/2018. Beneficjent pierwszego naboru w obszarze „Protecting the Jewish cemeteries of Europe”: Gemeinnützige Gesellschaftzur Erhaltung und zum Schutz jüdischer Friedhöfe in Europa mbH (ESJF), jest obecnie w trakcie opracowywania metodologii badania żydowskich miejsc pochówku oraz ich mapowania w pięciu krajach europejskich: Słowacji, Litwie, Grecji, Ukrainie i Mołdawii. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest pod adresem: www.esjf-surveys.org.

W ramach ogłoszonego konkursu ma zostać wybrane konsorcjów składające się z przynajmniej 2 partnerów. Wybrany beneficjent będzie miał za zadanie uzupełnić prace realizowane z ramach pierwszego pilotażowego projektu, obejmując zasięgiem realizowanego zadania co najmniej pięć krajów, w tym trzy państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz dwa kraje objęte europejską polityką sąsiedztwa (najchętniej kraje Partnerstwa Wschodniego).

Ponadto rolą projektu będzie identyfikowanie przykładów dobrych praktyk w kontekście odbudowy żydowskich miejsc pochówku, prowadzonych na zmapowanych cmentarzach. Projekt powinien zidentyfikować i przetestować konkretne innowacyjne możliwości wymiany doświadczeń i zwiększenia interakcji pomiędzy różnymi podmiotami zainteresowanymi ochroną żydowskich miejsc pochówku, przedstawicielami szeroko rozumianych sektorów kultury, społeczności religijnych i lokalnych oraz innych potencjalnie zainteresowanych podmiotów. Działanie powinno przyczynić się do realizacji celów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, poprzez rozpowszechnianie i podnoszenie świadomości europejskiego dziedzictwa i różnorodności kulturowej Europy. Priorytet będzie też położony na działania dotyczące przekazywania wiedzy o dziedzictwie kulturowym młodszym pokoleniom, a także modeli zarządzania partycypacyjnego dla dziedzictwa kulturowego wśród podmiotów publicznych i prywatnych. Celem projektu będzie także określenie sposobu, w jaki ukierunkowane są konkretne działania z wykorzystaniem zasobów lokalnych, krajowych i unijnych na działania związane z dziedzictwem, jak również badanie synergii pomiędzy istniejącymi lub potencjalnymi projektami, w tym finansowanymi z programów Unii Europejskiej.

 

Wnioski przyjmowane są do 30 sierpnia 2019 roku.

 

Wszelkie pytania dotyczące naboru w tym konkursie należy kierować pod adres e-mail: [email protected]

Szczegółowe informacje – przewodnik po naborze, wytyczne, wymagania i zasady, obowiązkowe załączniki – znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/culture/calls/pilot-project-protecting-jewish-cemeteries-europe-continuation-mapping-process-stakeholders_en

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close