Menu Treść Kontakt
Konkurs na pilotażowy projekt w obszarze „Makers’ Mobility”

Konkurs na pilotażowy projekt w obszarze „Makers’ Mobility”

Komisja Europejska ogłosiła nabór projektów na realizację pilotażowego działania „Makers’ Mobility”

 

Celem pilotażowego projektu ma być określenie i sprawdzenie systemowych rozwiązań i działań w zakresie wsparcia mobilności i wymiany doświadczeń pomiędzy przemysłami kultury i kreatywnym, centrami kreatywności, pracowniami twórców – poprzez uczenie się formalne i pozaformalne oraz w oparciu o międzysektorową współpracę i kontakty. Projekt ma przyczynić się do rozwoju ponadnarodowej sieci współpracy na rzecz wzmocnienia mobilności i współpracy twórców, zwiększenia rozpoznawalności i uznawalności wkładu twórców w w życie społeczności i przemysł kreatywny, jak również wymiany najlepszych praktyk i tworzenia innowacyjnych projektów.

W ramach konkursu ma zostać wyłoniona organizacja bądź sieć organizacji, która opracuje i przeprowadzi wspólnie z twórcami, centrami kreatywności, pracowniami, inkubatorami i in. działania, realizowane w krajach Unii Europejskiej i sąsiadujących, co najmniej w poniższych obszarach:

1. Mapowanie istniejących już i wdrażanych programów mobilności twórców, centrów kreatywności i społeczności fab-lab’ów

2. Analiza potrzeb sektora twórców

3. Zaangażowanie istniejących sieci i inicjatyw europejskich

4. Rekomendacje dot. europejskich ram współpracy w obszarze mobilności twórców

5. Pilotażowy program mobilności twórców

6. Angażowanie i rozwój umiejętności poprzez makerspace (przestrzenie z narzędziami, służące do realizacji własnych lub wspólnych pomysłów i projektów), centra kreatywności, fab-lab’y (pracownie lub małe laboratoria, służące do realizacji własnych pomysłów i projektów) i podobne miejsca.

Termin złożenia wniosku: 12 sierpnia 2019 r.

Wszelkie pytania dotyczące naboru w tym konkursie należy kierować pod adres e-mail: [email protected]

Szczegółowe informacje – przewodnik po naborze, wytyczne, wymagania i zasady, obowiązkowe załączniki – znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu/culture/calls/eac-s09-2019_en

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close