przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Komisja Europejska ogłosiła przetarg na opracowanie platformy oraz schematu ponadnarodowej dystrybucji sztuk performatywnych

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na opracowanie platformy oraz schematu ponadnarodowej dystrybucji sztuk performatywnych

W związku z pandemią COVID-19 oraz podjętym działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa, swobodny obieg twórców kultury i dzieł wykonywanych na żywo został całkowicie wstrzymany. Pandemia uderzyła szczególnie w sektor sztuk performatywnych, uniemożliwiając na wiele miesięcy realizację i tworzenie przedsięwzięć artystycznych. Mimo iż trudno zastąpić odbiór sztuki wykonywanej na żywo, technologie cyfrowe okazały się cennym narzędziem dla prezentacji kultury i sztuki szerokiej publiczności.

W celu wsparcia sektora sztuk performatywnych Komisja Europejska ogłosiła przetarg o wartości 2,5 miliona € na opracowanie i realizację programu międzynarodowej dystrybucji dzieł performatywnych. Docelowo, po uruchomieniu programu wnioskodawcy – twórcy i wykonawcy sztuk performatywnych, a także instytucje goszczące dzieła performatywne – będą mogli ubiegać się o dofinansowanie wydatków związanych z obiegiem dzieł performatywnych, m.in.:

•   rejestracji, streamingu i pokazów występów,
• podróży, zakwaterowania, kosztów utrzymania zespołów wykonawców i ekip technicznych realizujących występy na żywo,
• transportu niezbędnego wyposażenia (scenografia, kostiumy), łącznie z jego ubezpieczeniem i niezbędnymi pozwoleniami,
• uzyskania praw autorskich do tekstu, kosztów przekładu, kosztów przygotowania napisów dla publiczności międzynarodowej.


W ramach przetargu ma zostać opracowana platforma oraz schemat ponadnarodowej dystrybucji dzieł performatywnych w następujących obszarach: teatr (w tym teatr muzyczny), taniec, performans, sztuka cyrkowa oraz street art.

Z przetargu wyłączony został sektor muzyki, do którego adresowane jest inne pilotażowe działanie Komisji Europejskiej – inicjatywa Music Moves Europe, obejmująca m.in. eksport europejskiej muzyki.

 

Zadanie ma zostać zrealizowane w trzech etapach:

 1. Mapowanie istniejących schematów wsparcia (na poziomie sektorowym, lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym) ponadnarodowej dystrybucji sztuk performatywnych oraz analiza warunków koniecznych dla przetestowania nowego programu wsparcia ponadnarodowej dystrybucji dzieł performatywnych.
 2. Ustanowienie platformy online oraz testowanie schematu ponadnarodowej dystrybucji dzieł performatywnych. Opracowany schemat dystrybucji ma wesprzeć sektor sztuk performatywnych w finansowaniu kosztów dystrybucji wykonań na żywo i w formacie cyfrowym; powinien także uzupełniać istniejące już możliwości zidentyfikowane podczas mapowania funkcjonujących programów wsparcia.

  Istotne jest, aby opracowany schemat ponadnarodowej dystrybucji dzieł performatywnych uwzględniał:
  • wsparcie finansowe dla międzynarodowej dystrybucji dzieł performatywnych offline i online,
  • równy dostęp dla różnych grup twórców i odbiorców,
  • badanie i dostosowanie do potrzeb twórców i publiczności,
  • równość płci,
  • zrównoważone wsparcie dla wszystkich dzieł performatywnych objętych przetargiem,
  • zrównoważone wsparcie dla doświadczonych i mniej doświadczonych podmiotów sektora sztuk performatywnych,
  • zrównoważone wsparcie dla grup performatywnych i festiwali czy obiektów goszczących wydarzenia artystyczne,
  • zrównoważone wsparcie dla dużych i mniejszych produkcji artystycznych,
  • zrównoważone wsparcie dla działań w obszarach zurbanizowanych i na terenach wiejskich,
  • ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

  Opracowana platforma online powinna:
  • ułatwiać nawiązywanie kontaktów i partnerstw wykonawców i grup performatywnych z prezenterami wydarzeń artystycznych/osobami odpowiadającymi za programy wydarzeń artystycznych,
  • być narzędziem służącym do składania wniosku o dofinansowanie w ramach schematu dystrybucji dzieł performatywnych,
  • oferować aktualne informacje o możliwościach wsparcia dystrybucji dzieł performatywnych,
  • udostępniać wykonania dzieł performatywnych, w tym działania już zarejestrowanych dzięki wsparciu w ramach schematu dystrybucji dzieł,
  • prezentować działania sektora sztuk performatywnych, w tym narzędzia cyfrowe służące angażowaniu publiczności.
 3. Opracowanie dla Komisji Europejskiej wniosków i rekomendacji z realizacji zadania, dotyczących warunków i możliwości włączenia dystrybucji dzieł performatywnych jako schematu dofinansowania w programie Kreatywna Europa.

Do przetargu mogą stanąć zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty posiadające osobowość prawną, działające samodzielnie lub w partnerstwach międzynarodowych.

Termin składania ofert na przetarg upływa 31 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje, specyfikacja zamówienia i dokumentacja znajdują się na portalu Ted eTendering Komisji Europejskiej:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=6538

Pytania dotyczące dokumentacji przetargowej należy kierować za pomocą zakładki „Questions & answers” na portalu Ted eTendering:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-questions.html?cftId=6538

Ogłoszenie na stronie Komisji Europejskiej dotyczącej programu Kreatywna Europa:
European Commission support to performing arts distribution

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close