przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Kolejne kroki Komisji Europejskiej w celu promowania europejskich utworów audiowizualnych i ochrony narażonych widzów

Kolejne kroki Komisji Europejskiej w celu promowania europejskich utworów audiowizualnych i ochrony narażonych widzów

Komisja Europejska przyjęła wytyczne, które pomogą państwom członkowskim we wdrożeniu znowelizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Wytyczne stanowią praktyczne narzędzie zapewniające ochronę europejskich utworów w przekazie medialnym, a co za tym idzie wspierające różnorodność kulturową i poszerzające wybór dla odbiorców europejskich. Pozwalają też skuteczniej chronić użytkowników usług wideo na żądanie i platform udostępniania video, w szczególności małoletnich przed mową nienawiści i szkodliwymi treściami.

Do 19 września 2020 r. państwa członkowskie UE mają obowiązek dokonać transpozycji zmienionej dyrektywy do swoich porządków prawnych. Wytyczne, choć niewiążące, mają się przyczynić do jej zharmonizowanego wdrożenia i egzekwowania. Przedstawiają one poglądy Komisji na to, w jaki sposób należy stosować określone pojęcia, by zapewnić spójne wdrożenie przepisów dotyczących mediów w państwach członkowskich.

Zmieniona dyrektywa AVMSD wzmocniła obowiązek promowania europejskich filmów i programów telewizyjnych w ramach serwisów oferujących video na żądanie, które muszą w swoich katalogach zapewniać co najmniej 30-procentowy udział treści europejskich i dawać pierwszeństwo takim treściom. Pozwala ona także państwom członkowskim, które spełnią określone warunki, domagać się od dostawców usług medialnych mających siedzibę w innym państwie członkowskim, ale kierujących swój przekaz do odbiorców na ich terytorium, wniesienia wkładu finansowego w produkcję utworów europejskich.

Zmieniona dyrektywa AVMSD rozszerza standardy unijne odnoszące się do nielegalnych i szkodliwych treści na platformy udostępniania video, w tym serwisy takie jak media społecznościowe, w których prezentacja treści audiowizualnych nie jest podstawowym celem danej usługi, jednak stanowi jej zasadniczą funkcję. W efekcie operatorzy internetowi będą musieli, podobnie jak operatorzy mediów tradycyjnych, zadbać o ochronę użytkowników przed mową nienawiści i ochronę małoletnich przed treściami szkodliwymi. Platformy internetowe muszą przeciwdziałać zamieszczaniu oflagowanych treści, które propagują przemoc, nienawiść i terroryzm oraz dbać właściwe reklamy i lokowanie produktów w programach przeznaczonych dla dzieci

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close