przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Instrument Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych

Instrument Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych

30 czerwca 2016 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komisją Europejską a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) w sprawie wdrożenia Instrumentu Gwarancji dla Sektorów Kultury i Kreatywnych w ramach programu Kreatywna Europa. Na ten cel Komisja Europejska przeznaczy 121 mln euro, natomiast EFI uruchomi gwarancje i regwarancje dla pośredników finansowych.

Gwarancje udzielane przez EFI zapewnią zwrot do 70% ewentualnych strat z tytułu niespłaconych kredytów, maksymalnie do 25% całkowitej wartości udzielonego finansowania. Instrument podziału ryzyka oraz wsparcie doradcze mają za zadanie zachęcić pośredników finansowych, by stali się aktywnymi kredytodawcami dla  MŚP w sektorach kultury i kreatywnych.

Dzięki temu możliwe będzie udzielenie ponad 600 mln euro dodatkowych, preferencyjnych kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnych. Instrument gwarancyjny ma za zadanie ułatwić przedsiębiorcom dostęp do finansowania przez usunięcie niedoskonałości rynkowych, związanych z brakiem wymaganych zabezpieczeń, niepewnością dot. przyszłego popytu oraz specyfiką poszczególnych sektorów, takich jak: utwory audiowizualne (w tym filmy, gry wideo), festiwale, muzyka, literatura, architektura, biblioteki i muzea, rzemiosło artystyczne, dziedzictwo kulturowe, design, wydawnictwa i sztuki wizualne.

Instrument gwarancyjny programu Kreatywna Europa jest pierwszym rozwiązaniem dla sektorów kultury i kreatywnych o tak szerokim zasięgu. Jego celem jest zapewnienie dostępu do finansowania dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę i działających w krajach uczestniczących w programie (lista krajów), działających w sektorze kultury i kreatywnym, niezależnie od ich formy prawnej, w tym dla mikroprzedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą itp.

Jeszcze przed końcem bieżącego roku, dzięki wdrożeniu Instrumentem Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektorów kultury i kreatywnych będą mogły ubiegać się o pożyczki.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close