Menu Treść Kontakt
Info Day Programu Kreatywna Europa – Relacja

Info Day Programu Kreatywna Europa – Relacja

4 października 2019 roku w Warszawie odbył się Info Day programu Kreatywna Europa, podczas którego zaprezentowane zostały: działalność Creative Europe Desk Polska, dwa bloki dyskusyjne oraz prezentacja głównych założeń Programu, zarówno w komponencie Kultura, jak i w komponencie MEDIA.

Tegoroczny Info Day programu Kreatywna Europa poświęcony był możliwościom wsparcia finansowego dla polskich sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych i perspektywom rozwoju programu na kolejne lata. Organizowane co roku ogólnopolskie wydarzenie ma na celu przedstawienie założeń programu i aktualnych wytycznych dla komponentów Kultura i MEDIA. Po raz drugi wydarzenie odbyło się podczas warszawskich Dni Kreatywności organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Creative Europe Desk Polska, Małgorzata Kiełkiewicz, która podsumowała tegoroczne sukcesy polskich beneficjentów programu Kreatywna Europa..

 

Dotychczasowe osiągnięcia polskich beneficjentów

W 2019 roku komponent MEDIA może pochwalić się szeregiem sukcesów polskich beneficjentów. Do tychże zalicza się z pewnością pierwszy w historii Programu polski projekt wirtualnej rzeczywistości dofinansowany w schemacie Development – projekt pojedynczy. MEDIA doceniło bowiem dokument kreatywny „Człowiek z kamerą VR” w reżyserii Jacka Nagłowskiego, Poli Borkiewicz i Miłosza Hermanowicza. To nie koniec sukcesów polskich producentów – już w pierwszym terminie naboru w ramach tego schematu dofinansowane zostały aż 4 projekty filmowe – obok dokumentu w technice VR, doceniono dwa dokumenty kreatywne: projekt Pawła Łozińskiego „Film balkonowy” oraz film „WIKA!” w reżyserii Agnieszki Zwiefki,  w produkcji My Way Studio oraz film fabularny „Salt Lake”, którego producentem jest „Mañana”. Co więcej, w tym roku dofinansowanie w bardzo wymagającym schemacie Development – pakiet projektów otrzymała polska firma produkcyjna Lava Films. Jak co roku docenione zostały polskie festiwale filmowe. Do wspieranych od lat przez MEDIA festiwali Millenium Docs Against Gravity, MFF Nowe Horyzonty oraz Kino Dzieci, ponownie dołączył krakowski MFF Etiuda&Anima. Także w tym roku New Europe Film Sales Polska – jedyny agent sprzedaży z Europy Środkowo-Wschodniej dofinansowany w schematach związanych z dystrybucją i sprzedażą filmów. Polska pozostaje jednym z zaledwie siedmiu krajów z całej Europy, którego beneficjanci uzyskali dofinansowanie dla agentów sprzedaży.

W komponencie Kultura z roku na rok wzrasta liczba polskich beneficjentów. Od 2014 roku polscy beneficjenci wzięli udział jako liderzy lub partnerzy w ponad 100 projektach w ramach obszaru Projekty współpracy europejskiej. Otrzymali dofinansowanie ze środków programu Kreatywna Europa na ponad 7 milionów euro; Około 60 podmiotów z Polski – m.in. uczelnie artystyczne, ośrodki kultury, muzea, fundacje i stowarzyszenia – działa obecnie w ramach Europejskich sieci współpracy organizacji i instytucji kultury. Aż 11 podmiotów z Polski współpracuje międzynarodowo w ramach Platform europejskich. W samym 2019 roku w ramach obszaru Projektów współpracy europejskiej, dofinansowanie otrzymały aż 24 podmioty z Polski, spośród których aż 4 polskich liderów partnerstw międzynarodowych. Od 2014 roku aż 51 polskich tytułów przetłumaczonych zostało na 19 języków dzięki wsparciu programu Kreatywna Europa komponent Kultura. Ta liczba może jeszcze wzrosnąć, gdyż czekamy na ogłoszenie wyników tegorocznego konkursu wniosków – Tłumaczenia Literackie.

 

Perspektywy rozwoju Programu

O przyszłości programu Kreatywna Europa w  jego kolejnej edycji w latach 2021–2027 opowiedział Maciej Szymanowicz, specjalista ds. polityki przemysłu audiowizualnego i programów wsparcia mediów, z dyrekcji generalnej ds. sieci komunikacyjnych, treści i technologii Komisji Europejskiej. W programie Kreatywna Europa na rok 2020 planowane są stałe nabory oraz nowe konkursy, a także tematyczne inicjatywy towarzyszące. Kontynuowany będzie program mobilności twórców i profesjonalistów sektora kultury i-Portunus. Rozwijana będzie również pilotażowa inicjatywa Music Moves Europe, czyli wsparcie dla europejskiego sektora muzyki w obszarach takich, jak: mobilność artystów, nowe technologie cyfrowe, ponadnarodowa dystrybucja i zwiększanie dostępu odbiorców do różnych gatunków muzycznych, edukacja i szkolenia oraz rozwój kariery młodych muzyków.

Ogłoszony zostanie również specjalny nabór projektów współpracy z regionem Bałkanów Zachodnich, mający na celu: zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej i tego regionu, rozwój współpracy instytucji kultury z państw członkowskich Unii Europejskiej i Bałkanów Zachodnich. Planowane jest również ogłoszenie przetargu na opracowanie pilotażowego programu mobilności i obiegu dzieł performatywnych (Circulation of European Performing Arts) – na wzór programu mobilności artystów i pracowników sektora kultury i-Portunus, wspierającego ponadnarodowy obieg wykonań na żywo sztuk performatywnych (teatr, taniec, festiwal, cyrk, street-art, z wyłączeniem muzyki). Inicjatywa ma wspomóc sektor kultury w organizacji i kosztach podejmowania przedsięwzięć artystycznych poza granicami kraju, jak również – w docieraniu do zagranicznej publiczności. Przetarg na pilotażowy program obiegu dzieł performatywnych ma zostać ogłoszony w I połowie nadchodzącego roku.

Dodatkowo pojawi się również ogłoszenie przetargu na opracowanie programu wsparcia dla sektora teatru (Sectorial support to the theatre sector). Pilotaż ma pomóc zidentyfikować problemy, trudności, możliwości i ograniczenia sektora, oraz zaproponować wsparcie dla sektora teatru w aspektach takich, jak np. obieg dzieł, podnoszenie kwalifikacji, cyfryzacja. Przetarg na opracowanie strategii dla europejskiego sektora teatru ma zostać ogłoszony w I połowie 2020 roku.

Zaprezentowany został również podział i kompetencje komponentów programu Kreatywna Europa, który formuje sektory kulturalny i kreatywny w Europie oraz o nowych priorytetach założonych przez Komisję Europejską na przyszłe lata, które dotyczą migracji, starzenia się społeczeństwa i włączania marginalizowanych grup w sektor kreatywny. Maciej Szymanowicz przybliżył propozycję Komisji Europejskiej przesłaną do Parlamentu Europejskiego, zakładającą o 30% większy budżet na działania w obszarze sektorów kultury i kreatywnego. Unia Europejska mimo zbliżającej się recesji, wciąż za jeden z priorytetów stawia promocję europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich. Stawia również akcent na budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności, dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji. Za priorytet uznaje również dynamiczny rozwój sektora audiowizualnego poprzez wspieranie producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów filmów europejskich, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów branży audiowizualnej, a także kin oferujących europejski repertuar.

Wciąż kontynuowane będą dotychczasowe działania komponentów, które pozytywnie wpisały się w program Kreatywna Europa. Utrzymane zostanie ponadnarodowe działanie w obszarze kultury i kreatywnym, ale wprowadzone również zostaną kolejne akcje związane z nowymi technologiami, ułatwianiem dostępu do kultury dla grup zmarginalizowanych oraz pojawiający się pioniersko akcent na promocję dzieł europejskich poza granicami Unii Europejskiej.

 

Panele dyskusyjne

Gośćmi pierwszego panelu „Instrument Gwarancyjny Sektorów Kultury i Kreatywnych Programu Kreatywna Europa”, prowadzonego przez Macieja Dydo, byli Monika Fabjan (Alior Bank), Grzegorz Dymek (Anshar Studios), Mateusz Olszak (Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz Maciej Szymanowicz (Komisja Europejska). Maciej Szymanowicz przedstawił perspektywę Komisji Europejskiej oraz informacje dotyczące mechanizmów działania i perspektyw rozwoju instrumentu gwarancji oraz innych dostępnych narzędzi finansowych w krajach Unii, z których część wprowadziła instrument gwarancyjny już kilku lat temu. Nakreślił kontekst powstania pomysłu na wprowadzenie instrumentów gwarancyjnych dla sektorów kultury i kreatywnego oraz początkowe założenia, które spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony tych sektorów .

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Alior Banku, opowiedzieli o budowaniu systemu pośrednictwa dla sektora kultury i kreatywnego oraz jego rozwijaniu m.in. poprzez poszerzenie katalogów potencjalnych kredytobiorców kwalifikujących się do programu o kolejne branże kreatywne. Reprezentant Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Mateusz Olszak opowiedział jak rozbudowuje się sieć banków oferujących instrument gwarancyjny oraz w jaki sposób BGK monitoruje i dostosowuje instrument do specyfiki docelowych sektorów. Zaznaczył również, że kierunek rozwoju i proponowana oferta zależeć będzie od popytu na ten właśnie produkt wśród instytucji działających w sektorze kultury i kreatywnym.

Pani Monika Fabian przedstawicielka Alior Banku opowiedziała o procedurach ubiegania się o kredyt oraz gwarancję programu Kreatywna Europa z punktu widzenia banku kredytującego oraz o indywidualnym podejściu jakie stosuje bank, oceniając każdy z projektów. Nie odnosi się jedynie do branży, czy gałęzi w jakiej działa kredytobiorca, ale także do specyfiki samego finansowanego projektu.  Zaproszona przedstawicielka Alior Banku, odpowiedziała na wiele pytań i wątpliwości dotyczących formalności, wymaganych dokumentów oraz obowiązujących procedur.

Praktykalia składania wniosków w ramach instrumentu gwarancyjnego, z perspektywy kredytobiorcy, przedstawił pan Grzegorz Dymek z studia Anshar Studios, które zajmuje się produkcją gier wideo. O instrumencie gwarancyjnym dowiedział się na jednym ze spotkań organizowanym przez Creative Europe Desk Polska. Podczas panelu opowiedział o wyzwaniach związanych ze składaniem wniosku i potrzebnym zaangażowaniu zespołu, który musiał być czynny przy składaniu aplikacji. Pan Grzegorz przedstawił również uczestnikom panelu wymagane dokumenty oraz niuanse finansowe, które wpływają na ocenę wniosku zaznaczając, że nawet przy takiej ilości kwestii formalnych, są zadowoleni z rezultatu i przebiegu procesu aplikacji.

Pierwszy panel zakończył się sesją Q&A podczas której obecni na sali przedstawiciele sektorów zadawali zaproszonym gościom pytania dotyczące tego nowego narzędzia finansowego.

Kolejny panel został poświęcony zrealizowanym już projektom, aby zainspirować potencjalnych wnioskodawców i dać im szansę zadania pytań obecnym na sali realizatorom projektów. Gośćmi tej części spotkania byli Karolina Juzwa (Fundacja Wytwórnia − projekt „Jazz Connective”), Katarzyna Ślesicka (My Way Studio − projekt „WIKA!”), Jacek Nagłowski, (Centrala Film − projekt „Man With a VR Camera”) oraz Grzegorz Reske (Galeria Labirynt − projekt „Meet the Neighbours”). Podczas dyskusji beneficjenci programu podzielili się ideą projektów, które realizują oraz doświadczeniami współpracy z międzynarodowymi partnerami w ramach realizowanych przedsięwzięć. Opowiadali o praktyce rozwijania i pogłębiania pomysłów, a także dzielili się refleksjami na temat składania wniosków i konsultowania ich z biurem Creative Europe Desk Polska.

Wydarzenie zakończyło się prezentacją założeń i możliwości współpracy w ramach komponentu Kultura oraz komponentu MEDIA, przedstawionych przez pracowników Creative Europe Desk Polska. Podczas prezentacji przekazane zostały informacje o aktualnych i przyszłych naborach, a także o najbliższych wydarzeniach organizowanych przez biuro. Spotkanie było okazją do zdobycia informacji o Programie, skonsultowaniu swoich projektów i pomysłów, a także do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń.

Na zakończenie spotkania Małgorzata Kiełkiewicz zaprosiła gości do śledzenia strony oraz kanałów społecznościowych Creative Europe Desk Polska, a także subskrypcji newslettera, gdzie publikowane są aktualności, informacje dotyczące działań biura oraz aktualnie otwartych naborów.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close