Menu Treść Kontakt
Inauguracja obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2019

Inauguracja obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2019

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Komisji Europejskiej zainicjowana w 1999 r. Projekt skupiony jest na wydarzeniach kulturalnych, które mają na celu promocję dziedzictwa kulturowego. Inicjatywa realizowana jest w 50 krajach, sygnatariuszach Europejskich Konwencji Kultury. Ogólnoeuropejski charakter tego projektu przyczynia się do zbliżenia obywateli i podkreślenia europejskiego wymiaru dziedzictwa kulturowego. Każdego roku organizowanych jest ponad 70 000 wydarzeń, które mają na celu uświadamianie wartości wspólnego dziedzictwa kulturowego i potrzebę jego ochrony dla obecnych i przyszłych pokoleń. Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa skupiona będzie na bogatym dziedzictwie Europy w dziedzinie „sztuki i rozrywki”.

Obszerny i zróżnicowany program wydarzeń, które odbędą się od sierpnia do października 2019 roku we wszystkich krajach uczestniczących w inicjatywie, obejmie wydarzenia, festiwale, wystawy, warsztaty rzemieślnicze, konferencje, wycieczki i wiele innych działań. Od pokazów ulicznych po sale koncertowe, tradycyjne teatry i muzea po kino i media społecznościowe. Celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest podnoszenie świadomości na temat dziedzictwa, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, które pomogło ukształtować europejską kulturę. Promowane jest w ten sposób zrozumienie przeszłości i lepsze kształtowanie przyszłości. Dziedzictwo dotyczy przedmiotów i miejsc oraz znaczeń, które ludzie do nich przywiązują, a także wartości, które reprezentują. Inicjatywa rozwija i wzmacnia poczucie przynależności i odpowiedzialności za dziedzictwo, podkreślając znaczenie praw człowieka i demokracji.

Jak zaznacza Gabriella Battaini-Dragoni, zastępca sekretarza generalnego Rady Europy: Europejskie Dni Dziedzictwa, zainaugurowane przez Radę Europy w 1985 r., są konkretnym przykładem ochrony wartości kultury i dziedzictwa na naszym kontynencie, które mają kluczowe znaczenie dla rozkwitu praw człowieka i praworządności. Są okazją do zachęcania społeczeństwa do udziału w nich, jako aktu demokratycznego obywatelstwa, wzmacniającego wspólną tożsamość na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim. Rada Europy jest zaangażowana w swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, który utrzymuje i chroni lokalne dziedzictwo, poprawia środowisko, a także przyzwyczaja młodych Europejczyków do projektów związanych z ochroną i restauracją.

Europejskie Dni Dziedzictwa są doskonałą okazją dla obywateli Europy, aby połączyć się ze swoim dziedzictwem kulturowym. Są one ważnym elementem europejskich ram działania (…) do zagwarantowania długoterminowego wpływu Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Dziedzictwo jest fundamentalnym zjawiskiem dla naszych społeczeństw, łącząc naszą przeszłość z naszą przyszłością, musi znajdować się w centrum codziennego życia obywateli. Europejskie Dni Dziedzictwa mają do odegrania ważną rolę w tym względzie. – powiedział Tibor Navracsics, Komisarz ds. s. edukacji, kultury, młodzieży i sportu:

Celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest lepsze zrozumienie wspólnej europejskiej przeszłości, zachęcanie do uznania tradycyjnych wartości i inspirowanie nowych praktyk w dziedzinie ochrony dziedzictwa i edukacji. Dziedzictwo kulturowe zawsze było uznawane przez Radę Europy za priorytet, jest to także kluczowy temat w ramach programu Kreatywna Europa.

Za koordynację Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce odpowiedzialny jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Instytut realizuje zadania zmierzające do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, prowadzi ogólnopolską bazę rejestru zabytków, upowszechnia standardy, wydaje ekspertyzy i opinie dotyczące działań podejmowanych przy zabytkach.

W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce odbywają się pod hasłem „Polski splot”. Uroczysta inauguracja wydarzenia odbędzie się 7 września we Wschowie.
Szczegóły dotyczące planowanych wydarzeń dostępne są na stronie Europejskich Dni Dziedzictwa.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close