przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
The People’s Smart Sculpture

The People’s Smart Sculpture

Lider projektu HOCHSCHULE BREMEN (DE) Partnerzy projektu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY (FI)
M2C INSTITUT FUR ANGEWANDTE MEDIENFORSCHUNG GMBH (DE)
MBR KOLEKTIV DRUSSTVO S ORGANICENOM ODGOVOMOSCU ZA USLUGE (HR)
GAUSS INSTITUTE - FOUNDATION FOR NEW TECHNOLOGIES, INNOVATIONS AND KNOWLEDGE TRANSFER (MK)
HOEGSKOLAN KRISTIANSTAD (SE)
WAREHOUSE 9 (DK)
STIFTELSEN OSLO BARNEMUSEUM (NO)
GDAŃSKA GALERIA MIEJSKA (PL)
UNIVERSITETET I OSLO (NO)
HOCHSCHULE DUSSELDORF (DE)
NU ZAVOD I MUZEJ BITOLA (MK)
Kwota dofinansowania 997 330,27 EUR Rok dofinansowania 2014 Schemat dofinansowania PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ (kategoria II – granty na większą skalę) Czas realizacji 1.10.2014–30.08.2015 Strona internetowa www.ggm.gda.pl/pl,0,0,1279,The_Peoples_Smart_Sculpture,0,0,index.php

The People’s Smart Sculpture – sztuka społecznie zaangażowana w przestrzeniach europejskich to projekt polegający na kreatywnych i innowacyjnych badaniach dotyczących ewolucji kulturalnej europejskiego miasta przyszłości. Odnosi się do rosnącej złożoności życia w dzisiejszych przestrzeniach miejskich oraz nadciągających wyzwań wobec rozwoju środowisk urbanistycznych. The People’s Smart Sculpture PS2 rozważa możliwości partycypacji, które przerodzą się w inteligentne narzędzia kulturowe w wyniku postępującej digitalizacji społeczeństwa. Dwunastu partnerów – wśród których znajdują się uniwersytety, muzea, galerie, teatry oraz instytuty badawcze – zorganizuje w 8 krajach europejskich 11 połączonych otwartych laboratoriów integrujących sztukę najnowszą, projektowanie, naukę, inteligentne technologie oraz kulturę użytkową w celu partycypacyjnego przeprojektowania przestrzeni publicznej.

Dwunastu partnerów projektu zrealizuje 11 eksperymentalnych podprojektów wraz ze studium na temat nowych form partycypacji. Część z tych podprojektów bada sposoby postrzegania przestrzeni miejskiej bądź też tworzenia spekulacyjnych środowisk miejskich. Pozostałe podprojekty poświęcone są analizie problemów, określaniu wyzwań oraz rozwijaniu interdyscyplinarnych rozwiązań z udziałem obywateli. Wielość punktów widzenia będzie odpowiadała różnorodności osób, umiejętności, środków wyrazu artystycznego w przestrzeni publicznej, procesów społecznych oraz rozwoju urbanistycznego. W podprojektach wezmą udział znani artyści i projektanci z 29 krajów. PS2 zbada i udokumentuje nowe strategie angażujące media cyfrowe i teleinformatyczne w rozwoju kultury skupionej wokół jej użytkowników.

Specjaliści z laboratoriów medialnych, z dziedzin takich jak: informatyka, historia sztuki, socjologia, architektura, projektowanie oraz urbanistyka zostaną włączeni w procesy kreatywne. Technologie cyfrowe nie tylko odegrają istotną rolę w działaniach artystycznych w ramach projektu PS2, ale także będą bezpośrednio wspomagać proces innowacji poprzez oferowanie nowych możliwości mających na celu dawanie głosu obywatelom oraz integrowanie mieszkańców reprezentujących wszystkie grupy społeczne.

Projekt połączy ludzi i zapoczątkuje wymianę pomysłów na temat i na rzecz inteligentnych miast. Zapewni podstawę do nawiązania najnowocześniejszych form komunikacji pomiędzy nauką i sztuką, artystami, twórcami, projektantami oraz obywatelami a ich samorządami. Jednocześnie spowoduje rozpowszechnienie nowych umiejętności, wiedzy projektowej oraz rozszerzenie świadomości społecznej niezbędnej do nowego myślenia o urbanistyce.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close