przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
ePublisher

ePublisher

Lider projektu SOROS INTERNATIONAL HOUSE (LT) Partnerzy projektu MUNICÍPIO DE LOUSADA (PT)
TURUN KANSAINVÄLISET KULTTUURIMARKKINAT YHDISTYS RY (FI)
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ MULTIKULTURA (PL)
Kwota dofinansowania 199 987, 89 EUR Rok dofinansowania 2015 Schemat dofinansowania PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ (kategoria I – granty na mniejszą skalę) Czas realizacji 01.07.2015 - 30.06.2017 Strona internetowa www.epublisher-platform.eu

Potrzeba stworzenia projektu ePublisher spowodowana była aktualną sytuacją, w jakiej znajduje się poezja. Od dłuższego czasu wydawcy narzekają, że poezja nie sprzedaje się, a liczba publikacji poetyckich w krajach UE maleje. Poezja w formie papierowej nie pojawia się na listach książkowych bestsellerów. Poeci nie skupiają tyle samo uwagi społecznej co prozaicy. Nieuchronnie prowadzi to do utraty możliwości prezentacji dzieł poetyckich. Z drugiej strony czytelnicy mają ograniczony dostęp do współczesnej twórczości poetyckiej. Ponadto dostępność dzieł poetyckich zagranicznych artystów jest silnie uzależniona od umiejętności językowych czytelnika, ponieważ wiersze rzadko są tłumaczone.

Projekt zakładał wprowadzenie innowacyjnych narzędzi w połączeniu z tradycyjnymi sposobami prezentacji wierszy (wydarzenia poetyckie, czytania publiczne, warsztaty, etc.) w celu wspierania dostępności poezji i większego jej oddziaływania. Zastosowanie na raz innowacyjnego i tradycyjnego sposobu promocji pobudziło do współpracy profesjonalnych i amatorskich poetów. Współpraca wspierała rozwój wschodzących talentów oraz stymulowała międzynarodową mobilność poetów i ich twórczość.

Założenia, cele i grupy docelowe:

EPublisher przyczynił się do rozwoju publiczności poprzez promowanie innowacyjnych sposobów publikowania wierszy poetów zawodowych i amatorów, pomagając im w docieraniu do nowych i powiększaniu obecnych grup czytelników.

Szczegółowe cele projektu to:

 • Zachęcanie do rozwoju nowych form ekspresji poetyckiej oraz publikacji poezji.
 • Wspieranie innowacji (zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych) w dziedzinie kultury.
 • Zachęcanie do zwiększenia elastyczności w wyborze metod prezentacji poezji
 • Zwiększenie zainteresowania społeczeństwa w poezji, w każdym z krajów partnerskich
 • Zaangażowanie szerokiej publiczności w tworzenie i / lub tłumaczenie poezji;
 • Rozwijanie współpracy międzykulturowej wśród poetów i wspieranie ich zdolności do współpracy na arenie międzynarodowej.
 • Promowanie międzynarodowego obiegu współczesnej poezji
 • Motywowanie amatorskich poetów do promowania swoich twórczych tekstów
 • Wspieranie rozwoju wschodzących talentów w dziedzinie poezji
 • Promowanie rzadziej używanych języków europejskich (LWUEL) i wielojęzyczności
 • Promowanie aktywnego obywatelstwa i dumy narodowej, jak i tożsamości europejskiej.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close