Menu Treść Kontakt
CreArt. Network of Cities for Artistic Creation

CreArt. Network of Cities for Artistic Creation

Lider projektu FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID Partnerzy projektu CITTA DI LECCE (IT)
GMINA LUBLIN (PL)
CAMARA MUNICIPAL DE AVEIRO (PT)
CITY OF SKOPJE (MK)
COMMUNE DE CLERMONT FERRAND (FR)
KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU (PL)
LIVERPOOL CITY COUNCIL (UK)
VSI ARTKOMAS (LT)
HRVATSKO DRUSTVO LIKOVNIH UMJETNIKA (HR)
COMUNE DI GENOVA (IT)
COMMUNE DE ROUEN (FR)
Kwota dofinansowania 1 548 074 EUR Rok dofinansowania 2017 Schemat dofinansowania PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ (kategoria II – granty na większą skalę) Strona internetowa creart-eu.org

CreArt (Network of Cities for Artistic Creation – Sieć Miast na rzecz Kreacji Artystycznej) to zawiązana w ramach programu Kultura (2007–2013) europejska sieć, której celem jest odpowiedź na konkretne potrzeby jednostek kultury: zwiększenie wkładu ekonomicznego, społecznego i kulturowego sztuk wizualnych poprzez lepsze wsparcie artystów, managerów, przemysłu oraz publiczności. Inicjatywa zmierza do umożliwienia tworzenia i wystawiania dzieł sztuki oraz czerpania przyjemności z obcowania z nimi, a także do zwiększenia dostępu do szkoleń i rozwoju dzięki seminariom, rezydencjom artystycznym, warsztatom i programom badawczym. Nowa edycja CreArt kładzie większy nacisk na mobilność artystów i prac oraz profesjonalizację sektorów kultury i kreatywnego miast zaangażowanych w projekt. Intencją inicjatywy jest także ustanowienie połączeń z sektorami gospodarki, które mogłyby wesprzeć kulturowy, społeczny i ekonomiczny rozwój miast przy zwiększonym udziale nowych technologii. Założenia te wymagają zatem zaangażowania nie tylko artystów, lecz także przedstawicieli władz lokalnych i mediów, managerów, przedsiębiorców oraz polityków, których udział w inicjatywie działałby na rzecz zwiększenia wpływu, jaki kultura i sztuka mają na tworzenie nowych miejsc pracy, przyciąganie inwestorów i wspieranie gospodarki lokalnej.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close