przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu

Formularz zgłoszeniowy / Partner search form

Organizacja / Organisation

Formularz może być wypełniony jedynie przez organizacje lub instytucje posiadające osobowość prawną / The form can be filled only by organisations or institutions that are legal entity

NAZWA ORGANIZACJI / ORGANISATION'S NAME*

KRAJ / COUNTRY*

MIASTO / CITY*

ADRES / ADDRESS*

STRONA INTERNETOWA / WEBSITE

TELEFON / PHONE NUMBER*

OSOBA KONTAKTOWA / CONTACT PERSON*

EMAIL OSOBY KONTAKTOWEJ / EMAIL OF A CONTACT PERSON*

OPIS ORGANIZACJI / DESCRIPTION OF AN ORGANISATION*
Prosimy o opis jedynie w języku angielskim – min. 300 znaków / Please, add the description only in English – min. 300 characters

ZDJĘCIE / PHOTO
Dodaj zdjęcie, które zobrazuje rodzaj realizowanych przez Twoją instytucję działań. Maks. 3 MB / Add a photo which shows the type of actions undertaken by your organisation. Max. 3 MB

LOGOTYP ORGANIZACJI / ORGANISATION'S LOGO

Projekt / Project

OBSZAR GRANTOWY / SCHEME*

TERMIN ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU / DEADLINE FOR PARTICIPATION IN A PROJECT

ROLA W PROJEKCIE / ROLE IN THE PROJECT*

OPIS PROJEKTU, W KTÓRYM CHCIAŁBYM/ABYM WZIĄĆ UDZIAŁ* / DESCRIPTION OF A PROJECT I WOULD LIKE TO PARTICIPATE IN*OPIS PROJEKTU* / DESCRIPTION OF A PROJECT*
Prosimy o opis jedynie w języku angielskim – min. 300 znaków / Please, add the description only in English – min. 300 characters

DZIEDZINA / FIELD*

* Obowiązkowe / Obligatory


Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close