przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Europejska Stolica Kultury – otwarte konsultacje społeczne

Europejska Stolica Kultury – otwarte konsultacje społeczne

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne mające na celu zebranie opinii od wszystkich osób i organizacji zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie i realizację działań związanych z Europejską Stolicą Kultury, a także od szerokiej publiczności zainteresowanej lub uczestniczącej w tej inicjatywie.

Wyniki tych konsultacji zostaną wykorzystane wraz z innymi danymi na potrzeby trwającej pierwszej śródokresowej oceny działania Europejskiej Stolicy Kultury na lata 2020–2033. Ewaluacja ta ma  na celu określenie wpływu, jaki wywarło dane działanie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Jej wyniki zostaną uwzględnione w raporcie Komisji Europejskiej przedkładanym Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej i Europejskiemu Komitetowi Regionów.

Ewaluacja pomoże Komisji Europejskiej zastanowić się nad przyszłością działań dotyczących Europejskiej Stolicy Kultury po 2033 roku.

Opinie można przekazywać we wszystkich językach Unii Europejskiej za pośrednictwem formularza konsultacji – aby wypełnić formularz należy posiadać konto w bazie EU Login.

Konsultacje potrwają do 24 września 2024 r.

Więcej informacji: https://culture.ec.europa.eu/news/have-your-say-on-the-european-capitals-of-culture

 


Europejska Stolica Kultury jest przedsięwzięciem realizowanym i finansowanym w ramach programu Kreatywna Europa. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury po raz pierwszy został przyznany Atenom w 1985 roku. Pomysłodawczynią inicjatywy oraz aktywną promotorką działań na rzecz ochrony dóbr kultury była grecka minister kultury Melina Mercouri. Od początku celami przyznawania tytułu były prezentacja i promocja na arenie międzynarodowej dorobku kulturalnego i artystycznego danego miasta oraz budowanie poczucia przynależności do europejskiej wspólnoty kulturowej, przy jednoczesnej trosce o zachowanie różnorodności.

Idea Europejskiej Stolicy Kultury wciąż ewoluuje. Początkowo tytuł przyznawany był jednemu miastu. Ważnym momentem w historii inicjatywy był rok 2000, w którym, wyjątkowo, dla uczczenia nowego tysiąclecia, aż dziewięć europejskich miast, w tym Kraków, mogło cieszyć się tym prestiżowym tytułem. To wydarzenie dało początek nowym zasadom, które stanowiły przyznawanie tytułu dwóm miastom leżącym w granicach Unii Europejskiej. W 2016 roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury współdzieliły Wrocław i San Sebastián.

 

 

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close