przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
European Heritage Hub | projekt pilotażowy, nabór wniosków

European Heritage Hub | projekt pilotażowy, nabór wniosków

Dziedzictwo kulturowe Europy w całej swojej różnorodności niesie ze sobą ogromne wartości dla obywateli. Jego rolę jako kluczowego zasobu dla przyszłości Europy podkreślono podczas Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w 2018 roku. Ten czas jasno wykazał potencjał dziedzictwa kulturowego w podnoszeniu świadomości obywateli w tym zakresie i angażowania ich w projekty europejskie. Europejski Rok promował wspólną historię i wartości Europy poprzez szereg działań i wydarzeń skierowanych do wszystkich grup społecznych, a zwłaszcza młodszych pokoleń.

Bazując na wynikach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, Komisja Europejska zaproponowała kontynuowanie działań, aby zwiększyć skalę sukcesu Europejskiego Roku oraz zapewnić trwały wpływ tej inicjatywy.

 

Jednym z takich działań jest ogłoszony nabór wniosków w ramach projektu pilotażowego European Heritage Hub.

Celem naboru jest wyłonienie jednej propozycji, która będzie realizować kompleksowe działania na rzecz europejskiego dziedzictwa według poniższych wytycznych. 

Głównymi celami działania wspierającego utworzenie European Heritage Hub są:

– promowanie wspólnych działań poprzez łączenie międzysektorowej wiedzy i zasobów – zarówno publicznych jak i prywatnych – w sektorze dziedzictwa kulturowego;

– promowanie holistycznego i zintegrowanego podejścia do polityki w zakresie dziedzictwa kulturowego na wszystkich poziomach (na poziomie UE lub na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym) oraz przyczynianie się do jego realizacji zgodnie z europejskimi ramami działania opublikowanymi przez Komisję Europejską w 2018 r.;

– monitorowanie włączania dziedzictwa kulturowego do odpowiednich polityk na szczeblu unijnym, krajowym oraz –  w stosownych przypadkach –  regionalnym i lokalnym;

– dostarczanie Komisji odpowiednich danych, analiz, badań i zaleceń dotyczących zintegrowanego wymiaru dziedzictwa z politykami publicznymi na wszystkich poziomach sektorów publicznych;

– promowanie innowacyjnych modeli partycypacyjnego sprawowania rządów i zarządzania dziedzictwem kulturowym, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, w tym władz publicznych, podmiotów prywatnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

 

Projekt można składać indywidualnie lub w partnerstwie składającym się z co najmniej dwóch podmiotów posiadających osobowość prawną i pochodzących z krajów UE. Czas trwania projektu to max 24 miesiące.

W ramach projektu należy obowiązkowo uwzględnić poniższe działania:  

– dzielenie się wiedzą (Knowledge sharing)

– budowanie sieci (networking)

szkolenia i budowanie zdolności

laboratorium polityki

– laboratorium rozwoju
– komunikacja i rozpowszechnianie

 

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej. Aplikacje przyjmowane są za pomocą portalu Funding&Tender opportunities

Termin składania wniosków: 18 października 2022 godz. 17.00.

 

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close