przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Dodatkowe nabory w programie Erasmus+ na rzecz partnerstw z organizacjami i instytucjami sektorów kultury i kreatywnego

Dodatkowe nabory w programie Erasmus+ na rzecz partnerstw z organizacjami i instytucjami sektorów kultury i kreatywnego

Komisja Europejska ogłosiła dwa dodatkowe nabory w ramach Akcji 2. Partnerstwa strategiczne programu Erasmus+, służące wsparciu innowacji w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz tworzeniu międzynarodowych partnerstw międzysektorowych z udziałem organizacji i instytucji sektorów kultury i kreatywnego.

 

W odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19 Komisja Europejska podejmuje szereg działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków kryzysu, w tym dla sektorów kultury i kreatywnego. Jedną z inicjatyw służących wsparciu sektorów szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami lockdownu są dwa dodatkowe konkursy ogłoszone w ramach programu Erasmus+:

  • Partnerstwa strategiczne na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej (w sektorach: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Szkolnictwo wyższe) – projekty edukacyjne służące przygotowaniu systemów kształcenia i szkolenia do podjęcia wyzwań związanych z nauką przez Internet i na odległość, w tym wsparciu nauczycieli w rozwijaniu umiejętności cyfrowych i ochronie integracyjnego charakteru możliwości uczenia się.
  • Partnerstwa strategiczne na rzecz kreatywności (w sektorach: Młodzież, Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych) – projekty edukacyjne oparte na partnerskiej współpracy organizacji zajmujących się edukacją formalną, nieformalną i pozaformalną oraz podmiotów sektora kultury i kreatywnego, przyczyniające się m.in. do zwiększania świadomości europejskiej uczestników i budowania pozycji realizatorów działań jako innowatorów w społecznościach lokalnych. Działania realizowane w ramach projektów mają m.in. rozwijać umiejętności i kompetencje wzmacniające kreatywność uczestników, przyczyniać się do włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę, kształtować świadomość kulturową i budować dialog międzykulturowy.

Oba konkursy mają przyczynić się do stworzenia partnerstw i synergii pomiędzy organizacjami edukacyjnymi, szkoleniowymi i młodzieżowymi oraz organizacjami kultury i sektora kreatywnego. Priorytetowo traktowane będą projekty związane z kulturą i kreatywnością, rozwijające kompetencje wzmacniające kreatywność i innowacje, przyczyniające się m.in. do tworzenia miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju, włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę.


Zachęcamy prywatne i publiczne organizacje i instytucje sektorów kultury i sektora kreatywnego do korzystania z dodatkowych możliwości oferowanych w ramach programu Erasmus+, w tym szczególnie do udziału w konkursie na Partnerstwa strategiczne na rzecz kreatywności.
W ramach tego konkursu możliwa będzie realizacja m.in.:

  • działań artystycznych i kulturalnych o wymiarze edukacyjnym i/lub służących zwiększaniu świadomości dotyczącej kwestii społecznych i spraw europejskich (np. sztuki teatralne, wystawy, koncerty etc.),
  • projektów opartych na międzynarodowej mobilności uczestników służącej edukacji kulturowej, w tym np. rezydencji artystycznych twórców i profesjonalistów sektora kultury,
  • projektów służących rozwijaniu talentów i przedsiębiorczości w dziedzinach związanych z kulturą i sektorem kreatywnym,
  • działań na rzecz transformacji cyfrowej i wykorzystania narzędzi cyfrowych w tworzeniu, zarządzaniu, upowszechnianiu, udostępnianiu i konsumpcji dóbr kultury i wydarzeń kulturalnych,
  • działań na polu kultury i sztuki, służących włączaniu społecznemu i rozwijaniu aktywnego obywatelstwa uczestników, w tym szczególnie młodych osób.

Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy i muszą rozpocząć się między 1 marca a 30 czerwca 2021 r.

Termin składania wniosków na oba konkursy upływa 29 października 2020 r.


Konkursy są w całości zarządzane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w Polsce, w której uzyskać można szczegółowe informacje na temat naborów, ich zasad formalnych i jakościowych, wymagań dotyczących partnerstw międzysektorowych, sposobu składania wniosku i wymaganej dokumentacji konkursowej:

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Polsce – kontakty

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – komunikat dotyczący dodatkowych naborów w ramach Partnerstw strategicznych


WYDARZENIA INFORMACYJNE
ZWIĄZANE Z DODATKOWYMI NABORAMI
W PROGRAMIE ERASMUS+

17 września 2020 r.:
Sektor szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ zaprasza na webinarium informacyjne dotyczące naboru na Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa na rzecz edukacji cyfrowej:
www.erasmusplus.org.pl/wydarzenia/webinarium-informacyjne-o-projektach-partnerstw-strategicznych-dla-szkolnictwa-wyzszego-dodatkowy-konkurs-wnioskow-2020/


23 września 2020 r.
Sektor kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+ zaprasza na webinarium informacyjne dotyczące naboru na Partnerstwa strategiczne na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej:
www.erasmusplus.org.pl/wydarzenia/webinarium-dla-wnioskodawcow-programu-erasmus-akcja-2-partnerstwa-na-rzecz-gotowosci-do-edukacji-cyfrowej-w-sektorze-ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/


24 września 2020 r.
Sektor edukacji szkolnej w programie Erasmus+ zaprasza na webinarium informacyjne dotyczące naboru na Partnerstwa strategiczne na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej oraz Partnerstwa na rzecz kreatywności:
www.erasmusplus.org.pl/wydarzenia/webinarium-o-dodatkowym-konkursie-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-akcji-2-partnerstwa-strategiczne/


2 października 2020 r.:
Konferencja online „Erasmus+ FRSE. Edukacja przyszłości + Przyszłość edukacji”
organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach której działa Narodowa Agencja Programu Erasmus+, podczas której przybliżone zostaną wszystkie sektory programu Erasmus+, możliwości dofinansowania projektów i osiągnięcia beneficjentów: www.kongres.frse.org.pl.


6 października 2020 r.:
Sektor szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ zaprasza na Dzień otwarty dla wnioskodawców w ramach naboru na Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa na rzecz edukacji cyfrowej: www.erasmusplus.org.pl/wydarzenia/dzien-otwarty-dla-wnioskodawcow-programu-erasmus-szkolnictwo-wyzsze-akcja-2-partnerstwa-strategiczne-na-rzecz-edukacji-cyfrowej-w-szkolnictwie-wyzszym/


7 października 2020 r.
Wspólnie z sektorem Młodzież (edukacja pozaformalna) zapraszamy na webinarium informacyjne dotyczące naboru na Partnerstwa strategiczne na rzecz kreatywności w sektorze edukacji pozaformalnej:
www.erasmusplus.org.pl/wydarzenia/webinarium-informacyjne-program-erasmus-mlodziez-na-rzecz-sektorow-kultury-i-kreatywnego/

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close