przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Culture Moves Europe | program mobilności indywidualnych drugi nabór już otwarty

Culture Moves Europe | program mobilności indywidualnych drugi nabór już otwarty

2 października 2023 ogłoszony został drugi nabór w ramach Culture Moves Europe | mobilności indywidualne. CME to stały program mobilności realizowany w ramach programu Kreatywna Europa i nadzorowany przez Goethe-Institut. Program oferuje wsparcie artystom i specjalistom z sektora kultury i organizacjom goszczącym, które działają w sektorze architektury, dziedzictwa kulturowego, designu i projektowania mody, literatury, muzyki, sztuk scenicznych i wizualnych. Program wspiera działania zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu oraz zwraca szczególną uwagę na wschodzących artystów i specjalistów w dziedzinie kultury.

Culture Moves Europe składa się z dwóch kierunków działania:
– indywidualne mobilności artystów i pracowników kultury;
– rezydencje dla organizacji goszczących (nabór zostanie otwarty 16 października 2023)


Culture Moves Europe zapewnia częściowe wsparcie finansowe na mobilność międzynarodową. W ramach programu można pokryć koszty podróży (transportu, zakwaterowania itp.) w celu realizacji projektu mobilności z partnerem międzynarodowym (organizacją lub osobą). Partner międzynarodowy (organizacja lub osoba) to podmiot, który zgadza się na przyjęcie indywidualnego artysty (grupy artystów), prowadzi go przez ich środowisko pracy i wdraża projekt razem z nim/nimi.

Program mobilności pozwala na internacjonalizację swoich działań poprzez realizację dwóch z następujących celów:

 • odkrywanie: prowadzenie badań twórczych i artystycznych;  inspiracja/ praca nad konkretnym lub nowym tematem / dziełem;
 • współtworzenie: angażowanie się w proces twórczy, dążenie do stworzenia nowego działa artystycznego / kulturalnego z artystami z innych krajów;
 • uczenie się: podnoszenie kompetencji i umiejętności poprzez kształcenie pozaformalne (def. w Przewodniku)  lub współpracę z ekspertem
 • wzmacnianie współpracy międzynarodowej: rozwijanie lub pogłębianie międzynarodowych relacji zawodowych, nawiązywanie kontaktu z nową publicznością.

Należy pamiętać, że program mobilności nie może być wykorzystany wyłącznie do sfinansowania podróży artystów w celu zaprezentowania swoją pracy w profesjonalnej oprawie (wernisaż, wystawa, koncert, performance).

 

Kto może złożyć wniosek?

 • indywidualni artyści i specjaliści z sektora kultury lub grupa osób (od 2 do 5 osób) będących osobami fizycznymi;
 • w wieku  powyżej 18 lat;
 • ze wszystkich sektorów kultury i kreatywnych | architektura, dziedzictwo kulturowe, projektowanie i projektowanie mody, literatura, muzyka, sztuki sceniczne i sztuki wizualne;
 • legalnie przebywający w jednym z krajów programu Kreatywna Europa;
 • wnioskodawcy zamieszkujący na Ukrainie wyjątkowo będą mieli możliwość ubiegać się o „mobilność wirtualną”


Jakie są wymagania formalne?

Aktualny nabór wniosków trwa od 2 października 2023 do 31 maja 2024 do godziny 23:59. W ostatnim dniu danego miesiąca nadesłane wnioski zostaną ocenione. Najlepsze aplikacje będą wybrane do finansowania, z jednoczesnym  uwzględnieniem całkowitego dostępnego budżetu.

Nabór na mobilność indywidualną ma charakter ciągły – co oznacza, że wnioski są oceniane co miesiąc. Daty graniczne to ostatni dzień danego miesiąca. 


Jakie są warunki formalne?

 • czas trwania mobilności obejmuje czas podróży i realizację projektu –  dla jednej osoby czas trwania powinien wynosić od 7 do 60 dni, a w przypadku grup osób (od 2 do 5 osób) czas realizacji projektu powinien wynosić od 7 i 21 dni;
 • mobilność musi być realizowana w ciągu jednego roku, począwszy od podpisania umowy o dotację;
 • mobilność musi być nieprzerwana i odbywać się w jednym miejscu;
 • wnioski należy składać w języku angielskim, online za pośrednictwem Goethe-Application Portal, do 31 maja 2024 r. do godziny 23:59;
 • każdy wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek jako osoba fizyczna lub grupy w ramach pierwszego naboru, który trwa do 31 maja 2024 r.
 • beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie z programu i-Portunus, są uprawnieni aby złożyć wniosek, ale pierwszeństwo będą mieli kandydaci aplikujący po raz pierwszy;
 • wsparcie mobilności nie może być przyznawane z mocą wsteczną na działania i projekty już zakończone.

W przypadku aplikacji grupowych:

 • „Grupa” to stała liczba osób (od 2 do 5 osób) mających taki sam spójny projekt mobilności. Osoby z grupy mogą pochodzić z różnych krajów, ale projekt mobilności wymaga, aby grupa podróżowała do tego samego kraju przeznaczenia w tym samym okresie;
 • jedna osoba („lider grupy”) musi złożyć wniosek dla całej grupy;
 • lider grupy musi przedstawić jedno portfolio artystyczne dla grupy i indywidualne życiorysy każdego członka grupy.

 

Jak obliczyć kwotę dofinansowania?

Wsparcie finansowe składa się z dwóch elementów:

 • kosztów stałych – koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca przeznaczenia i diety dziennej na zakwaterowanie i utrzymanie;
 • kosztów dodatkowych – opartych na indywidualnych potrzebach.

 

Wnioski wypełnia się w wersji online za pomocą portalu Goethe-Application Portal.

Dokumentacja konkursowa (przewodnik dla wnioskodawców): https://culture.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-10/culture-moves-europe-second-call-individual-mobility_Oct23-May24.pdf 

Wzór wniosku aplikacyjnego: https://culture.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-02/230214-CME-Application-form-guidance_en.pdf

Więcej informacji: https://culture.ec.europa.eu/calls/second-call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals 

 

W związku z aktualnie otwartym naborem wniosków w ramach Culture Moves Europe zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 października 2023 w Warszawie – więcej informacji: https://kreatywna-europa.eu/program-mobilnosci-culture-moves-europe-spotkanie-informacyjne-12-pazdziernika-warszawa/

 

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close