przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Culture Moves Europe | nabór dla gospodarzy rezydencji goszczących ponownie otwarty

Culture Moves Europe | nabór dla gospodarzy rezydencji goszczących ponownie otwarty

15 marca 2024 został otwarty trzeci nabór wniosków dla gospodarzy rezydencji goszczących. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać podmioty regularnie organizujące działalność artystyczną i twórczą lub/i posiadające zdolność do realizacji międzynarodowego projektu rezydencji artystycznej i kulturalnej.

Odsłona rezydencyjna Culture Moves Europe zapewnia wsparcie finansowe organizacjom i instytucjom zarejestrowanym jako osoby prawne w jednym z 40 krajów kwalifikujących się do programu Kreatywna Europa. Celem grantu jest umożliwienie goszczenia międzynarodowych artystów i osób zawodowo związanych z sektorem kultury w celu realizacji projektu rezydencyjnego w organizacjach przyjmujących.

Edycja rezydencyjna jest skierowana do podmiotów prawnych (np. organizacji non-profit, podmiotów prywatnych, publicznych, fundacji itp.), które działają w obszarze:

 • architektury
 • dziedzictwa kulturowego
 • projektowania, w tym mody
 • literatury
 • muzyki
 • sztuk scenicznych
 • sztuk wizualnych

Culture Moves Europe w odsłonie rezydencyjnej chce wspierać działalność służącą rozwojowi międzynarodowego profilu organizacji, niezależnie od tego, czy jest już instytucją o ugruntowanej pozycji, czy funkcjonuje od niedawna.

Proces aplikacji podzielony jest na dwa etapy:

 1. wybór gospodarzy i akceptacja proponowanego projektu
 2. potwierdzenie wybranych przez gospodarzy zaproszonych artystów, twórców i osób związanych z kulturą

Aby móc złożyć wniosek, należy:

 • być przedstawicielem organizacji lub posiadać osobowość prawną,
 • organizować działania związane z co najmniej z jedną z wymienionych powyżej dziedzin,
 • regularnie organizować działania artystyczne i kulturalne lub/i posiadać odpowiednie warunki i zasoby (tj. obiekt, usługi, personel, mentoring) do realizacji projektu rezydencji artystycznej i kulturalnej,
 • zaprosić do udziału w projekcie rezydencyjnym od co najmniej 1 do maksymalnie 5 artystów lub osób zawodowo związanych z kulturą, które legalnie przebywają w co najmniej jednym innym kraju Kreatywnej Europy,
 • zaplanować projekt na minimum 22 dni i maksymalnie 180 dni.

Ponadto:

 • Osoby goszczące powinny być częścią projektu rezydencyjnego w tym samym czasie i przez ten sam czas.
 • Projekt rezydencyjny i pobyt osób muszą być nieprzerwane.
 • Każda osoba goszcząca musi być obecna w miejscu rezydencji gospodarza i musi pracować nad swoim projektem rezydencyjnym przez co najmniej 70% swojego czasu.

Pełną listę kryteriów kwalifikowalności można znaleźć w przewodniku konkursowym. 

Można ubiegać się o dofinansowanie projektu rezydencyjnego poprzez propozycję odzwierciedlającą cele programu, jego oczekiwany wpływ oraz realizowaną w narzuconych ramach czasowych. Organizacje powinny zapewnić mentoring dla artystów i osób związanych z kulturą oraz odpowiednie warunki, wsparcie i sprzęt dostosowany do ich specjalizacji, tak aby rezydenci mogli skupić się na swoich indywidualnych lub zbiorowych projektach.

Projekt rezydencyjny powinien realizować maksymalnie dwa z poniższych celów:

 • odkrywanie: prowadzenie badań twórczych i artystycznych;  inspiracja/ praca nad konkretnym lub nowym tematem / dziełem;
 • współtworzenie: angażowanie się w proces twórczy, dążenie do stworzenia nowego działa artystycznego / kulturalnego z artystami z innych krajów;
 • uczenie się: podnoszenie kompetencji i umiejętności poprzez kształcenie pozaformalne (def. w Przewodniku)  lub współpracę z ekspertem
 • wzmacnianie współpracy międzynarodowej: rozwijanie lub pogłębianie międzynarodowych relacji zawodowych, nawiązywanie kontaktu z nową publicznością.
 • przeprowadzania zmiany: Wpływanie na zmianę społeczną zgodnie z wartościami i zasadami Nowego Europejskiego Bauhausu.


Składając wniosek, należy wskazać wymiar rezydencji:

 • projekt rezydencji krótkoterminowej: od 22 do 60 dni
 • średnioterminowy projekt rezydencyjny: od 61 do 120 dni
 • projekt rezydencji długoterminowej: od 121 do 180 dni

Dotacja pokrywa koszty związane z goszczeniem międzynarodowych artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą oraz koszty związane z ich mobilnością i pobytem.

 

Harmonogram 
Trzeci nabór dla gospodarzy rezydencji trwa od 15 marca 2024 r. do 15 maja 2024 r., godz. 23.59 CET

Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy online, kandydaci muszą najpierw utworzyć konto w portalu aplikacji Goethe.

Wnioskodawcy, których projekt rezydencyjny został wybrany, zostaną poinformowani w marcu 2024 przez Goethe-Institute, organizację odpowiedzialną za realizację programu Culture Moves Europe i zaproszeni do procedowania wyboru artystów/profesjonalistów biorących udział w ich projektach.

Wybrani gospodarze będą mieli rok na ukończenie projektu – czyli do 31 maja 2025.

Należy pamiętać, że wniosek można złożyć tylko raz w danym okresie naboru. Grant na pobyt rezydencyjny można otrzymać kilka razy, pod warunkiem, że dotyczy innego projektu, z różnymi uczestniczącymi artystami i osobami zawodowo zajmującymi się kulturą.

Integracja i zrównoważony rozwój
Culture Moves Europe zapewni specjalne wsparcie osobom niepełnosprawnym i opiekującym się dziećmi. Zapewni również specjalne wsparcie osobom podróżującym do i z krajów i terytoriów zamorskich, a także z najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej. Nabór na gospodarzy rezydencji ma na celu zachowanie równowagi płciowej i geograficznej odnośnie wyboru beneficjentów. Program Culture Moves Europe jest również zaangażowany w prowadzenie działalności w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska.

Więcej informacji:
Culture Moves Europe – call for residency hosts | Culture and Creativity (europa.eu)

Obszar grantowy Culture Moves Europe

Culture Moves Europe jest realizowany przez Goethe-Institut w imieniu Komisji Europejskiej.

Strona programu, kontakt i kanały komunikacji:
Culture Moves Europe | Culture and Creativity (europa.eu)

 

Spotkanie informacyjne online odbędzie się 11 kwietnia – więcej informacji już wkrótce.

 

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close