przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Cultural Cooperation in the Western Balkans | konferencja, 19 maja 2021

Cultural Cooperation in the Western Balkans | konferencja, 19 maja 2021

W 2019 r. w ramach programu Kreatywna Europa ogłoszone zostało zaproszenie do składania wniosków w ramach konkursu: Projekty współpracy z krajami regionu Bałkanów Zachodnich. Zaproszenie miało na celu zacieśnienie współpracy kulturalnej w regionie z państwami członkowskimi UE oraz wzmocnienie konkurencyjności sektora kultury na Bałkanach Zachodnich.

Wydarzenie zaplanowane na 19 maja 2021 roku będzie inauguracją 13 projektów wybranych przez Komisję Europejską spośród 350 nadesłanych zgłoszeń. Wyłonione projekty są kreatywne i interdyscyplinarne, oparte na współpracy, obejmują różnorodne sektory i przyczyniają się do realizacji przekrojowych celów Komisji Europejskiej.

 

Konferencja odbędzie się w formie online w dniu 19 maja 2021 r. w godz. 9.00-11.50

Program wydarzenia oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie: https://coopwb.cultureinexternalrelations.eu/

 


Celem konkursu: Projekty współpracy z krajami regionu Bałkanów Zachodnich było odnowienie, wzmocnienie i zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej i regionu Bałkanów Zachodnich poprzez aktywną współpracę kulturalną i współtworzenie kultury, sztuki, a także wsparcie konkurencyjności sektora kultury w krajach obszaru Bałkanów Zachodnich.
Działanie jest elementem budowania międzynarodowych stosunków kulturalnych Unii Europejskiej i państw spoza niej, także w kontekście akcesji bądź preakcesji krajów regionu Bałkanów Zachodnich do Wspólnoty Europejskiej.

Konkurs adresowany był do podmiotów publicznych i prywatnych aktywnie działających w sektorach kultury i kreatywnym.
Wymagane minimum partnerstwa projektowego: minimum 5 podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie, spośród których co najmniej dwie organizacje mają siedzibę w dwóch różnych krajach regionu Bałkanów Zachodnich oraz co najmniej dwie mają siedzibę w dwóch różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Zakładany poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 100–500 tys. euro i może stanowić maksymalnie 85% całości kosztów kwalifikowalnych.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close