przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Program konferencji „Art is Better with You” | 3-4 grudnia 2020 r. | Otwarte zapisy na wydarzenie

Program konferencji „Art is Better with You” | 3-4 grudnia 2020 r. | Otwarte zapisy na wydarzenie

[For English scroll down]

Zapraszamy do udziału w “Art is Better with You. Jak europejskie muzea i teatry rozpoczęły nową epokę w kulturze?” międzynarodowej konferencji online. Wydarzenie organizowana przez Creative Europe Desk Polska oraz Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2020 r.

Jak cyfrowe narzędzia mogą pomóc instytucjom kultury być bliżej swoich odbiorców, nie tylko w warunkach pandemii? W jaki sposób nowe technologie mogą uczynić sztukę bardziej dostępną i atrakcyjną? Czy digitalizacja otwiera nowe obszary kreatywności? O powstających w codziennej praktyce odpowiedziach na te i inne pytania dyskutować będą międzynarodowi goście konferencji.

Prezentacje i panele obracać się będą wokół dwóch obszarów: teatru i innych sztuk performatywnych oraz muzealnictwa.

Program konferencji:

 

DZIEŃ 1: W STRONĘ CYFROWEJ SCENY

10:00-10:20

Cyfrowa przyszłość kultury

Małgorzata Kiełkiewicz, Creative Europe Desk Polska

10:20-11:00

Rola platform cyfrowych w tworzeniu nowych modeli finansowania sztuk performatywnych i opery

Edilia Ganz, FEDORA

11:00-11:40

Odkrywanie immersyjnego teatru Szekspira dzięki wirtualnej i mieszanej rzeczywistości

Sarah Ellis, Royal Shakespeare Company

11:40-12:20

Media immersyjne i interaktywne we współczesnym balecie

Annastina Haapasaari, Finnish Opera and Ballet

12:20-13:00

Panel: Cyfrowa biegłość a rozwój spektaklu i zdobywanie nowej publiczności 

Edilia Ganz, Sarah Ellis, Annastina Haapasaari, Agata Kołacz (moderatorka)

Moderowanie pierwszego dnia: Agata Kołacz, TR WARSZAWA 

 

 

DZIEŃ 2: JAK POWSTAJE NOWE DOŚWIADCZENIE MUZEALNE

10:00-10:20

Przemysły kultury w obliczu cyfrowego zwrotu

Joanna Rożen-Wojciechowska, CKF im. Andrzeja Wajdy, Katarzyna Ślesicka, CKF im. Andrzeja Wajdy

10:20-11:00

Jak dawne zbiory budzą nową kreatywność

Merete Sanderhoff, SMK – National Gallery of Denmark

11:00-11:40

Doświadczenia immersyjne we francuskich muzeach i galeriach

Fabien Barati, Emissive 

11:40-12:20

„Z niewielką pomocą przyjaciół”. Jak crowdsourcing pomaga budować wspólnoty, tworzyć więzi z odbiorcą i uczyć się nowych rzeczy

Lizzy Jongma, Wikimedia Netherlands

12:20-13:10

Panel: Jak Europejskie muzea stają się lepszymi sąsiadami dzięki innowacjom

Merete Sanderhoff, Fabien Barati, Lizzy Jongma, Aleksandra Janus (moderatorka)

13:10-14:00

Rozmowa zamknięcia: Rozwój platform cyfrowych w Polsce

Joanna Rożen-Wojciechowska, CKF

Artur Jóźwik, Biuro Kultury m.st. Warszawy 

Robert Piaskowski, Play Kraków

Agata Grabowiecka, Play Kraków

Kinga Gałuszka (moderatorka)

Moderowanie drugiego dnia: Aleksandra Janus, CENTRUM CYFROWE 

Podczas konferencji dostępne będzie tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na polski oraz tłumaczenie w języku migowym (PJM).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

REGULAMIN WEBINARIUMWydarzenie realizowane jest przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


“Art is Better with You. How European Museums and Theatres Started a New Digital Era in Culture?” is an international online conference, organised by Creative Europe Desk Poland and the Andrzej Wajda Centre For Film Culture. The event will be held online on 3-4 December 2020.

How digital tools can help cultural institutions to be closer to their audience, not only during the pandemic? How new technologies can make art more accessible and attractive? Does digitization open up new areas of creativity? Answers to these and other questions will discuss the international guests of the conference.

The presentations and discussion panels will revolve around two areas: theater and other performing arts, and GLAM.

Conference program:

 

DAY 1: ONWARDS TO DIGITAL STAGE

10:00-10:20

The Digital Future of Culture

Małgorzata Kiełkiewicz, Creative Europe Desk Polska
10:20-11:00

The role of digital platforms in creating new funding models for performing arts and opera

Edilia Ganz, FEDORA
11:00-11:40

Rediscovering Shakespeare’s immersive theatre with VR and MR

Sarah Ellis, Royal Shakespeare Comapny

11:40-12:20

Immersive and Interactive Media in contemporary ballet

Annastina Haapasaari, Finish Opera and Ballet

12:20-13:00

How to champion digital tools to boost live shows & reconnect with your audiences

Edilia Ganz, Sarah Ellis, Annastina Haapasaari, Agata Kołacz (moderator)

Moderator: Agata Kołacz, TR WARSZAWA 

 

 

DAY 2: FOSTERING A NEW MUSEUM EXPERIENCE

10:00-10:20

Cultural industry facing a digital turnaround

Joanna Rożen-Wojciechowska, Andrzej Wajda Centre for Film Culture (CKF), Katarzyna Ślesicka, Andrzej Wajda Centre for Film Culture (CKF)

10:20-11:00

How old collections inspire new creativity

Merete Sanderhoff, SMK, National Gallery of Denmark

11:00-11:40

Immersive experiences in the French museum ecosystem 

Fabien Barati, Emissive 

11:40-12:20

“With a Little Help from my Friends”. How crowdsourcing can help building communities, bond with online visitors and learn new things

Lizzy Jongma, Wikimedia Netherlands
12:20-13:10

How innovative digital policies make European museums better citizens and neighbours

Merete Sanderhoff, Fabien Barati, Lizzy Jongma, Aleksandra Janus (moderator)

13:10-14:00

The Rise of Digital Platforms in Poland

Joanna Rożen-Wojciechowska, Andrzej Wajda Centre for Film Culture (CKF)

Artur Jóźwik, City of Warsaw

Robert Piaskowski, Play Kraków

Agata Grabowiecka, Play Kraków

Kinga Gałuszka (moderator)

Moderator: Aleksandra Janus, CENTRUM CYFROWE 

The conference will be held in English and Polish. A simultaneous translation and the Sign Language interpreter (Polish Sign Language) will be provided.

Participation in the event is free of charge. 

 


This event is supported by the European Commission and the Minister of Culture, National Heritage and Sport.

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close