Akademia Doskonałego Projektu 2017 – warsztaty dla profesjonalistów z branży kulturalnej i kreatywnej

Osoby reprezentujące organizacje i instytucje kulturalne oraz kreatywne zapraszamy do uczestnictwa w nowej edycji warsztatów kompetencyjnych Akademia Doskonałego Projektu. Cykl spotkań przeznaczony jest w szczególności dla koordynatorów planujących realizację międzynarodowych projektów kulturalnych i kreatywnych w ramach programu Kreatywna Europa – komponent Kultura, lecz mogą w nich uczestniczyć również osoby, które chcą podnieść swoje kompetencje związane z zarządzaniem projektami kulturalnymi oraz poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z działaniami międzynarodowymi.

Tegoroczna seria warsztatów skupiać się będzie na zagadnieniach związanych z nowatorskimi rozwiązaniami dla organizacji kulturalnych i kreatywnych. W ten sposób kontynuujemy wątki z organizowanego przez nas seminarium „Myśl nieszablonowo, działaj innowacyjnie” (relacja wideo), które odbyło się w listopadzie ubiegłego roku. Poruszane wtedy kwestie spotkały się z dużym zainteresowaniem, co skłoniło nas do powrotu do tej problematyki – tym razem w formie praktycznych warsztatów.

Włączanie do działań kulturalnych innowacji, zarówno technologicznych, jak i tych związanych z nowymi modelami zarządzania czy promocji, także jest jednym z priorytetów programu Kreatywna Europa – komponent Kultura. Program w pierwszej kolejności wspiera finansowo te międzynarodowe działania europejskie, które przyczyniają się do budowania potencjału sektora kultury i wpisują się w poniższe obszary:

 • cyfryzacja – wykorzystanie w projektach nowych technologii cyfrowych od etapu produkcji do dystrybucji i promocji,
 • nowe modele biznesowe – wykorzystanie w sektorze kultury nowych technologii związanych m.in. z zarządzaniem i marketingiem, co ma pozwolić na osiągnięcie lepszych wyników rynkowych i dostosowywania się do zmieniającego się kontekstu finansowego.

Celem warsztatów jest również zapoznanie uczestników z wytycznymi programu Kreatywna Europa, warunkami, które należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie na realizację europejskiego projektu kulturalnego lub kreatywnego, oraz aspektami formalnymi. Ponadto profesjonaliści z branży kulturalnej będą mogli skonsultować swoje pomysły na projekt z przedstawicielkami programu i uzyskać wsparcie merytoryczne w dostosowaniu go do wymogów programu.

Warsztaty Akademii Doskonałego Projektu rozpoczniemy pod koniec kwietnia. Odwiedzimy 9 polskich miast:

 Lp  Miasto  Termin  Tematyka
1. Kraków (zapisy zakończone) 25 kwietnia Aplikacje i gry mobilne dla kultury. Narzędzia, trendy, inspiracje.
2. Łódź (zapisy zakończone) 27 kwietnia Modele biznesowe w świecie kultury.
3. Legnica (zapisy od 24.04) 9 maja Modele biznesowe w świecie kultury.
4. Katowice (zapisy od 26.04) 10 maja Aplikacje i gry mobilne dla kultury. Narzędzia, trendy, inspiracje.
5. Toruń (zapisy wkrótce) 17 maja Aplikacje i gry mobilne dla kultury. Narzędzia, trendy, inspiracje.
6. Warszawa (zapisy wkrótce) 23 maja Modele biznesowe w świecie kultury.
7. Szczecin (zapisy wkrótce) 25 maja Aplikacje i gry mobilne dla kultury. Narzędzia, trendy, inspiracje.
8. Wrocław (zapisy wkrótce) 7 czerwca Modele biznesowe w świecie kultury.
9. Gdynia (zapisy wkrótce) 28 czerwca Modele biznesowe w świecie kultury.

 

Zakres tematyki:

Modele biznesowe w świecie kultury.”

Model biznesowy to termin, który dynamicznie zyskuje na znaczeniu w ciągu ostatnich lat. Jego propagatorzy twierdzą, iż odpowiedni model biznesowy gwarantuje, że dana organizacja jest w stanie świadczyć usługi wysokiej jakości przy zachowaniu stabilności finansowej. Praca koncepcyjna ukierunkowana na analizę i rozwój modelu biznesowego jest także szansą na dostrzeżenie nowych obszarów rozwoju dla danej organizacji – można zatem powiedzieć, iż jest to także narzędzie do zarządzania strategicznego.

W trakcie warsztatu uczestnicy zostaną zapoznani z metodą analizowania modelu biznesowego – z tzw. szablonem modelu biznesowego opracowanym przez Aleksandra Osterwaldera. Uczestnicy będą mieli następnie okazję przeanalizować swoją organizację przez pryzmat 3-5 podstawowych elementów modelu biznesowego – szczególnie ważna będzie tu praca nad uchwyceniem połączenia między wartością, jaką wytwarza dana organizacja, poszczególnymi grupami odbiorców a źródłami finansowania zapewniającymi stabilność i rozwój organizacji. Ponadto, uczestnicy będą poszukiwać pomysłów na rozwinięcie swoich aktualnych modeli poprzez wprowadzenie do nich innowacji.

Warsztat będzie miał charakter interaktywny, a nawet roboczy – uczestnicy będą zapraszani do wykonywania ćwiczeń, które pozwolą im zinternalizować wiedzę teoretyczną i jednocześnie pomóc w odpowiedzi na pytanie, czy narzędzie modelu biznesowego będzie przydatne dla rozwoju organizacji reprezentowanej przez danego uczestnika. Większość ćwiczeń będzie realizowana w grupach zadaniowych.

 

Aplikacje i gry mobilne dla kultury. Narzędzia, trendy, inspiracje.”

Warsztat skierowany jest do przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o technologiach mobilnych w sztuce, kulturze, edukacji.

Celem spotkania jest:

 • zaprezentowanie aplikacji mobilnych jako narzędzia do promocji, udostępniania i upowszechniania zbiorów,
 • przedstawienie najnowszych trendów w projektowaniu,
 • wskazanie ciekawych rozwiązań zarówno na poziomie koncepcji jak i realizacji projektów mobilnych,
 • przedstawienie procesu projektowania i realizacji aplikacji i gier mobilnych z naciskiem na praktyczne informacje.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie są najciekawsze aplikacje dla kultury i edukacji w Polsce i na świecie
 • jakie cechy urządzeń mobilnych sprawiają, że aplikacje są angażujące dla użytkownika
 • jakie są bieżące trendy i technologie w projektowaniu aplikacji i gier mobilnych
 • jak projektować rozwiązania mobilne z uwzględnieniem potrzeb użytkownika
 • jak tworzyć wartościowe materiały edukacyjne, które wesprą promocję aplikacji

Uczestnictwo w warsztatach Akademii Doskonałego Projektu jest bezpłatne, lecz z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązują zapisy poprzez formularze zgłoszeniowe, które będą dostępne na naszej stronie internetowej.

Przeczytaj również: