przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Sieci kin

Sieci kin

Program jest otwarty dla europejskich kin zrzeszonych w ramach sieci. Kwalifikowana sieć kin musi reprezentować przynajmniej 100 kin znajdujących się w przynajmniej 20 państwach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – MEDIA.

Program jest otwarty dla europejskich kin zrzeszonych w ramach sieci, której powierzono pełną odpowiedzialność prawną wobec Agencji za należyte wykonanie działania, w tym za pośrednictwem kwalifikowanych osób trzecich. Kwalifikowana sieć kin musi reprezentować przynajmniej 100 kin znajdujących się w przynajmniej 20 państwach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – MEDIA. Sieć musi być reprezentowana przez należycie ustanowiony podmiot prawny mający osobowość prawną i siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Europejskie kina niezależne, które tworzą sieć składającą wniosek, mogą otrzymać wsparcie finansowe na przeprowadzenie kwalifikowalnych działań.

Kwalifikowalnymi członkami sieci mogą być wyłącznie europejskie kina niezależne, które:

 • wyświetlają europejskie filmy w pierwszym okresie ich wyświetlania, tj. w ciągu dwunastu miesięcy od daty krajowej premiery danego filmu. Kwalifikowalne mogą być też kina, które przeznaczają nie więcej niż 30% swoich pokazów na retrospektywy lub powtórne wyświetlenia;
 • są otwarte dla publiczności od przynajmniej 6 miesięcy;
 • posiadają system sprzedaży biletów i raportowania liczby wejść;
 • posiadają przynajmniej jeden ekran i 70 miejsc siedzących;
 • oferują przynajmniej 300 pokazów rocznie w przypadku kin posiadających jeden ekran oraz przynajmniej 520 pokazów rocznie w przypadku kin posiadających więcej niż jeden ekran, z zastrzeżeniem, że są to kina funkcjonujące przez przynajmniej 6 miesięcy w roku – kina funkcjonujące przez okres krótszy niż 6 miesięcy w roku (kina letnie, plenerowe) muszą oferować przynajmniej 30 pokazów w miesiącu;
 • w czasie poprzednich 12 miesięcy odwiedziło je przynajmniej 20 000 widzów.

Sieć oraz tworzące ją kina muszą mieć swoje siedziby w państwach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA i muszą należeć bezpośrednio lub przez udział większościowy do obywateli tych państw.

Dofinansowane mogą zostać następujące rodzaje działań:

 • służące promocji i wyświetlaniu nie-krajowych filmów europejskich.
 • edukacyjne – zwiększające świadomość wśród młodej publiczności kinowej.
 • promocyjne i marketingowe realizowane we współpracy z innymi platformami dystrybucji (np. nadawcami telewizyjnymi, platformami VoD).
 • służące nawiązywaniu kontaktów: informacyjne, animacyjne i komunikacyjne.
 • Zapewnianie wsparcia finansowego osobom trzecim (członkom sieci składającej wniosek) wdrażającym kwalifikowalne działania.

Okres realizacji działania oraz okres kwalifikowalności kosztów wynosi 12 miesięcy i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Kwalifikowalne są wyłącznie działania realizowane w państwach uczestniczących w podprogramie MEDIA.

Na podstawie niniejszego zaproszenia do składania wniosków wnioskodawca składa wniosek w celu ustanowienia dwuletniego partnerstwa z komponentem MEDIA w drodze instrumentu zwanego umową ramową o partnerstwie.

Wkład finansowy Unii nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Kwalifikowalne wnioski będą oceniane według następujących kryteriów:

1. Istotność i europejska wartość dodana (35 punktów)

Kryterium to pozwala ocenić jakość sieci oraz strategii wsparcia finansowego.

2. Jakość treści i proponowanych działań (20 punktów)

Kryterium to pozwala ocenić działania, które mają być zrealizowane pod kątem celów programu.

3. Rozpowszechnienie rezultatów projektu, ich wpływ i trwałość (40 punktów)

Kryterium to pozwala ocenić działania w ramach sieci oraz działania skierowane do młodej publiczności.

4. Jakość zespołu (5 punktów)

Kryterium to pozwala ocenić strategię sieci w zakresie monitorowania działań swoich członków.

Dofinansowanie otrzyma tylko jeden beneficjent. Wkład finansowy UE nie może przekroczyć 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Wrzesień 2019
Termin składania wniosków 15 lipca 2020 (data stempla pocztowego)
Ocena aplikacji lipiec – wrzesień 2020
Informacja dla wnioskodawców listopad 2020
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania grudzień 2020
Początek działania 1 stycznia 2021
Czas trwania działania 12 miesięcy

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

Załączniki do wniosku należy pobrać ze strony EACEA.

rezultaty za 2020 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  ramach wezwania  nr EACEA/24/2019  dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2018 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  ramach wezwania  nr EACEA/06/2018  dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2016 i za 2017 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w latach 2016 i 2017 dostępna jest tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close