Edukacja filmowa

Edukacja filmowa

Obszar ten wspiera inicjatywy prezentujące i promujące różnorodność kina europejskiego oraz edukujące młodą (do 19 roku życia) publiczność.  Jego celem jest zwiększanie zainteresowania i poprawa dostępu do europejskich dzieł audiowizualnych poprzez tworzenie programów edukacji filmowej.

W 2019 r. dofinansowanie mogą uzyskać projekty zakładające stworzenie katalogu filmów europejskich, który zostanie udostępniony szkołom podstawowym i średnim w krajach należących do komponentu MEDIA.

Projekty realizowane w ramach schematu Edukacja filmowa wspierają współpracę pomiędzy inicjatywami edukacyjnymi w Europie zwiększając efektywność i europejski wymiar tych działań oraz ich innowacyjność, np. poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Dlatego jednym z wymogów postawionych w tym naborze jest zdolność aplikującego konsorcjum do stworzenia katalogu wysokiej jakości utworów audiowizualnych i ich udostępnienia w celach edukacyjnych.

 

Wnioskodawcą musi być konsorcjum składające się z partnerów mających siedzibę w jednym z państw uczestniczących w komponencie MEDIA.

Aplikować mogą:

  • organizacje pozarządowe
  • władze samorządowe
  • firmy
irmy Osoby fizyczne nie mogą aplikować o dofinansowanie.

Celem projektu powinno być stworzenie katalogu ważnych z punktu widzenia europejskiego dziedzictwa filmowego i kulturowego, filmów europejskich respektujących różnorodność kulturową, językową, tematyczną, wyprodukowanych w różnych latach, krajach i przez osoby obu płci. Odbiorcami katalogu zawierającego co najmniej 7 filmów mają być uczniowie w wieku od 11 do 18 roku życia. Prawa autorskie do wykorzystania katalogu we wszystkich krajach MEDIA powinny obowiązywać przez trzy lata od daty złożenia wniosku, a większość filmów z katalogu powinna być dostępna w wersjach językowych wszystkich krajów należących do programu.

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 80% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Październik 2018
Termin składania wniosków Czwartek 7 marca 2019, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Marzec – kwiecień 2019
Informacja dla wnioskodawców Maj 2019
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Maj 2019
Początek działania 1 czerwca 2019
Czas trwania działania 19 miesięcy

W przypadku inicjatyw zgłaszanych w schemacie Edukacja filmowa każda z organizacji uczestniczących w projekcie musi być oddzielnie zarejestrowana na Portalu uczestnika (Partcipant Portal) i posiadać indywidualny kod PIC.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

 

rezultaty za 2018 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/14/2017 (termin aplikacji: 1 marca 2018) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2017 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/25/2016 (termin aplikacji: 2 marca 2017) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/22/2015 (termin aplikacji: 3 marca 2016) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/5/2015 (termin aplikacji: 26 marca 2015) dostępna jest tutaj.


 

rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EAC/S27/2013 (termin aplikacji: 28 marca 2014)  dostępna jest tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close