przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Edukacja filmowa

Edukacja filmowa

Obszar ten wspiera inicjatywy prezentujące i promujące różnorodność kina europejskiego oraz edukujące młodą (do 19 roku życia) publiczność. Jego celem jest zwiększanie zainteresowania europejskimi dziełami audiowizualnymi i poprawa dostępu do nich, w tym filmów zaliczanych do klasyki kinematografii, poprzez tworzenie programów edukacji filmowej.

Projekty realizowane w ramach schematu Edukacja filmowa wspierają współpracę pomiędzy inicjatywami edukacyjnymi w Europie, zwiększając efektywność i europejski wymiar tych działań oraz ich innowacyjność, np. poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Dlatego jednym z wymogów postawionych w tym naborze jest zdolność aplikującego konsorcjum do stworzenia katalogu wysokiej jakości utworów audiowizualnych i ich udostępnienia w celach edukacyjnych.

 

Wnioskodawcą musi być konsorcjum, składające się z lidera i minimum 2 partnerów, mające siedzibę w jednym z państw uczestniczących w komponencie MEDIA. Partnerzy muszą mieć siedzibę w 3 krajach uczestniczących w komponencie MEDIA, a projekty obejmować muszą co najmniej 3 różne języki. Projekty muszą być przygotowane i realizowane przez minimum 3 partnerów, z których co najmniej 2 musi pochodzić z sektora edukacji filmowej.

Aplikować mogą:

  • organizacje pozarządowe
  • władze samorządowe
  • firmy
  • instytucje edukacyjne
  • uniwersytety
Osoby fizyczne nie mogą aplikować o dofinansowanie.

Działanie dotyczy wsparcia projektów zapewniających mechanizmy lepszej współpracy między inicjatywami edukacji filmowej w Europie w celu poprawy ich wydajności oraz opracowania nowych i innowacyjnych projektów, zwłaszcza z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Docelowymi odbiorcami inicjatyw muszą być młodzi ludzie poniżej 19 roku życia. Działania dotyczące edukacji filmowej mogą opierać się na wyselekcjonowanym katalogu filmów, z czego 50% stanowić powinny filmy europejskie.

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 70% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Wrzesień 2019
Termin składania wniosków 12 marca 2020, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Marzec – czerwiec 2020
Informacja dla wnioskodawców Lipiec 2020
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Sierpień 2020
Początek działania Między 1 września 2020 a 1 stycznia 2021
Czas trwania działania 24 miesiące

W przypadku inicjatyw zgłaszanych w schemacie Edukacja filmowa każda z organizacji uczestniczących w projekcie musi być oddzielnie zarejestrowana na Portalu uczestnika (Partcipant Portal) i posiadać indywidualny kod PIC.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

 

rezultaty za 2020 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/25/2019 (termin aplikacji: 12 marca 2020) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2019 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/33/2018 (termin aplikacji: 7 marca 2019) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2018 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/14/2017 (termin aplikacji: 1 marca 2018) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2017 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/25/2016 (termin aplikacji: 2 marca 2017) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/22/2015 (termin aplikacji: 3 marca 2016) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/5/2015 (termin aplikacji: 26 marca 2015) dostępna jest tutaj.


 

rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EAC/S27/2013 (termin aplikacji: 28 marca 2014)  dostępna jest tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close